BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baj-Korpak Joanna (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Różański Paweł (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Soroka Andrzej (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Wysokińska Ewa (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, student)
Tytuł
Motywy i bariery uczestnictwa osób starszych w rekreacji ruchowej
Motives and Barriers to the Participation of Older People in Recreational Activity
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2013, t. 7, nr 1, s. 125-136, ryc.., bibliogr. 30 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Ludzie starsi, Rekreacja, Czas wolny, Motywacje
Elderly people, Recreation, Leisure time, Motivation
Uwagi
Na stronach 131-136 dostępna wersja artykułu w jęz. ang.; streszcz., summ.
Abstrakt
Starzenie się człowieka jest procesem nieuniknionym, nieodwracalnym i dotyczy każdego z nas. Podejmowane są wszelkiego rodzaju działania zmierzające do przedłużenia sprawności psychofizycznej i wydłużenia czasu trwania starości. Celem niniejszego doniesienia było określenie stopnia uczestnictwa osób starszych w czasie wolnym, z uwzględnieniem udziału w rekreacji ruchowej. Podjęto również próbę wskazania motywów i barier w podejmowaniu przez respondentów aktywnych form wypoczynku. W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki badań wskazały, iż osoby starsze preferują aktywne formy spędzania czasu wolnego. Najczęściej wybierają jazdę rowerem, nordic walking i pływanie. Motywem zachęcającym do podejmowania aktywności fizycznej jest przede wszystkim dbałość o własne zdrowie. Respondenci dostrzegają brak klubów seniora, gdzie mogliby ciekawie spędzić swój wolny czas. Propozycją właściwego wykorzystania dosyć znacznego budżetu czasu wolnego tej grupy społecznej jest organizowanie prostych form aktywności fizycznej, względnie blisko miejsca zamieszkania, w których towarzyszyliby znajomi lub członkowie rodziny. (abstrakt oryginalny)

Human aging is an unavoidable and irreversible process which affects all of us. All kinds of efforts are taken to extend the psychophysical health and duration of age.The purpose of this study was to determine the degree of older people's participation in their free time, including participation in physical recreation. There were also attends to identify their motives and barriers while choosing active forms of recreation.The method applied in research was a diagnostic poll method and the original questionnaire. The results showed that older people prefer active forms of leisure. They usually choose cycling, Nordic Walking and swimming. The reason for encouraging physical activity is primarily a health care. Respondents recognize the lack of senior clubs, where they could enjoy their free time. The proposition of proper usage of a relatively large budget for this social group free time organization is to create simple forms of physical activity, relatively close to home, in which people might spend their time with their friends or family members. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ayotte B.J., Margrett J.A., Hicks-Patrick J. (2010), Physical activity in middle-aged and young-old adults: the roles of self-efficacy, barriers, outcome expectancies, self-regulatory behaviors and social support. Journal of Health Psychology, 15, 17385.
 2. Byberg L., Melhus H., Gedeborg R., Sundström J., Ahlbom A., Zethelius B., Berglund L.G., Wolk A., Michaelsson K. (2009), Total mortality after changes in leisure time physical activity in 50year old men: 35year follow-up of population based cohort. British Medical Journal, 338, b688.
 3. Bytniewski M., Belniak Ł. (2009), Miejsce aktywności ruchowej w czasie wolnym osób starszych. W: Z. Kubińska, D. Nałęcka (red.), Rekreacja ruchowa w edukacji i promocji zdrowia. PWSZ Biała Podlaska, t. I, s. 282-295.
 4. Christensen K., Doblhammer G., Rau R., Vaupel J.W. (2009), Ageing populations: the challenges ahead. Lancet, 374, 1196-1208.
 5. Czajkowski K. (1979), Wprowadzenie do rekreacji, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne Warszawa.
 6. Demakakos P., Hamer M., Stamatakis E., Step- toe A. (2010), Low-intensity physical activity is associated with reduced risk of incident type 2 diabetes in older adults: evidence from the English Longitudinal Study of Ageing. Diabetologia, 53, 1877-1885.
 7. Fors S., Lennartsson C., Lundberg O. (2008), Health inequalities among older adults in Sweden 1991-2002. European of Journal Public Health, 18,138-43.
 8. Giddens A. (2006), Socjologia. Wyd. PWN, Warszawa.
 9. Gregg E.W., Cauley J.A., Stone K., Thompson T.J., Bauer D.C., Cummings S.R., Ensrud K.E. (2003), Study of Osteoporotic Fractures Research Group: Relationship of changes in physical activity and mortality among older women. Journal of the American Medical Directors, 289, 2379-2386.
 10. Kamiński A. (1978), Studia i szkice pedagogiczne, Warszawa.
 11. Klementowski K. (2000), Czas wolny mieszkańców Wrocławia w wieku poprodukcyjnym i jego wykorzystanie na rekreację i turystykę. W: J. Wyrzykowski (red.), Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystanie na rekreację i turystykę. AWF, Wrocław.
 12. Kozdroń E. (2008), Teoria i metodyka rekreacji ruchowej. W: Z. Dziubiński (red.), Podręcznik instruktora rekreacji ruchowej. AWF, Warszawa, 15-97.
 13. Kozdroń E. (2009), Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce gerontologicznej. W: Z. Kubińska, D. Nałęcka (red.), Rekreacja ruchowa w edukacji i promocji zdrowia. PWSZ Biała Podlaska, t. II, s. 20-30.
 14. Kozdroń E. (2009A), Znaczenie profilaktyki geronologicznej. W: G. Kołomyjska (red.), Wybrane zagadnienia z gerontologii. TKKF, Warszawa 2009, 27-33.
 15. Lim K., Taylor L. (2005), Factors associated with physical activity among older people- a population-basedstudy. Preventive Medicine, 40, 33-40.
 16. Łobożewicz T. (1991), Stan i uwarunkowania aktywności ruchowej ludzi w starszym wieku w Polsce. AWF, Warszawa.
 17. McAuley E., May K.S., Motl R.W., White S.M., Wójcicki T.R., Hu L., Doerksen S.E. (2009), Trajectory of Declines in Physical Activity in Community-Dwelling Older Women: Social Cognitive Influences. Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 64, 543-550.
 18. Merom D., Bowles H., Bauman A. (2009), Measuring Walking for Physical Activity Surveillance - The effect of Prompts and Respondents' Interpretation of Walking in a Leisure-Time Survey. Journals of Physical Activity and Health, 6, 8188.
 19. Murabito J.M., Pencina M.J., Zhu I., Kelly-Hayes M., Shrader P., D'Agostino R.B. (2008), Temporal trends in self-reported functional limitations and physical disability among the community-dwelling elderly population: the Framingham Heart Study. American Journal of Public Health, 98, 12561262.
 20. Pędlich W. (1996), Wskazania i przeciwwskazania do aktywności ruchowej osób starszych. W: A. Jopkiewicz (red.), Aktywność ruchowa osób starszych. WSP, Kielce.
 21. Pięta J. (2008), Pedagogika czasu wolnego. Wyd. Druk Tur, Warszawa.
 22. Piotrkowski J. (1973), Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie. Warszawa.
 23. Prohaska T., Belansky E., Belza B., Buchner D., Marshall V., McTigue K., Santariano W., Wilcox S. (2006), Physical activity, public health, and aging: Critical issues and research priorities. Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 6, 352-356.
 24. Stessman J., Hammerman-Rozenberg R., Cohen A., Ein-Mor E., Jacobs J.M. (2009), Physical activity, function, and longevity among the very old. Archives Internal Medicine, 169, 1476-83.
 25. Szałtynis D., Kochańczyk T. (2005), Aktywność fizyczna w promocji zdrowego starzenia. TKKF, Warszawa.
 26. Winiarski R. (1989), Wstęp do teorii i rekreacji. AWF, Kraków.
 27. Wolańska T. (1989), Rekreacja ruchowa i turystyka. AWF, Warszawa.
 28. Wolańska T. (1996), Uczestnictwo w kulturze fizycznej przez całe życie. W: A. Jopkiewicz (red.), Aktywność ruchowa osób starszych. WSP Kielce, s. 85-90.
 29. Wolański N. (2005): Rozwój biologiczny człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 30. Wujek T. (1996), Wprowadzenie do andragogiki. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu