BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borek Paweł (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Święta państwowe i uroczystości pułkowe w garnizonie Biała Podlaska w okresie międzywojennym
National Holidays and Regiment Celebrations in Biała Podlaska Garrison in the Interwar Period
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2013, t. 7, nr 2, s. 96-111, bibliogr. 29 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Żołnierz, Okres międzywojenny, Wojsko, Patriotyzm, Społeczności lokalne
Soldier, Inter-war period, Army, Patriotism, Local community
Uwagi
Na stronach 104-111 dostępna wersja artykułu w jęz. ang.; streszcz., summ.
Abstrakt
W okresie międzywojennym Biała Podlaska była miastem garnizonowym, w którym stacjonował 34 pułk piechoty oraz 9 pułk artylerii lekkiej. Obecność ponad tysiąca żołnierzy powodowała, iż między wojskiem, a społeczeństwem cywilnym powstawały symptomatyczne zależności, szczególnie w kwestii społeczno-kulturalnej, ekonomicznej, i politycznej. Celem artykułu jest zaprezentowanie obchodów uroczystości państwowych i świąt pułkowych w garnizonie bialskim w okresie II Rzeczypospolitej. Ich celebracja miała bardzo duże znaczenie w patriotyczno-obywatelskim wychowaniu zarówno żołnierzy, jak również lokalnego społeczeństwa, a w przededniu wybuchu II wojny światowej wpływała na umacnianie i manifestowanie więzi Podlaskiego społeczeństwa z 9 Dywizją Piechoty. (abstrakt oryginalny)

During the interwar period Biała Podlaska was a garrison town, where the 34th Infantry and 9th Light Artillery regiments were stationed. The presence of over a thousand soldiers created symptomatic relations between the military and the civilians, especially in socio-cultural, economic and political matters. The aim of this article is to present the celebration of national and regiment holidays in Biała Podlaska garrison in the Second Polish Republic. These celebrations had a great importance in the patriotic and civic education of both soldiers and the local inhabitants and on the eve of World War II they strengthened the bond between the Podlaskie people and the 9th Infantry Division. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. "Głos Podlaski" nr 47 z 20.XI.1938 r., s.5, 570
 2. "Głos Społeczny" nr 10 z 1.V.1935 r., s. 6
 3. "Głos Społeczny" nr 10 z 8.V.1939 r., s. 10
 4. "Głos Społeczny" nr 16 z 15.VIII.1937 r., s. 2
 5. "Głos Społeczny" nr 17 z 1.IX.1936 r., s. 2-3
 6. "Głos Społeczny" nr 18 z 15.IX.1936 r., s. 2,3,7
 7. "Głos Społeczny" nr 18 z 15.IX.1937 r., s. 4
 8. "Głos Społeczny" nr 22 z 11.XI.1936 r., s. 3-4
 9. "Głos Społeczny" nr 3 z 1.II.1938, s. 4
 10. "Głos Społeczny" nr 6 z 15.III.1937 r., s. 10
 11. "Głos Społeczny" nr 6 z 17.III.1939 r., s. 2
 12. "Głos Społeczny" nr 6 z 19.III.1935 r., s. 5
 13. "Głos Społeczny", nr 10 z 12.V.1938 r.
 14. "Młodzież z Podlasia" 1923, nr 2, s. 7.
 15. "Nowiny Podlaskie" nr 11 z 6.V.1931, s. 1-2.
 16. "Nowiny Podlaskie" nr 24 z 8.V.1932 r., s. 1
 17. "Placówka" nr 2 z 17.III.1929
 18. Borek P., Garnizon Wojska Polskiego w Białej Podlaskiej w latach 1918-1939, Biała Podlaska 2006, s. 149-150.
 19. Borek P., Tradycje polskich powstań zbrojnych i ich wpływ na kształtowanie się świadomości narodowej mieszkańców Podlasia, [W:] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa profesora Piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, pr. zb. pod red. R. Dmowskiego, J. Gmitruka, G. Korneć i W. Włodarkiewicza, Warszawa - Siedlce 2006, s. 118-126
 20. Głos Społeczny" nr 6 z 17.111.1936, s. 2
 21. Matusak P., Tradycja powstania styczniowego w Polsce podziemnej 1939-1945, [W:] Rok 1863 na Podlasiu, pod red. Henryka Mierzwińskiego, Siedlce 1998, s. 195-206
 22. Odziemkowski J., Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996, s. 64
 23. P. Zarzycki, 9 pułk artylerii lekkiej, Pruszków 1996, s. 13
 24. Podlasiak" nr 23/24 z 15.VI.1930, s. 6
 25. Podlasiak" nr 48 z 25.XI.1928, s. 9-11
 26. Podlasiak" nr 49 z 2.XII.1928 r., s. 1
 27. Podlasiak" nr 50 z 16.XII.1923 r., s. 5-6
 28. Podlaski Kwartalnik Kulturalny" 2000, nr 3, s. 50
 29. Życie Podlasia" nr 1 z 6.V.1934 r., s. 3
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu