BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopycińska Danuta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Cienie transformacji - popegeerowskie bezrobocie. Przypadek zachodniopomorskiego rynku pracy
Cons of Transformation - the post-PGR Unemployment. The Case of West Pomeranian Labour Market
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 352, s. 45-59, tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
25 lat gospodarki rynkowej w Polsce
Słowa kluczowe
Likwidacja Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR), Bezrobocie
Liquidation of State Agricultural Farms, Unemployment
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Likwidacja Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR) dokonana w Polsce w 1991 r. spowodowała powstanie masowego strukturalnego bezrobocia popegeerowskiego. Utworzone w 1999 r. województwo zachodniopomorskie w ok. 90% składało się z gmin o najwyższym udziale PGR w Polsce, co spowodowało, że już w chwili powstania w rankingu ogólnopolskim zajęło ono drugie miejsce pod względem wysokości stopy bezrobocia. Celem niniejszego opracowania jest ocena skuteczności zwalczania bezrobocia popegeerowskiego oraz identyfikacja cech tego bezrobocia w powiatach województwa zachodniopomorskiego; okresem badawczym były lata 2002-2013.(abstrakt oryginalny)

In 1991, state-owned farms (PGR) were closed in Poland, which eventually caused mass structural unemployment (also referred to as post-PGR unemployment). It was in West-Pomeranian voivodship, set up in 1999, that communes with the highest share of state-owned farms in Poland constituted about 90%. Consequently, the very moment the voivodeship was set up, it was placed second in all-Poland ranking presenting unemployment rates for all the newly created voivodeships. The present paper is aimed at assessing the effectiveness of actions taken to tackle post-PGR unemployment as well as identifying characteristic features of this type of unemployment in districts situated in West-Pomeranian voivodeship in the years 2012-2013.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych, Rynek pracy. 2000-2013, http:/stat.gov.pl./bd/app/dane-podgrup.
 2. Beskid L. (red.) (1999), Zmiany w życiu Polaków w gospodarce rynkowej, Wyd. IFiS PAN, Warszawa.
 3. Co wpływa na decyzje edukacyjne Polaków (2012), Uwarunkowania Decyzji Edukacyjnych (UDE), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 4. Dzun W. (1991), PGR w rolnictwie polskim w latach 1994-1990, PAN, Warszawa.
 5. Golinowska S. (red.) (1996), Polska bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
 6. Kozłowski K. (2007), Pomorze Zachodnie w sześćdziesięcioleciu (1945-2005), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 7. Korpysa J. (2009), Determinanty przedsiębiorczości młodzieży wiejskiej w województwie zachodniopomorskim, praca doktorska pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Danuty Kopycińskiej, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin.
 8. Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym, Polska 2012, Rozwój regionalny i lokalny (2012), Biuro Projektowe UNDP, Warszawa.
 9. Kubera E. (2014), Zachodniopomorskie znów pod kreską, "Kurier Szczeciński", 18 lipca nr 138(19363).
 10. Miszewski M. (2012), Polska transformacja gospodarcza i jej uwarunkowania, Katowice.
 11. Nie zamordowałem pegeerów (2014), rozmowa K. Naszkowskiej z A. Tańskim, Gazeta Wyborcza, 28-29 czerwca.
 12. Nowak P. (2009), Gminy województwa zachodniopomorskiego w świetle bezrobocia w latach 1999- -2008, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Obserwatorium Rynku Pracy, Szczecin.
 13. Psyk-Piotrowska E. (2004), Społeczne konsekwencje przekształceń własnościowych w rolnictwie państwowym, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź. Rocznik Statystyczny GUS 2005-2014, Aktywność Ekonomiczna Ludności.
 14. Tarkowska E. (red.) (2000), Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce, Typografika, Warszawa.
 15. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, DzU, nr 107.
 16. Warzywoda-Kruszyńska W., Grotowska-Leder J., Wielkomiejska bieda w okresie transformacji, UŁ, Łódź 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.352.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu