BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak-Mrozek Milena (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
The Importance of Locally Embedded Personal Relationships for SME Internationalisation Processes - from Opportunity Recognition to Company Growth
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2014, vol. 10, nr 3, s. 89-108, rys., bibliogr. 60 poz.
Tytuł własny numeru
Learning and Innovation in Space
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Relacje międzyludzkie, Relacje partnerskie, Internacjonalizacja
Small business, Interpersonal relations, Partner relationships, Internationalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia lokalnie osadzonych relacji personalnych dla pojawienia się okazji dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w procesie ich internacjonalizacji (a szczególnie w fazie wejścia na rynek zagraniczny) oraz wzrostu. Ponadto celem artykułu jest identyfikacja czynników warunkujących rzeczywiste wykorzystanie i przełożenie tak powstałej okazji na internacjonalizację i wzrost przedsiębiorstw. W artykule zastosowano zarówno podejście koncepcyjne jak i empiryczne do analizy problemu bazując na krytycznej analizie literatury przedmiotu. Przedstawiono również dwa studia przypadków przedsiębiorstw reprezentujących dwie branże o różnym poziomie zaawansowania technologicznego, tj. branżę meblarską i branżę IT. Przedstawiona w artykule analiza teoretyczna i empiryczna wykazała, że relacje jednocześnie umożliwiają rozpoznanie okazji jak i same stanowią taką okazję. Przeprowadzona analiza studiów przypadków dowiodła, że głównymi czynnikami mającymi wpływ na przełożenie relacji personalnych na pojawienie się okazji są zaufanie i wzajemne zrozumienie, podkreślając tym samym znaczenie osadzenia relacyjnego. Przy czym trzeba podkreślić, że tak jak te relacje wspomagają tworzenie okazji, tak już dla ich zrealizowania i przełożenia na internacjonalizację i wzrost przedsiębiorstwa, niezbędne są dodatkowe zidentyfikowane w przedstawionych badaniach czynniki w postaci czynników społecznych reprezentowanych przez postawę przedsiębiorczą oraz czynników ekonomicznych (takich jak jakość i konkurencyjne ceny). (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to present the importance of locally embedded personal relationships and individuals' networks for the rise of small and medium enterprises (SMEs)' opportunities in the internationalisation process (especially the market entry phase) as well as their international operations and growth. Above all, the aim of the article is to answer the question what is influencing the actual impact of these resulting opportunities on internationalisation and growth. This paper adopts both a conceptual and empirical approach to the problem based upon a critical review of pertinent literature. Two case studies of companies from industries representing different levels of technological advancement, that is the furniture industry and IT industry, are presented. The theoretical and empirical analysis presented in the article points to the fact that relationships simultaneously facilitate opportunity recognition and themselves constitute such an opportunity. The analysis carried out as part of the case study proves that main factors determining the rise of the opportunity based on locally embedded personal relationships are trust and mutual understanding, in this way emphasising the importance of relational embeddedness. At the same time the realisation of these opportunities and therefore their impact on the internationalisation process and a company's growth requires additional social factors (an entrepreneurial attitude) as well as economic factors (such as quality and competitive prices). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acedo, F. J., Jones, M. V. (2007). Speed of internationalization and entrepreneurial cognition: Insights and a comparison between international new ventures, exporters and domestic firms. Journal of World Business, 42(3), 236-252.
 2. Ardichvili, A., Cardozo, R., Ray, S. (2003). a theory of entrepreneurial opportunity recognition and development. Journal of Business Venturing, 18(1), 105-123.
 3. Arenius, P. de Clercq, D. (2005). a network- based approach on opportunity recognition. Small Business Economics, 24(3), 249-65.
 4. Assaf,A.G.,Josiassen,A.,Ratchford, B.T,Barros, C. P.(2012). Internationalization and Performance of Retail Firms: a Bayesian Dynamic Model. Journal of Retailing, 88(2), 191-205.
 5. Barcellos, E. P., Cyrino, Á. B., Oliveira Júnior, M. d. M., Fleury, M. T. L. (2010). Does Internationalization Pay off? a Study of the Perceived Benefits and Financial Performance of the International Operations of Brazilian Companies. GCG: Revista de Globalización, Competitividad & Gobernabilidad, 4(3), 38-61.
 6. Boter, H., Holmquist, C. (1996). Industry characteristics and internationalization processes in small firms. Journal of Business Venturing, 11(6), 471-487.
 7. Buckley, P. J. (1999). Foreign direct investment by small and medium sized enterprises: The theoretical background. In: P. J. Buckley, P. N. Ghauri (Eds.), The internationalization of the firm (pp. 1999-2010). NY: International Thomson Business Press.
 8. Chandra, Y., Styles, C., Wilkinson, I. (2009). The recognition of first time international entrepreneurial opportunities: Evidence from firms in knowledge-based industries. International Marketing Review, 26(1), 3061.
 9. Contractor, F. J. (2007). Is International Business Good for Companies? The Evolutionary or Multi-Stage Theory of Internationalization vs. Transaction Costs Perspective. Management International Review, 47(3), 453-475.
 10. Contractor, F., Kundu, S., Hsu, C. C. (2003). a Three-Stage Theory of International Expansion: The Link between Multinationality and Performance in the Service Sector. Journal of International Business Studies, 34(1), 5- 18.
 11. Crick, D., Spence, M. (2005). The internationalization of high performing UK high-tech SMEs: a study of planned and unplanned strategies. International Business Review, 14(2), 167-185.
 12. Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. (Eds.) (1998), Strategies of qualitative inquiry, California, USA: Sage Publications Inc.
 13. Eckhardt, J. T., Shane, S. A. (2003). Opportunities and entrepreneurship. Journal of Management, 29(3), 333-349.
 14. Elango, B., Sethi, S. P. (2007). An exploration of the relationship between country of origin (COE) and the internationalization-performance paradigm. Management International Review, 47(3), 369-392.
 15. Ellis P. D., (2011). Social ties and international entrepreneurship: Opportunities and constraints affecting firm internationalization. Journal of International Business Studies, 42, 99-127.
 16. Figueira M. H., Skaliotis M (Eds.) (2013). Science, technology and innovation in Europe 2013 edition. Retrieved from http://epp.eurostat.ec.europa. eu/cache/ITY_0FFPUB/KS-GN-13-001/EN/KS-GN-13-001-EN.PDF.
 17. Fletcher, R., Barrett, N. (2001). Embeddedness and the Evolution of Global Networks. An Australian Case Study. Industrial Marketing Management, 30(7), 561- 573.
 18. Gomes, L., Ramaswamy, K. (1999). An empirical examination of the form of the relationship between multinationality and performance. Journal of International Business Studies, 30(1), 173-88.
 19. Granovetter, M. (1985). On the Embeddedness of Social Life. American Journal of Sociology, 91, 481- 493.
 20. Granovetter, M. (1992). Problems of explanation in economic sociology. In: N. Nohria, R. G. Eccles (Eds.), Networks and Organizations (pp. 25-56). Boston: Harvard Business School Press.
 21. Gummesson, E. (2000). Qualitative methods in management research, Sage Publications International.
 22. Hadjikhani, A., Ghauri, P., Johanson, J. (2005). Introduction: Opportunity development in business networks. In: P. Ghauri, A. Hadjikhani, J. Johanson (Eds.), Managing opportunity development in business networks (pp. 1-24). New York: Palgrave.
 23. Harris, S., Wheeler, C. (2005). Entrepreneurs' relationships for internationalization: functions, origins and strategies. International Business Review, 14(2), 187-207.
 24. Herron, L., Sapienza, H. J. (1992). The entrepreneur and the initiation of new venture launch activities. Entrepreneurship Theory and Practice, 17(1), 49-55.
 25. Hitt, M. A., Hoskisson, R. E., Kim, H. (1997). International Diversification: Effects on Innovation and Firm Performance in Product-Diversified Firms. Academy of Management Journal, 40(4), 767-79.
 26. Jack, S. L., Anderson, A. R. (2002). The effects of embeddedness on the entrepreneurial process. Journal of Business Venturing, 17(5), 467-487.
 27. Jansson, H., Sandberg, S. (2008). Internationalization of small and medium sized enterprises in the Baltic Sea Region. Journal of International Management, 14(1), 65-77.
 28. Johanson, J., Vahlne, J.-E. (2009). The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership. Journal of International Business Studies, 40, 1411-1431.
 29. Kaish, S., Gilad, B. (1991). Characteristics of opportunities search of entrepreneurs versus executives: sources, interests, and general alertness. Journal of Business Venturing, 6(1), 45- 61.
 30. Karagozoglu, N., Lindell, M. (1998). Internationalization of small and medium sized technology based firms: An exploratory study. Journal of Small Business Management, 36(1), 44-59.
 31. Kirzner, I. M. (1997). Entrepreneurial discovery and the competitive market process: An Austrian approach. Journal of Economic Literature, 35(1), 6085.
 32. Kontinen, T., Ojala, A. (2011). Network ties in the international opportunity recognition of family SMEs. International Business Review, 20(4), 440453.
 33. Komulainen, H., Mainela, T., Tahtinen, J. (2006). Social networks in the initiation of a high-tech firm's internationalization. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 6(6), 526-541.
 34. Lu, J. W., Beamish, P. W. (2001). The internationalization and performance of SMEs. Strategic Management Journal, 22(6/7), 565-584.
 35. Madsen, T. K., Servais, P. (1997). The internationalization of born globals: an evolutionary process?. International Business Review, 6(6), 561-583.
 36. Manolova, T. S., Manev, I. M., Gyoshev, B. S. (2010). In good company: The role of personal and inter-firm networks for new-venture, internationalization in a transition economy. Journal of World Business, 45(3), 257- 265.
 37. McDougall, P. P., Oviatt, B. M. (2000). International entrepreneurship: The intersection of two research paths. Academy of Management Journal, 43 (5), 902-906.
 38. Meyer, K., Skak, A. (2002). Networks, serendipity and SME entry into Eastern Europe. European Management Journal, 2(2), 179- 188.
 39. Moran, P. (2005). Structural vs. relational embeddedness: social capital and managerial performance. Strategic Management Journal, 26(12), 11291151.
 40. Musteen, M., Datta, D. K. (2010). The influence of international networks on internationalization speed and performance: a study of Czech SMEs. Journal of World Business, 45(3), 197-205.
 41. Ozgen, E., Baron, R. A. (2007). Social sources of information in opportunity recognition: Effects of mentors, industry networks, and professional forums. Journal of Business Venturing, 22(2), 174-192.
 42. Pangarkar, N. (2008). Internationalization and performance of small- and medium-sized enterprises. Journal of World Business, 43(4), 475-485.
 43. Peng, M.W., Lee, S.-H., Wang, D. Y. L. (2005). What determines the scope of the firm over time: a focus on institutional relatedness. Academy of Management Review, 30(3), 622-633.
 44. Punch, K., (2005). Introduction to social research. Quantitative and qualitative approaches, London: Sage.
 45. Ratajczak-Mrozek, M. (2012). Global Business Networks and Cooperation within Supply Chain as a Strategy for High-Tech Companies' Growth. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 8(1), 35- 51.
 46. Roberts, J. (1999). The Internationalisation of Business Service Firms: a Stages Approach. Service Industries Journal, 19(4), 68-88.
 47. Rutashobya, L., Jaensson, J. E. (2004). Small firms' internationalization for development in Tanzania: Exploring the network phenomenon. International Journal of Social Economics, 31(1/2), 159-172.
 48. Qian, G. (2002). Multinationality, product diversification and profitability of emerging US small and medium sized enterprises. Journal of Business Venturing, 17(6), 611-633.
 49. Schumpeter, J.A. (1934). The theory of economic development. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 50. Shane, S. (2000). Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities. Organization Science, 11(4), 448-69.
 51. Sharma, D., Blomstermo, A. (2003). The internationalization process of Born Globals: a network view. International Business Review, 12(6), 739-753.
 52. Silverman, D. (2000). Doing qualitative research: a practical handbook, London: Sage.
 53. Spence, M. (2003). International Strategy Formation in Small Canadian High- Technology Companies - a Case Study Approach. Journal of International Entrepreneurship, 1(3), 277-296.
 54. Styles, C., Seymour, R. (2006). Opportunities for marketing researchers in international entrepreneurship. International Marketing Review, 23(2), 126-45.
 55. Uzzi, B. (1997). Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddedness. Administrative Science Quarterly, 42(1), 35-67.
 56. Welch, L. S., Luostarinen, R. K. (1988). Internationalisation: Evolution of a Concept. Journal of General Management, 2, 36-64.
 57. Zaheer, S., (1995), Overcoming the liability of foreignness. Academy of Management Journal, 38(2), 341-363.
 58. Zahra, S. A., Korri, J. S., Yu, J. F. (2005). Cognition and international entrepreneurship: Implications for research on international opportunity recognition and exploitation. International Business Review, 14(2), 129146.
 59. Zain, M., Ng, S. I. (2006). The impacts of network relationships on SMEs' internationalization process. Thunderbird International Business Review, 48(2), 183-205.
 60. Zhu, H., Hitt, M. A., Tihanyi, L. (2006). The internationalization of SMEs in emerging economies: Institutional embeddedness and absorptive capacities. Journal of Small Business Strategy, 17(2), 1-26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu