BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cedro Patrycja (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Społeczna rola sportu
Social Role of Sport
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2013, t. 7, nr 2, s. 77-95, bibliogr. 39 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Sport, Kultura fizyczna, Społeczeństwo, Tożsamość
Sport, Physical culture, Society, Identity
Uwagi
Na stronach 87-95 dostępna wersja artykułu w jęz. ang.; streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi kompleksowe spojrzenie na sport poprzez pryzmat oddziaływania społecznego. Jego celem jest bowiem naświetlenie wielowymiarowości dziedziny, która w obliczu postępującej komercjalizacji oraz pozornie zaakceptowanej neutralności, wydaje się ulegać stopniowemu zawężeniu wyłącznie do płaszczyzny polityczno-ekonomicznej. Jak tymczasem dowodzą przedstawione w artykule selektywne przykłady, sport odgrywa nadzwyczaj istotną rolę w kształtowaniu relacji społecznych, będąc z jednej strony spoiwem lokalnej tożsamości, z drugiej natomiast wpływając dezintegracyjnie na poczucie jedności narodowej. Ich wydźwiękowi oraz reprezentatywnym faktom z historii sportu -świadomie okrojonym do zagadnień spójności społecznej, rasizmu i chuligaństwa - towarzyszy ponadto syntetyczny przegląd regulacji instytucjonalnych, oddający rosnące znaczenie społecznego wymiaru dyscypliny. (abstrakt oryginalny)

This article is a complex analysis of sport through its social influence. Its goal is to stress the multifaceted nature of the topic, which in the face of increasing commercialization and superficially accepted ambiguity, seems to have narrowed down to political and economic aspect. However, according to the selected examples shown in the article, sport plays significant role in the development of social relations, on one hand it is a glue that keeps local identity together, on the other hand it has a disintegrating affect on national identity. These, as well as the representative facts from the history of sport - limited to problems of social integrity, racism and hooliganism - are accompanied by synthetic review of institutional regulations reflecting the increasing social importance of sport. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Edwards H. (1969], Revolt of the Black Athlete. Free Press, New York 1969.
 2. Ferenc J. (2008], Sport w służbie polityki. Wyścig Pokoju 1948 - 1989. Trio, Warszawa.
 3. Gawrycka I. (2009], Fenomen futbolu latynoamerykańskiego. W: Gawrycki M.F., Dzieje kultury latynoamerykańskiej, PWN, Warszawa.
 4. Gosselt T.F. (1963], Race: The History of an Idea in America. Dallas.
 5. Harris M. (1964], Patterns of Race in the Americas. Walker, New York.
 6. Hoetink H. (1967], The Two Variants in Caribbean Race Relations: A Contribution to the Sociology of Segmented Societies. Oxford University Press, London.
 7. Jackson R.L. (1985], Postać Czarnego w literaturze latynoamerykańskiej. Wrocław.
 8. Krawczyk Z. (1973], Sport w społeczeństwie współczesnym, PWN Warszawa.
 9. Lipoński W. (2002], Sport (w:] Polska na tle procesów rozwojowych Europy w XX wieku. UAM, Poznań.
 10. Mason T. (2002], Pasja milionów. Piłka nożna w Ameryce Południowej. Marabut, Gdańsk.
 11. Młodzikowski G. (1979], Polityka i sport. Sport i Turystyka, Warszawa.
 12. Olsen J. (1968], The Black Athlete: A Shameful Story, New York.
 13. Panfil Ł., Seweryniak T. (2009], Wybrane czynniki umiędzynaradawiania kadr organizacji sportowych. AWF Wrocław, Wrocław.
 14. Pudełkiewicz E. (1973], Społeczno-historyczne tło ideologii rasizmu w sporcie. W: Z. Krawczyk (red.], Sport w społeczeństwie współczesnym. PWN, Warszawa.
 15. Radnedge K. (2006], Encykolpedia Piłki Nożnej. Bellona, Warszawa.
 16. Shropshire K.L. (1996], In Black and White: Race and Sports in America. NYU Press, New York and London.
 17. Sochacka J., Chuligaństwo stadionowe jako samodzielne zjawisko społeczne i przedmiot regulacji prawnych. Zarys problematyki, Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Prawnych, Zakład Kryminologii, tom XXXII/2010.
 18. Solaun M., Kronus S. (1973], Discrimination without Violence: Miscegenation and Racial Conflict in Latin America. Wiley, New York.
 19. Sporek T. (2007], Sponsoring sportu w warunkach globalizacji. Difin, Warszawa.
 20. Czerwiński J., Sozański H. (2009], Współczesny sport olimpijski. Zarys problematyki. Wydaw. Uczelniane AWFiS, Gdańsk.
 21. Szczepłek S. (2007], Moja historia futbolu, t. I - Świat. Presspublica, Warszawa.
 22. Woods R. (2007], Social Issues in Sport. Human Kinetics, United States of America.
 23. Międzynarodowa Federacja Koszykówki: http:// www.fiba.com/pages/eng/fc/FIBA/quicFact/p/openNodeIDs/962/selNodeID/962/quicFacts. html, dostęp: 21.06.2012 r.
 24. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej: http://www.fifa.com/aboutfifa /organisation/associations.html, dostęp: 21.06.2012 r.
 25. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej: http://www.fivb.org/EN/FIVB/FIVB_St ructu- re.asp, dostęp: 21.06.2012 r.
 26. Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport: http://www.ethicsandsport.com, dostęp: 18.11.2012 r.
 27. EUR-Lex - Dziennik Urzędowy http://eur-lex.eu- ropa.eu, dostęp: 20.11.2012 r.
 28. Komisja Europejska: http://ec.europa.eu, dostęp: 20.11.2012.
 29. Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskie: http://www.msport.g ov.pl/sport-w-unii-europejskiej, dostęp: 20.11.2012 r.
 30. Official website of the Olympic Movement: http://www.olympic.org/national-olympic- committees, dostęp: 20.11.2012 r.
 31. Organizacja Narodów Zjednoczonych: http:// www.un.org/en/members, dostęp: 20.11.2012 r.
 32. Urząd Komitetu Unii Europejskiej: http://www. cie.gov.pl/www/serce.nsf/0/4D8C348 FA- 56A0134C125731C0027E2AC?0pen&Restrict- ToCategory=, dostęp: 20.11.2012 r.
 33. The Globe and Mail: http://www.theglobeand- mail.com, dostęp: 23.11.2012 r.
 34. FC Liverpool Official Club Website: http://www. liverpoolfc.com/history/hillsborou gh, dostęp: 25.11.2012 r.
 35. The Stadium Guide: http://www.stadiumguide. com/timelines/stadium-disasters/, dostęp: 25.11.2012 r.
 36. BBC: http://www.bbc.co.uk/news/world-mid- dle-east-16845841, dostęp: 26.11.2012 r.
 37. Sports Statistics and History http://www. sports-reference.com/olympics/athletes/el/ron -eland-1.html, dostęp: 26.11. 2012 r.
 38. Polski Komitet Olimpijski: http://www.olimpij- ski.pl, dostęp: 27.11.2012 r.
 39. film z cyklu Historia Futbolu. Piękna Gra, dystrybucja w Polsce: Carisma Entertainment Group, Warszawa 2004: odc. Brazylia, odc. Mroczne strony futbolu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu