BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Durán-Vázquez Rocío (Universidad de las Américas Puebla, Mexico), Lorenzo-Valdés Arturo (Universidad de las Américas Puebla, Mexico), San Martín-Reyna Juan Manuel (Universidad de las Américas Puebla, Mexico)
Tytuł
Relevance of Discrecionary Accruals in Ohlson Model: the Case of Mexico
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2012, vol. 8, nr 3, s. 21-34, tab., bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Management and Financial Issues of Mexican Entrepreneurship
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Modelowanie ekonometryczne
Financial markets, Econometric modeling
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Meksyk
Mexico
Abstrakt
Niniejsza praca stosuje zmodyfikowany model Jones'a (1991) wykorzystując dane finansowe wybranych firm meksykańskich. Celem modelu jest ocena wpływu Discretionary Accrual Information (DAI) na zawartość sprawozdań finansowych w celu identyfikacji wartości "jakości zysku". Praca stosuje kryteria metodologiczne zaproponowane w Chung et al (2005) i Mukit & Iskandar (2009). Autorzy poddali analizie finansowe dane 35 firm, których akcje występowały w indeksie cen i cytowań (IPC) na Mexican Stock Exchange (BMV) w okresie 2000 do 2011. 19 firm spełniło specyfikacje modelu biorąc pod uwagę dane kwartalne w okresie 12 lat będących przedmiotem rozważań. Analiza została przeprowadzona w trzech etapach: najpierw, analiza zmodyfikowanego modelu Jones'a na danych panelowych przy użyciu efektów stałych i modyfikacji wynikających z autokorelacji rzędu pierwszego; analiza korelacji pomiędzy wartościami rezydualnymi zmodyfikowanego modelu Jones'a i stopą zwrotu z akcji w trzech kolejnych latach analizy: 2007, 2008 i 2009; test modelu Ohlsona z użyciem zmiennej DAI, danych panelowych i efektów stałych w rozważanym horyzoncie czasowym. (abstrakt oryginalny)

This study applied the modified Jones´ model (1991) for selected companies of Mexico. This model aims to assess the impact of Discretionary Accrual Information (DAI) on financial reporting statements, in order to identify the value relevance of "earnings quality". We applied methodological criteria of Chung et al (2005) and Mukit & Iskandar (2009). We analyzed financial information of the 35 stock included in the Index of Prices and Quotations (IPC) of the Mexican Stock Exchange (BMV) for the period 2000 to 2011. 19 companies met the specifications of the model, for 48 quarters of information. The analysis was done in three parts: first, an analysis of the modified Jones´ model under panel data considerations by using fixed effects and adjustments of performing autocorrelation of order 1; second, a correlation analysis between the residuals of the modified Jones´ model and the return of stock price in 3 annual closings years of study: 2007, 2008 and 2009; and third, we incorporated this variable (DAI) in the Ohlson model (of the financial and corporate accounting literature) and we tested it with panel data analysis, under fixed effects, throughout the study period. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aminul Md., Ali R., and Ahmad Z. (2011). Is Modified Jones Model Effective in Detecting Earnings Management? Evidence from a Developing Economy. International Journal of Economics and Finance, 3, 2, May 2011, 116-125.
 2. Azofra V., Castrillo L. and Delgado M. (2006). Evaluación de los modelos de ajustes por devengo: ajustes discrecionales a informes de auditoria con salvedades. Revisa Partida doble, 181, 88-104.
 3. Ball R. and Brown P. (1968). An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers. Journal of Accounting Research, 6, 2, 159-178.
 4. Barth, M.E., Cram D.P. and Nelson K.K. (2001). Accruals and the prediction of future Cash Flows. The Accounting Review, 76, 1, 27-58.
 5. Bukit B.R. and Iskandar M. (2009). Surplus Free Cash Flow, Earnings Management and Audit Committee. Journal of Economics and Management, 3 (1), 204-223.
 6. Castrillo, L.A. and San Martin, J.M. (2008). Los ajustes por devengo como medida de discrecionalidad directiva. Revista de Contaduría y Administración, 226, sept-dic, 9-37.
 7. Collins, D.W., E.L. Maydew, e I.S. Weiss, (1997). Changes in the value-relevance of earnings and book values over the past forty years. Journal of Accounting and Economics, 24(1), 39-67.
 8. Chung, R., Firth, M. and Kim J.B. (2005). Earnings management, Surplus Free Cash Flow and External Monitoring. Journal of Business Research, 58, 766-776.
 9. Davis-Friday, P., Rivera, J. (2000). Inflation accounting and 20-F disclosures: Evidence from Mexico. Accounting Horizons Journal, 14, 113-135.
 10. DeAngelo, L.E. (1986). Accounting numbers as Market Valuation Valuation Substitutes: A Study of Management Buyouts of Public Stockholders. The Accounting Review, 61, 400-420.
 11. Dechow, P.M., (1994), Accounting earnings and cash flows as measures of firm performance: The role of accounting accruals. Journal of Accounting and Economics, 18(1), 3-42.
 12. DeFond, M.L., and Subramanyam, K.R. (1998). Auditor Changes and Discretionary Accruals, Journal of Accounting and Economics, 25, 2, 35-67.
 13. Durán, R., Lorenzo A. and Valencia H. (2007). Value relevance of the Ohlson model with Mexican data. Revista de Contaduría y Administración, 1, 223, UNAM, Septiembre-Diciembre, 33-52.
 14. García B. and Gill-deAlbornoz, B. (2005). Gobierno corporativo y las prácticas de earnings management: evidencia empírica en España. Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas S.A., Abril 2005, 1-46.
 15. Hansen, G.A. and Noe C.F. (1998). Do Managers' Accrual Decisions Speak Louder than Words?, Journal of Accounting and Economics, 7, April, 85-107.
 16. Healy, P.(1985). The impact of Bonus schemes on the selection of Accounting Principles. Journal of Accounting and Economics, 7, 85-107.
 17. Johansen (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 231-254.
 18. Jones, J. (1991). Earnings Management during Import Relief Investigations. Journal Accounting Research, 1995, 213-228.
 19. Lomelí Venegas L. and Muruyama C. (2009) .México frente a la crisis: hacia un nuevo curso de desarrollo. Revista de Economía UNAM, 6, 18, 7-60.
 20. Lorenzo A. and Durán R. (2010). Ohlson model by panel cointegration with Mexican data. Revista de Contaduría y Administración 1, 232, UNAM, Septiembre-Diciembre, 131-142.
 21. Martínez P., Prior D. and Rialp J. (2012). The Price of stocks in Latin American financial markets: an empirical application of the Ohlson model. Global conference on business and finance proceedings, 7, 96-100.
 22. McNichols, M. and Wilson, G.P. (1988). Evidence of Earnings Management from the Provision for Bad Debts. Journal of Accounting Research, 26, 1-31.
 23. Naim F. and Qabajeh. Value relevance of Ohlson model with Jordanian data. Interdisciplinary Journal of contemporary research in business. 3, 11, 551-560.
 24. Ohlson, J. A. (1995). Earnings, books values and dividends in equity valuation. Contemporary Accounting Research, 11(2), 661-687.
 25. Patell J.M. (1976). Corporate forecast of Earnings per share and Stock Price Behavior: Empirical Tests. Journal of Accounting Research, 14 (Autumn 1976), 246-276.
 26. Poveda F. (2001). Cuestiones estadísticas sobre modelos y constrates de ajustes por devengo anormales. Working paper, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, julio, 1-52.
 27. Shvakumar L. (1996). Essay Related to Equity Offerings and Earnings Management. Dissertation, Vanderbilt University.
 28. Subramanyam K.R. (1996). The Pricing of Discretionary Accruals. Journal of Accounting and Economics, 22, 1, 3-27
 29. Xie B., Davison, W.N and DaDalt, PK. (2003). Earnings Management and Corporate Governance: The Role of the Board and the Audit Committee. Journal of Corporate Finance, 9, 295-316.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu