BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pruchnik Kamil (Warsaw School of Economics, Poland, student), Toborowicz Jerzy (Kozminski University, Warsaw, Poland, student)
Tytuł
Low Level of Innovativeness and the Middle Income Trap - Polish Case Study
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2014, vol. 10, nr 2, s. 141-157, wykr., tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Perspectives on Innovations Management - Environmental, Social and Public Sector Innovations
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Gospodarka, Kapitał społeczny, Infrastruktura, Kapitał ludzki
Innovative character, Economy, Social capital, Infrastructure, Human capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem naszej pracy była zweryfikowanie czy Polska zdołała uniknąć czy też wciąż może wpaść w pułapkę średniego dochodu. Artykuł omawia literaturę dotyczącą pułapki średniego dochodu. Chociaż istnieją rozbieżne interpretacje pojęcia pułapki średniego dochodu, ekonomiści doszli do wspólnych wniosków podkreślających znaczenie transformacji ekonomii opartej na innowacjach jako metody uniknięcia pułapki. W dalszej części naszej pracy przedstawiamy przegląd polityki publicznej wspierającej te niezmiernie potrzebne transformacje. Dochodzimy do wniosku, iż państwa takie jak Finlandia, Izrael czy USA wprowadziły dobrze zaprojektowane, odgórne strategie ekonomiczne, promujące rozwój innowacji i powołały skutecznie działające agencje zajmujące się wdrażaniem innowacji. Wyjątek stanowią tutaj państwa dysponujące bogatymi zasobami, którym udało się uniknąć pułapki średniego dochodu bez wdrażania takich działań, jednak w większości przypadków państwa takie staja w obliczu zagrożenia znalezienia się w innej pułapce, zwanej "chorobą holenderską". W dalszej części artykułu próbujemy zastosować koncepcję pułapki średniego dochodu wobec Polski i dochodzimy do wniosku, iż nie da się jednoznacznie określić czy Polsce udało się uniknąć tej pułapki czy też nie. Następnie dokonujemy przeglądu najpowszechniejszych przeszkód dla innowacyjności w Polsce. Obecne źródła wzrostu mogą okazać się niewystarczające by zapewnić wzrost gospodarczy pozwalający nam dogonić najbardziej rozwinięte państwa. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper was to verify whether Poland managed to avoid or still might fall into the middle income trap. The paper provides a literature overview concerning the middle income trap. Though there are diverging interpretations of the notion of middle income trap, common conclusions of economists emphasize the importance of innovation-based transformation of economies as a way of avoiding the trap. Further, the paper overviews literature concerning public policies which support this much-needed transformation. We conclude that countries such as Finland, Israel or the USA implemented well-designed top-down economic strategies, which promoted the development of innovations and established effective implementation agencies. Exceptions from this model are some resource rich countries, which managed to avoid the middle income trap without the implementation of such policies, but these countries face in most cases the danger of falling into another trap, called 'the Dutch disease'. In a subsequent part of the article, we attempt to apply the middle income trap concept to Poland and conclude that it is not possible to clearly state whether Poland avoided the trap or not. This is followed up by a literature-based review of the most common obstacles to innovativeness in Poland. The current growth engines might not be sufficient to ensure economic growth fast enough to speed up the catching up with the most developed countries. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agenor, P., Canuto, O. (2012). Middle Income Growth Traps. Washington: World Bank.
 2. Aiyar, M.S., Duval, M.R.A., Puy, M.D., Wu, M.Y. & Zhang, M.L. (2013). Growth slowdowns and the middle-income trap. International Monetary Fund Working Paper No. WP/13/71. Retrieved from: http://www. longmeizhang.com/wp1371.pdf.
 3. Brahmbhatt, M., Canuto, O. & Vostroknutova, E. (2010). Dealing with Dutch Disease. The World Bank. Retrieved from: http://hdl.handle. net/10986/10174.
 4. Breznitz, D. & Zimmermann, C. (2008). The State as Strategic Manager? Challenge, 51(4), 70-88.
 5. Breznitz, D. (2007). Innovation and the State-Development Strategies for High Technology Industries in a World of Fragmented Production: Israel, Ireland, and Taiwan. Enterprise and Society, 7(4), 675-685.
 6. Breznitz, D. & Ornston, D. (2013). The Revolutionary Power of Peripheral Agencies Explaining Radical Policy Innovation in Finland and Israel. Comparative Political Studies, 46(10), 1219-1245.
 7. Bukowski, M., Halesiak, A. & Petru, R. (2013). Konkurencyjna Polska 2020. Deregulacja i Innowacyjność. Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych. Retrieved from: http://www.wise-institute.org.pl/ common/files_download.php?fid=17.
 8. Bukowski, M., Halesiak, A. & Petru, R. (2013). 25+. Od podwykonawcy do kreatora, czyli jak zapewnić Polsce kolejne 25 lat sukcesu. Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych. Retrieved from: http://tep.org.pl/wp-content/plugins/download-monitor/download.php? id=176.
 9. Bukowski, M., Szpor, A., Śniegocki, A. (2012). Drzemiący tygrys spętany orzeł. Dylematy polskiej debaty o polityce inwestycyjnej. Instytut Badań Strukturalnych. Retrieved from: http://ibs.org.pl/files/ibs_wp3_ ekoinnowacje_120912_2.pdf.
 10. Eichengreen, B., Park, D. & Shin, K. (2012). When Fast- Growing Economies Slow Down: International Evidence and Implications for China. Asian Economic Papers, 11(1), 42-87.
 11. Eichengreen, B., Park, D. & Shin, K. (2013). Growth slowdowns redux: New evidence on the middle-income trap. National Bureau of Economic Research. NBER Paper No. 18673. Retrieved from: www.nber.org/ papers/w18673.
 12. Felipe, J., Abdon, A. & Kumar, U. (2012). Tracking the Middle-Income Trap: What is it, Who is in it, and Why? Levy Economics Institute, Working Paper, No. 715. Retrieved from: www.levyinstitute.org/pubs/wp_715. pdf.
 13. Gill, I.S., Kharas, H.J. & Bhattasali, D. (2007). An East Asian renaissance: ideas for economic growth. World Bank Publications. Retrieved from: http:// siteresources.worldbank.org/INTEASTASIAPACIFIC/Resources/226262-1158536715202/EA_Renaissance_full.pdf.
 14. Gill, I.S. & Raiser, M. (2012). Golden growth: Restoring the lustre of the European economic model. World Bank Publications. Retrieved from: http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/04/16234385/ golden-growth-restoring-lustre-european-economic-model.
 15. Geodecki, T., Hausner, J., Majchrowska, A., Marczewski, K., Piątkowski, M., Tchorek, G., Tomkiewicz J. & Weresa, M. (2013). Jak awansować w światowej lidze gospodarczej. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej. Retrieved from: http://fundacja.e-gap.pl/ dokumenty/raporty/Konkurencyjna_Polska_Raport_2013.pdf.
 16. Mazzucato, M. (2000). Firm Size, Innovation, and Market Structure: The Evolution of Industry Concentration and Instability. Cheltenham, UK -Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.
 17. Mazzucato, M. (2011). The entrepreneurial state. Soundings, 49, 131-142.
 18. Mazzucato, M. (2013). Financing innovation: creative destruction vs. destructive creation. Industrial and Corporate Change, 22(4), 851-867.
 19. Orłowski, W. (2012). Stan i perspektywy polskiej gospodarki na tle globalnego kryzysu. PriceWaterhouseCoopers. Retrieved from: www.paiz.gov.pl/ files/?id_plik=16977.
 20. Piatkowski, M. (2013). Poland's new golden age: shifting from Europe's periphery to its center. The World Bank Paper No. 6639. Retrieved from: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/ WDSP/IB/2013/10/04/000158349_20131004093542/Rendered/PDF/ WPS6639.pdf.
 21. Winiecki, J. (2012). Transformacja postkomunistyczna. Studium przypadku zmian instytucjonalnych. Warszawa: C.H. Beck.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu