BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guzek Marian (Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie)
Tytuł
Warunki ustrojowe i podstawy doktrynalne transformacji w Polsce na tle innych krajów postkomunistycznych
Political Conditions and Doctrinal Foundations of the Transformation in Poland in Comparison with Other Post-Communist Countries
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2010, nr 1 (28), s. 77-92, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Polityka gospodarcza
Systemic transformations in the economy, Systemic transformation, Economic policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono diagnostyczne oceny przekształceń ustrojowych oraz procesu transformacji systemu gospodarczego w Polsce. Autor wyraża pogląd, że "Solidarność" jako masowa organizacja społeczno-polityczna odegrała jedynie rolę siły destrukcyjnej wobec komunizmu, a nie wykonała roli ważnej siły kreacyjnej, mającej tworzyć nowy ustrój. Nie pozwolił "Solidarności" na to jej główny przywódca, Lech Wałęsa. Zastąpiła ją w realizacji tego zadania przeobrażona w siłę kreującą nowy ustrój, dawna siła zachowawcza wobec komunizmu, po wyeliminowaniu z jej składu frakcji ortodoksyjnych komunistów. Przy współdziałaniu z Unią Demokratyczną, a następnie Unią Wolności oraz samym Lechem Wałęsą, przyczyniła się ona w sposób istotny do tego, iż nowy ustrój okazał się postkomunizmem. W tych warunkach system gospodarczy nie mógł ukształtować się według wzorca przyzwoitego kapitalizmu, lecz kapitalizmu politycznego, działającego według zasad ideologii i propagandy pseudoliberalnej, z lekceważącym traktowaniem akademickiej nauki ekonomii liberalno-rynkowej. Artykuł zawiera też dwa scenariusze prognostyczne dotyczące dalszych zmian polityczno-systemowych. (abstrakt oryginalny)

The article presents a diagnostic assessment of the political and economic system transformation process in Poland. The author expresses an opinion that Solidarity as a mass social and political organization played a significant role only in the destruction of communism but not in the creation of a new political system. Its main leader, Lech Walesa, did not allow it to do so. And it was substituted in that role by the conservative - formerly communist - power after it had eliminated the orthodox communists' fraction. In co-operation with the Democratic Union and later the Union of Freedom, and Lech Walesa himself, it substantially contributed to the creation of a new post-communist system. In such conditions the economic system could not be formed following the model of fair capitalism but political capitalism based on the principles of pseudo-liberal ideology and propaganda and a contemptuous treatment of the academic science of liberal-market economics. The article also presents two forecast scenarios of future changes of the political system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dunin K., Niewidzialna noga rynku, "Gazeta Wyborcza", 23 marca 2007.
  2. Guzek M., Ziółkowski M., Foreign and Domestic Private Sector in Poland. An Abridged Report on Socio-Economic Research, SGPiS, Warszawa 1988.
  3. Rybiński K., Ekonomisie, "Wprost" 2008, nr 16.
  4. Staniszkis J., Polskipostkomunizm. Próba opisu, Wydawnictwo: Słowo/Obraz/Terytoria, Warszawa 2005.
  5. Stiglitz J.E., Neoliberalizm to religia, "Gazeta Wyborcza", 21- 22 stycznia 2007.
  6. Śpiewak P., Demokracja przedstawicielska, "Wiedza i Życie" 1997, nr 4.
  7. Wildstein B., Polityka i pedagogika historyczna III RP, "Rzeczpospolita", 4-5 lipca 2009.
  8. Ziemkiewicz R.A., Michnikowszczyzna. Zapis choroby, RH REDHORSE, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu