BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karwacka Dorota (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Wpływ komunikacji społecznej na kształtowanie opinii publicznej
Impact of Social Communication on the Formation of Public Opinion
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2013, t. 7, nr 2, s. 137-153, bibliogr. 36 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Komunikowanie społeczne, Opinia publiczna, Proces informacyjny, Public relations, Kanały informacyjne, Społeczeństwo informacyjne, Relacje organizacja-otoczenie
Social communication, Public opinion, Information process, Public relations, Communication channels, Information society, Organization-environment relations
Uwagi
Na stronach 146-153 dostępna wersja artykułu w jęz. ang.; streszcz., summ.
Abstrakt
Skuteczna, planowana komunikacja może mieć niebagatelne znaczenie na zmiany postaw społecznych, nastawienia do firmy, wpływa także na kształtowanie wizerunku, co w konsekwencji może przekładać się na konkretny wymiar ekonomiczny. Coraz częściej spotkać można się ze stwierdzeniem, że informacja jest cenniejsza niż kapitał. Wydaje się, że dużo więcej można zyskać posiadając właściwe informacje we właściwym czasie, niż dzięki dysponowaniu ogromnym kapitałem przy braku odpowiednich danych. Celem pracy jest więc diagnoza czynników wpływających na proces komunikacji społecznej i w konsekwencji na kształtowanie opinii publicznej. Opinia publiczna jest bowiem efektem dialogu prowadzonego pomiędzy organizacją/firmą etc. a jej otoczeniem na wskutek procesu informowania. Znajomość czynników mających wpływ na wzajemne zrozumienie i umiejętne ich zastosowanie może okazać się siłą napędową sukcesów firm, instytucji i osób. (abstrakt oryginalny)

Efficient, planned communication may have a significant impact on the changes of social behaviors of people, attitude towards a company. Moreover, it has an impact on formation of the image, which, in the consequence, may reflect in a specific economic dimension. We may come across an opinion more and more frequently that the information is more valuable than the capital. It seems though that one may gain a lot more through having access to the right information at the right time than through having a large capital at ones disposal accompanied by a lack of adequate data. Thus, the target of this work is to present a diagnosis of factors influencing the process of social communication and in the consequence - the formation of public opinion. The public opinion is in fact the effect of a dialogue maintained between the organization/the company etc. and its environment resulting from the process of information passing. The knowledge of factors influencing the mutual comprehension, and using them efficiently may appear as the force and power of successes of companies, institutions and people. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakalarski K.(2004), Public relations a kształtowanie wizerunku menedżera. Scientific Publishing Group, Gdańsk
 2. Bień F.(2007), Zarządzanie cyklem życia informacji. Boston IT Security Review, nr 3
 3. Brinkley R.C. (1928), The Concept of Public Opinion in the Social Sciences. Social Forces, Vol. 6.
 4. Dobek-Ostrowska B. (2007), Podstawy komunikowania społecznego. Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław
 5. Filiciak M. ,Tarkowski A. (2010), Alfabet nowej kultury: G jak gatekeeper.
 6. Filipiak M. (2004), Homo Comunicans - wprowadzenie do teorii masowego komunikowania. UMCS, Lublin
 7. Goban-Klas T. , Sienkiewicz P. (1999), Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków
 8. Goban-Klas T. (2001), Media i komunikowanie masowe. PWN, Kraków
 9. Goban-Klas T.(2005), Media i komunikowanie masowe, Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. PWN, Warszawa
 10. Golka M. (2008), Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez) informacyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 11. Iłowiecki M. (1999), Media, władza, świadomość społeczna, Pomorskie Towarzystwo Edukacyjne FAMA, Bydgoszcz
 12. Lasswell H.D. (1948), The Structure and function of communication in society, [w:) The Communication of Ideas, (red.) L. Bryson, New York
 13. Lewiński P. (2008), Retoryka reklamy. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
 14. Maslow A. (2009), Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 15. Nęcek R. (2010), Z prasy wzięte. Wydawnictwo Salwador, Kraków
 16. Noelle-Neumann E. (2004), Spirala milczenia - opinia publiczna nasza skóra Społeczna. Zysk i Ska, Poznań
 17. Roskin M.G., R.L. Cord, J.A. Medeiros, W.S. Jones (2001), Wprowadzenie do nauk politycznych. Zysk i Ska, Poznań
 18. Sieczkowski W. (2003), Fenomeny społeczne: opinia publiczna i public relations. "Promenada", Wyższa Szkoła Promocji
 19. Stafiej i Partnerzy( 2007), Krakowski Program Dialogu Społecznego KPDS 2007 - 2010. Koncept i moduł realizacyjny, Kraków
 20. Szczepański J.(1972), Elementarne pojęcia socjologii. PWN, Warszawa
 21. Tołstołucka- Heydrych J. (2007), Kształtowanie opinii publicznej - materiały dydaktyczne. Poznań
 22. Ustawa z dnia 26.01.1984 r., Prawo Prasowe, art. 1.
 23. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112. poz. 1198)
 24. Winterhoff-Spurt P. (2007), Psychologia mediów. Wydawnictwo WAM, Kraków
 25. Young J.T. (1923), New American Government and Its Work
 26. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,15006696,Ukraina__100_tysiecy_osob_demonstruje_poparcie_dla.html, (dostęp 25.11.2013 r.)
 27. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Ulotki- nad-irakiem, ( dostęp 25.11.2013 r.)
 28. Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1973, http://sjp.pwn.pl (dostęp:22.11.2013 r.)
 29. Agnieszczak R., W przyszłości prasa drukowana stanie się dobrem luksusowym, http://www.polskatimes.pl/artykul/543373,w-przyszlosci-prasa-drukowana-stanie-sie-dobrem-luksusowym -po-kilkanascie-zlotych-za-egzemplarz,id,t. html,(dostęp 18.11.2013 r.)
 30. Słownik Języka Polskiego, http://sjp.pwn.pl (dostęp: 18.11.2013.)
 31. Tomicki Ł., Rola publicystyki wojennej w kształtowaniu opinii społecznej i międzynarodowej, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5688, (dostęp: 18.11.2013)
 32. Babik W., Informacja i jej zagrożenia w społeczeństwie informacyjnym, treść wykładu wygłoszona w dniu 9.11.2002, http://www.tuo.agh.edu.pl/ wb-informacja.pdf , (dostęp: 29.12.2012)
 33. Kubicek H., Möglichkeiten und Gefahren der "Informationsgesellschaft", źródło: http://www.fgtk. informatik.uni-bremen. de/ig/WS99-00/stu-dienbrief/index.html ( dostęp 29.10.2012 r.), za J. Nowak.
 34. Nowak J., Społeczeństwo informacyjne - geneza i definicje, http://www.silesia.org.pl/upload/ (dostęp 29.10.2012 r.)
 35. Wszołek K.R. , Czym jest kształtowanie opinii publicznej?, http://www.krytykapolityczna.pl ( dostęp 21.10.2012)
 36. Górak M., Internet to medium masowe jak telewizja, http://www.internetstandard.pl/ news/94372/Internet.to.medium.masowe.jak. telewizja.html, (dostęp: 26.06.2011 r.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu