BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Durán-Encalada Jorge A. (Universidad de las Américas Puebla, Mexico), San Martín-Reyna Juan Manuel (Universidad de las Américas Puebla, Mexico), Montiel-Campos Héctor (Universidad de las Américas Puebla, Mexico)
Tytuł
A Research Proposal to Examine Entrepreneurship in Family Business
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2012, vol. 8, nr 3, s. 58-77, rys., bibliogr. 72 poz.
Tytuł własny numeru
Management and Financial Issues of Mexican Entrepreneurship
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Przewaga konkurencyjna, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Podejście oparte na zasobach
Family-owned business, Competitive advantage, Enterprise management, Resource Based View (RBV)
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Meksyk
Mexico
Abstrakt
Niniejsza praca jest oparta o dotychczasowe badania teoretyczne i empiryczne w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości firm rodzinnych. Praca proponuje model badawczy oparty o teorię Dubina dla prowadzenia badań nad firmami rodzinnymi i omawia jego związek z przedsiębiorczością w Meksyku. Praca podejmuje tematykę podstawowych koncepcji w zakresie rodzinnego biznesu i wyjaśnia wpływ podstawowych pojęć na dobór zmiennych wykorzystanych w modelu badawczym. Następnie, praca wyjaśnia w jaki sposób "rodzinność" wiąże się z zasadniczą definicją biznesu rodzinnego. W oparciu o spojrzenie oparte o zasoby (ang. resource-based view (RBV)), agency theory i teorie społecznego kapitału (ang. social capital theories) praca wyjaśnia w jaki sposób społeczne zasoby kapitałowe stanowią podstawę budowania zdolności firmy i jej przewagi konkurencyjnej. W oparciu o taką perspektywę, praca proponuje teoretyczny model, dyskutuje prawa oddziaływania między zmiennymi i nakreśla kierunki dla przyszłych badań w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

This paper builds on existing theoretical and empirical studies in the areas of family business and entrepreneurship. It uses Dubin's theory building framework to propose a model for conducting research of family businesses and its linkage to entrepreneurial activities in Mexico. This works starts by describing the concepts of family business and explains the importance that these definitions can have on the variables to be included in the research. After that, the paper explains how the concept of "familiness" relates to the essence definition of family business. Using the resource-based view (RBV), agency theory, and social capital theories we describe how social capital resources are the basis for building firm capabilities and competitive advantages that influence firm's performances. Based on this perspective, a theoretical model, laws of interaction, a set of propositions and suggestions for further research are provided. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldrich, H. E. and Cliff, J. E. (2003). The pervasive effects of family on entrepreneurship: Toward a family embeddedness perspective. Journal of Business Venturing, 18(5), 573-596.
 2. Anderson, A. R., Jack, S. L. and Dodd, S. D. (2005). The role of family members in entrepreneurial networks: beyond the boundaries of the family firm. Family Business Review, 28(2), 135-154.
 3. Arregle, J. L., Hitt, M. A., Sirmon, D. G. and Very, P. (2007). The development of organizational social capital: Attributes of family firms. Journal of Management Studies, 44(1), 72-.95.
 4. Astrachan, J. and Shanker, M. (2003). Family businesses' contribution to the U.S. economy: A closer look. Family Business Review, 15(1), 45-48.
 5. Becker, G. (1981). A treatise on the family. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 6. Birley, S., Ng, D. and Godfrey, A. (1999). The family and the business. Long Range Planning, 32(6), 598- 608.
 7. Cabrera, K. S., De Saá, P. P. and García, D. A. (2001). The Succession Process from a Resource- and Knowledge-Based View of the Family Firm. Family Business Review, 14(1), 37-48.
 8. Cerutti, M. (2000). Propietarios, empresarios y empresa en el norte de México. México: Siglo XXI.
 9. Chua, J. H., Chrisman, J. J. and Sharma, P. (1999). Defining the family business by behavior. Entrepreneurship Theory and Practice, 23(4), 19-39.
 10. Chua, J. H., Chrisman, J. J. and Steier, L. P. (2003). Extending the theoretical horizons of family business research. Entrepreneurship Theory and Practice, 27(4), 331 -338.
 11. Davis J. A. and Tagiuri, R. (1989). The influence of life-stage on father on father-son relationship in family companies. Family Business Review, 2 (1), 47-74.
 12. Dubin, R. (1978). Theory building. 2nd ed. New York: Free Press.
 13. Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. Academy of Management Review, 14(4), 532-550.
 14. Eisenhardt, K. M. and Graebner, M. E. (2007). Theory building from cases: Opportunities and challenges. Academy of Management Journal, 50(1), 25-32.
 15. Evald, M. R., Klyver, K. and Svendsen, S. G. (2006). The changing importance of the strength of ties throughout the entrepreneurial process. Journal of Enterprising Culture, 14(1), 1-26.
 16. Fama, E. and Jensen, M. (1983), Separation of ownership and control. Journal of Law and Economics, 26(2), 301-325.
 17. Gallo, M. (1995). The role of family business and its distinctive characteristic behavior in industrial activity. Family Business Review, 8(2), 83-97.
 18. García-Tenorio, R. J. and Sánchez, Q. J. (2009). Amenazas y oportunidades: El reto de emprender en la empresa familiar. Gestión de empresa, 212, 66-77.
 19. Gomez-Mejia, L., Nuñez-Nickel, M. and Gutierrez, I. (2001). The role of family ties in agency contracts. Academy of Management Journal, 44(1), 81-95.
 20. Grant, R. M. (1996). Toward a knowledge-based theory of the firm. Strategic Management Journal, 17, 109-122.
 21. Habbershon, T. and Williams, M. (1999). A resource-based framework for assessing the strategic advantages of family firms. Family Business Review, 12(1), 1-25.
 22. Habbershon, T., Williams, M. and MacMillan, I. (2003). A unified systems perspective of family firm performance. Journal of Business Venturing, 18(4), 451-465.
 23. Hart, S. L. (1992). An integrative framework for strategy-making process. Academy of Management Review, 17(2), 327-351.
 24. Haynes, G., Walker, R., Rowe, B. and Hong, G. (1999). The intermingling of business and family finances in family-owned businesses. Family Business Review, 12(3), 225-239.
 25. Heck, R. Z., Hoy, F., Poutziouris, P. Z. and Steier, L. P. (2008), Emerging paths of family entrepreneurship research. Journal of Small Business Management, 26(3), 317-330.
 26. Hitt, M. A. & Ireland, R. D. (1985). Corporate distinctive competence, strategy, industry and performance. Strategic Management Journal, 6(3), 273-293.
 27. Hoshino, T. (2005). Executive Managers in Large Mexican Family Businesses. Discussion paper. Institute of Developing Economies, JETRO, pp. 144.
 28. Jensen, M. C. and Meckling, W. F. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-60.
 29. Johannisson, B. (2003). Entrepreneurship as a collaborative phenomenon, in Genesca, E., Urbano, D., Capelleras, J., Guallarte, C. and Verges, J. (Eds), Creación de Empresas-Entrepreneurship, Servei de Publicaciones de la Universitat Autónoma de Barcelona, Barcelona, 87-109.
 30. Kellermanns, F. W. and Eddleston, K. A. (2006). Corporate entrepreneurship in family firms: A family perspective. Entrepreneurship Theory and Practice, 30(6), 809-830.
 31. Kellermanns, F. W., Eddleston, K. A., Barnett, T. and Pearson, A. (2008). An exploratory study of family member characteristics and involvement: Effects on entrepreneurial behavior in the family firm. Family Business Review, 21(1), 1-14.
 32. Klein, S. B., Astrachan, J. H. and Smyrnios, K. X. (2005). The F-PEC scale of family influence: Construction, validation, and further implication for theory. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(3), 321-339.
 33. Klyver, K. (2007). Shifting family involvement during the entrepreneurial process. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 13(5), 258-277.
 34. Lansberg, I., Perrow, E. L. and Rogolsky, S. (1988). Family business as an emerging field. Family Business Review, 1(1), 1-6.
 35. Leach, P. (1993). La empresa familiar. Barcelona: Ediciones Granica.
 36. Leana, C. R. and Van Buren, H. J. (1999). Organizational social capital and employment practices. Academy of Management Review, 24(3), 538-555.
 37. Litz, R. A. (1995). The family business; Towards definitional clarity. Family Business Review, 8(1), 71- 81.
 38. Lumpkin, G. T. and Dess, G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review, 21(1), 135-173.
 39. Miller, D. (1983). The correlates of entrepreneurship in three types of firms. Management Science, 29(7), 770-791.
 40. Miller, D., Le Breton-Miller, I., Lester, R. H. and Cannella, A. A. (2007). Are family firms really superior performers? Journal of Corporate Finance, 13(5), 829- 858.
 41. Mintzberg, H. (1973). Strategy-Making in Three Modes. California Management Review, 16(2), 44-53.
 42. Mintzberg, H. (1979). The Structuring of Organizations, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.
 43. Morris, M. H. (1998). Entrepreneurial intensity. Westport, CT: Quorum Books.
 44. Myers, S. (1977). The determinants of borrowing. Journal of Financial Economics, 5(2), 147-175.
 45. Nahapiet, J. and Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational adavantage. Academy of Management Review, 23(2), 242-266.
 46. Naldi, L., Nordqvist, M., Sjöberg, K. and Wiklund, J. (2007). Entrepreneurial orientation, risk taking, and performance in family firms. Family Business Review, 20(1), 33-47.
 47. Nordqvist, M. (2005). Familiness in top management teams: Commentary on Ensley and Pearson's "An exploratory comparison of the behavioral dynamics of top management teams in family and nonfamily new ventures: cohesion, conflict, potency, and consensus". Entrepreneurship Theory and Practice, 29(3), 285-291.
 48. Oh, H., Labianca, G. and Chung, M. (2006). A multi-level model of group social capital. Academy of Management Review, 31(3), 569-582.
 49. Pearson, A. W., Carr, J. C. and Shaw, J. C. (2008). Toward a theory of families: A social capital perspective. Entrepreneurship Theory and Practice, X(X), 949-969.
 50. Penrose, E. T. (1959). The theory of the growth of the firm. New York: John Wiley.
 51. Pollack, R. (1985). A transaction cost approach to families and households. Journal of Economic Literature, 23, 581-608.
 52. Pozas, Maria de los Angeles (2002). Estrategia internacional de la gran empresa mexicana de la década de los noventa. México: El Colegio de México.
 53. Randel S. C. & Ward, J. L. (2001). La Planificación Estratégica de la Familia Empresaria. España, Deusto, IEF, PwC.
 54. Rauch, A. J., Wiklund, G., Lumpkin, T. and Frese, M. (2009). Entrepreneurial Orientation and Business Performance: Cumulative Empirical Evidence. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 761-788.
 55. Ribeiro-Soriano, D. & Urbano, D. (2009). Overview of collaborative entrepreneurship: an integrated approach between business decisions and negotiations. Group Decision and Negotiation, 18(5), 419-430.
 56. Rutherford, M. W., Kuratko, D. F. and Holt, D. T. (2008). Examining the link between "familiness" and performance: Can the F-PEC untangle the family business theory jungle? Entrepreneurship Theory and Practice, 32(6), 1089-1109.
 57. Salvato, C. (2004). Predictors of Entrepreneurship in Family Firms. The Journal of Private Equity, X(X), 68-76.
 58. Schulze, W. S., Lubatkin, M. H. and Dino, R. N. (2001). Agency relationships in family firms: Theory and evidence. Organization Science, 12(2), 99-116.
 59. Schulze, W. S., Lubatkin, M. H. and Dino, R. N. (2003). Toward a theory of agency and altruism in family firms. Journal of Business Venturing, 18(4), 473-490.
 60. Shepherd, D. and Haynie, J. M. (2009). Family business, Identity conflict, and an expedited entrepreneurial process: A process of resolving identity conflict. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(6), 1245-1264.
 61. Shleifer, A. and Vishny, R. (1997). A survey of corporate governance. Journal of Finance, 52(2), 737-783.
 62. Sirmon, D. G. and Hitt, M. A. (2003). Managing resources: Linking unique resources, Management, and wealth creation in family firms. Entrepreneurship Theory and Practice, 27(4), 339-358.
 63. Sirmon, D. G., Arregle, J. L., Hitt, M. A. and Webb, J. W. (2008). The role of family influence in firms' strategic responses to threat of imitation. Entrepreneurship Theory and Practice, 32(6), 979-998.
 64. Toledano, N., Urbano, D. and Bernadich, M. (2010). Networks and corporate entrepreneurship. A comparative case study on family business in Catalonia. Journal of Organization Change Management, 23(4), 396-412
 65. Wang, Y. and Poutziouris, P. (2010). Entrepreneurial risk taking: empirical evidence from UK family firms. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 16(S), 370-388.
 66. Ward, J. L. (1987). Keeping the family business healthy. San Francisco: Jossey-Bass.
 67. Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. Strategic Management Journal, 5(2), 171-180.
 68. Wiklund, J. and Shepherd, D. (2003). Knowledge-Based Resources, Entrepreneurial Orientation, and The Performance of Small and Medium-Sized Businesses, Strategic Management Journal, 24(13), 1307-1314.
 69. Yin, R. K. (2002). Case Study Research: Design and Methods. 3rd ed. Thousands Oaks, CA: Sage.
 70. Zahra, S. A. (2005). Entrepreneurial risk taking in family firms. Family Business Review, 18(1), 23-40.
 71. Zahra, S. A., Neubaum, D. O. and Huse, M. (2000). Entrepreneurship in medium-size companies: Exploring the effects of ownership and governance systems. Journal of Management, 26(5), 947-976.
 72. Zahra, S. A., Hayton, J. C. and Salvato, C. (2004). Entrepreneurship in family vs. non-family Firms: A resource-based analysis of the effect of organizational culture. Entrepreneurship Theory and Practice, 28(4), 363-381.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu