BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Okurowska Justyna (Uniwersytet Warszawski, absolwent)
Tytuł
Świadczenia rodzinne dla rencistów
Family Benefits for Pensioners
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2014, nr 12, s. 26-29
Słowa kluczowe
Zabezpieczenie społeczne, Świadczenia emerytalno-rentowe, Renta rodzinna, Zasiłki rodzinne, Prawo WE, Regulacje prawne
Social security system, Pension benefits, Survivor’s pension, Family benefits, European Community law, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W myśl przepisów unijnych osoba jest uprawniona do świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawodawstwem właściwego państwa członkowskiego włącznie ze świadczeniami dla członków rodziny, którzy zamieszkują w innym państwie członkowskim. W pierwszej kolejności świadczenia rodzinne przyznawane są z tytułu wykonywania pracy bądź działalności na własny rachunek. Nie można jednak zapominać, że również emeryci i renciści są uprawnieni do świadczeń rodzinnych w państwie właściwym, mimo że ich dzieci mieszkają w innym państwie. Obecnie stosowane rozporządzenia, tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/09 z 16 września 2009 r., nie określają jednak jaki rodzaj renty umożliwia pobieranie świadczeń na dzieci. Autorka omawia orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 27 lutego 2014 r. w sprawie Würker, w którym dokonano wykładni w tym zakresie, jednocześnie odnosząc się do prawa polskiego. (abstrakt oryginalny)

Under the EU provisions a person shall be entitled to family benefits in accordance with the legislation of the competent Member State, including for his/her family members residing in another Member State. Firstly, family benefits shall be provided on the basis of an activity as an employed or self-employed person. Note, however, that a pensioner shall be entitled to family benefits in accordance with the legislation of the Member State competent for his/her pension. Currently applicable provisions (Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 and Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009) do not specify, however, what type of pension allows to receive family benefits. In its judgment, the Court of Justice of the European Union of 27 February 2014 in the case C-32/13 (Würker) interpreted the provisions regarding pensioners of the regulations being in force both until 1.05.2010 (Council Regulation (EC) No 1408/71 of 14 June 1971 and Council Regulation (EEC) No 574/72 of 21 March 1972) and those which apply after that date, i.e. Regulation 883/04 and 987/09. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu