BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Heras Henar Alcalde (Orkestra-Basque Institute of Competitiveness; Deusto Business School)
Tytuł
Collaboration Patterns and Product Innovation in the Basque Country : Does a Firm's Nationality Matter?
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2014, vol. 10, nr 3, s. 29-55, rys., tab., bibliogr. 56 poz.
Tytuł własny numeru
Learning and Innovation in Space
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność produktu, Współpraca
Innovations, Product innovation, Cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraj Basków
Basque Country
Abstrakt
Zdolność do tworzenia innowacji uznawana jest w coraz większym stopniu za czynnik wyjaśniający konkurencyjność przedsiębiorstw w długim okresie. W konsekwencji wzrasta znaczenie czynników decydujących o powstawaniu przełomowych innowacji produktu. W artykule, na podstawie zestawu wskaźników konkurencyjności, bada się wyniki osiągane przez firmy lokalne i zagraniczne w Kraju Basków, wskutek stosowania przez nie określonych metod współpracy w dziedzinie technologii. W badaniu dąży się w szczególności do określenia różnic w zakresie sposobów organizowania przez te dwie grupy przedsiębiorstw technologicznej współpracy (tj. geograficznego pochodzenia partnerów oraz celów tej współpracy: komercyjnych lub naukowych i nakierowanych na generowanie wiedzy) oraz różnic w zakresie rezultatów tych praktyk. W studium wykorzystano dane z sondażu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Kraju Basków w 2011 roku. W wyniku badań stwierdzono, że (a) technologiczna współpraca, która angażuje zróżnicowane grupy partnerów ma największy pozytywny wpływ na poziom nowatorstwa innowacji, oraz (b) biorąc pod uwagę narodowość firm, strategie współpracy rozwijane przez firmy zagraniczne mają większy wpływ na osiąganie nowatorskich rozwiązań. Można przyjąć założenie, że wyższy poziom innowacyjności charakteryzujący firmy zagraniczne w Kraju Basków w relacji do firm lokalnych, wynika ze zdolności firm zagranicznych do wykorzystywania w rozwoju innowacji zarówno partnerstwa wewnątrz regionu, jak i powiązań międzyregionalnych i sieci biznesowych. (abstrakt oryginalny)

More and more, the ability to innovate can be considered as an explanatory factor in determining the long-term potential of firms to be competitive. Therefore, it is of increasing importance to understand the critical success factors behind notably radical product innovations. The present paper explores the yields and results in terms of a series of competitiveness indicators that domestic and foreign firms in the Basque Country obtain from technological collaboration practices. In particular, the study seeks to assess differences in the way these two groups of firms organize their technological partnerships (in terms of the geographical spread of partners with whom they cooperate and the purposes for which they deploy collaboration: for commercial or science/knowledge generation), and the comparative differences that stem from their respective practices. The study uses firm level data from the Euskadi Innovation Survey 2011, for firms located in the Basque Country. The paper finds that (a) technological collaborations comprising different types of partners have the greatest positive impact on innovation novelty, and (b) when looking at the firm's nationality, collaboration strategies developed by foreign firms have a higher impact on achieving novel innovation. We posit that the higher degree of product innovation we observe among foreign firms - as opposed to domestic firms in the Basque Country - relies on their ability to benefit from both inter-regional partnerships and commercial-based networks for the sake of innovation purposes. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahuja, G. (2000). Collaboration networks, structural holes and innovation: a longitudinal study. Administrative Science Quarterly, 45, 425-455.
 2. Alcalde, M. D. H. (2014). Building product diversification through contractual R&D agreements. R&D Management, 44(4), 384-397.
 3. Almeida, P., Phene, A. (2004). Subsidiaries and knowledge creation: the influence of the MNC and host country on innovation. Strategic Management Journal, 25, 847-864.
 4. Almeida, P. (1996). Knowledge sourcing by foreign multinationals: Patent citation analysis in the US semiconductor industry. Strategic Management Journal, 17 (Winter Special Issue): 155-165.
 5. Amara, N., Landry, R. (2005). Sources of information as determinants of novelty of innovation in manufacturing firms: evidence from the 1999 statistics Canada innovation survey. Technovation, 25, 245-259.
 6. Andersson U, Forsgren M. (2000). In search of centers of excellence: network embeddedness and subsidiary roles in multinational corporations. Management International Review, 40(4), 329-338.
 7. Audretsch, D. B., Feldman, M. P. (1996). Innovative clusters and the industry life cycle. Review of Industrial Organization, 11(2), 253-273.
 8. Bartlett C, Ghoshal S. (1989). Managing across borders: the transnational solution. Harvard Business School Press: Boston, MA.
 9. Becker, W., Dietz, J. (2004). R&D co-operation and innovation activities of firms-evidence for the German manufacturing industry. Research Policy, 33, 209-223.
 10. Belderbos, R., Carree, M., Diederen, B., Lokshin, B., Veugelers, R. (2004). Heterogeneity in R&D co-operation strategies. International Journal of Industrial Organization, 22, 1237- 1263.
 11. Boschma, R.A. (2005). Proximity and innovation. A critical assessment. Regional Studies, 39(1), 61-74.
 12. Boschma, R.A., Minondo, A., Navarro, M. (2010). Related variety and regional growth in Spain. Papers in Evolutionary Economic Geography 10.12, Utrecht University.
 13. Cassiman, B., Veugelers, R. (2002). R&D co-operation and spillovers: some empirical evidence from Belgium. The American Economic Review, 92(4), 1169- 1185.
 14. Caves, R. E., Crookell, H., Killing, J. P. (1983). The imperfect market for technology licenses. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 45, 249- 267
 15. Cefis, E., Marsili, O. (2006). Survivor: the role of innovation in firm's survival. Research Policy, 35, 626-41.
 16. Chesbrough H. (2003). Open Innovation. Harvard University Press: Cambridge, MA.
 17. Cohen, W.M., Levinthal, D.A. (1990). Absorptive capacity: a new perspective of learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 35(1), 128-152.
 18. Czarnitzki, D. (2005). The extent and evolution of productivity deficiency in Eastern Germany. Journal of Productivity Analysis, 24, 211-231.
 19. Drejer, I., J0rgensen, B.H. (2005). The dynamic creation of knowledge: analysing public-private collaborations. Technovation, 25, 83-94.
 20. Ebersberger, B., Herstad, S. (2011). Go abroad or have strangers visit? On organizational search spaces and local linkages. Journal of Economic Geography, 1-23.
 21. Falk, M. (2008). Effects of foreign ownership on innovation activities: empirical evidence for twelve European countries. National Institute Economic Review, 204(1), 85-97.
 22. Frenz, M., Ietto-Gillies, G.(2009). The impact on innovation performance of different sources of knowledge: Evidence from the UK Community Innovation Survey. Research Policy, 38, 1125-1135.
 23. Grant, R.M. (1996). Towards a knowledge-based theory of the firm. Strategic Management Journal, 17 (Winter Special Issue), 109-122.
 24. Greene WH. (2000). Econometric Analysis (4th edn).Prentice-Hall: Upper Saddle River, NJ.
 25. Grimpe, C., Kaiser, U. (2010). Balancing internal and external knowledge acquisition: The gains and pains from R&D outsourcing. Journal of Management Studies, 47, 1483-1509.
 26. Hagedoorn, J. (1993). Understanding the rationale of strategic technology partnering: interorganisational modes of co-operation and sectoral differences. Strategic Management Journal, 14, 371-395.
 27. Hennart, J.F. (1988). a transaction cost theory of equity joint ventures. Strategic Management Journal, 9(4), 361-374.
 28. Jaffe, A.B.,Trajtenberg M., Henderson R. (1993). Geographic localization of knowledge spillovers as evidenced by patent citations. Quarterly Journal of Economics, 108, 577-598.
 29. Kogut, B. (1988). Joint Ventures: Theoretical and empirical perspectives. Strategic Management Journal, 9, 312-332.
 30. Laursen, K., Salter, A. (2006). Open for innovation: the role of openness in explaining innovation performance among UK manufacturing firms. Strategic Management Journal, 27(2), 131-150.
 31. Leonard-Barton, D. (1992). Core capabilities and core rigidities: a paradox in managing new product development. Strategic Management Journal (Summer Special Issue), 13, 111-125.
 32. Lowe, M., Wrigley, N. (2010). The ''Continuously Morphing'' retail TNC during market entry: interpreting Tesco's expansion into the United States. Economic Geography, 86, 381-408.
 33. Lundvall, B.D., Maskell, P. (2000). Nation states and economic development from national systems of production to national systems of knowledge creation and learning. The Oxford Handbook of Economic Geography Eds G.L., Clark, M. P., Feldmann, M.S., Gertler. Oxford: Oxford University Press, 353-372.
 34. Malmberg, A. (2003). Beyond the cluster: local milieus and global connections. In: Peck, J. and Yeung, H. W.-c. (Eds.): Remaking the global economy. London: Sage.
 35. Malmberg, A., Maskell, P. (2002). The elusive concept of localization economies: towards a knowledge-based theory of spatial clustering. Environment and Planning, 34, 429-449.
 36. Maskell, P. (2001). The firm in economic geography. Economic Geography, 77(4), 329-344.
 37. Miotti, L., Sachwald, F. (2003). Co-operative R&D: Why and with whom? An integrated framework of analysis. Research Policy, 32, 1481-1499.
 38. Mitchell W, Singh K. (1992). Incumbents' use of pre-entry alliances before expansion into new technical subfields of an industry. Journal of Economic Behavior and Organization, 18(3), 347-372.
 39. Nieto, M.J., Santamaría, L. (2007). The importance of diverse collaborative networks for the novelty of product innovation. Technovation, 27, 367377.
 40. OECD (2011). OECD Reviews of Regional Innovation: Basque Country, Spain. Paris: OECD.
 41. Orkestra (2008). 2008. Informe de competitividad del País Vasco. Hacia una propuesta única de valor. Bilbao: Publicaciones de la Universidad de Deusto.
 42. Phene, A., Almeida, P. (2008). Innovation in multinational subsidiaries: The role of knowledge assimilation and subsidiary capabilities. Journal of International Business Studies, 33(5),901-919.
 43. Porter, M. E. (2003). The economic performance of regions. Regional Studies, 37 (6/7), 549-578.
 44. Rosenkopf L, Nerkar A. (2001). Beyond local research: boundary-spanning, exploration, and impact on the optical disk industry. Strategic Management Journal, 22(4): 287-306.
 45. Schmiedeberg, C. (2008). Complementarities of innovation activities: An empirical analysis of the German manufacturing sector. Research Policy, 37: 1492-1503.
 46. Simmie, J. (2003). Innovation and urban regions as national and international nodes for the transfer and sharing of knowledge. Regional Studies, 37, 607-620.
 47. Simmie, J. (2004). Innovation and clustering in the globalised international economy. Urban Studies, 41, 1095-1112.
 48. Tether, B. (2002). Who co-operates for innovation, and why. An empirical analysis. Research Policy, 31, 947-967.
 49. Tsai, K.H., Wang, J.C. (2009). External technology sourcing and innovation performance in LMT sectors: An analysis based on the Taiwanese Technological Innovation Survey. Research Policy, 38, 518-526.
 50. Vanhaverbeke W, Duysters G, Noorderhaven N. (2002). External technology sourcing through alliances or acquisitions: an analysis of the application-specific integrated circuits industry. Organization Science, 13(6), 714733
 51. Venkataraman, S. (1997). The distinctive domain of entrepreneurship research. In: Katz, J., Brokhaus, R. (Eds.), Advances in Entrepreneurship. Firm Emergence, and Growth, JAI Press, San Francisco, CA.
 52. Von Hippel, E. (1988). Sources of Innovation. Oxford University Press, Oxford.
 53. Weigelt, C., Sarkar, M. (2009). Learning from supply-side agents: The impact of technology solution providers' experiential diversity on clients' innovation adoption. Academy of Management Journal, 52(1), 37-60.
 54. Williamson, O.E. (1989). Transaction cost economics. In: Schmalensee, R.Willig, R.D. (Eds.). Handbook of Industrial Organization. North- Holland, Amsterdam, 135-182.
 55. Yamin, M., Otto J. (2004). Patterns of knowledge flows and MNE innovative performance. Journal of International Management, 10, 239-258.
 56. Zahra, S. A., Nielsen, A. P. (2002). Sources of capabilities, integration and technology commercialization. Strategic Management Journal, 23, 377-398.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu