BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobrowolski Dariusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Model zarządzania wiedzą produkcyjną z wykorzystaniem sieci semantycznych.
Knowledge Management Model Production Using Semantic Web
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 29-37, rys., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Produkcja
Knowledge, Knowledge management, Production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest próbą przedstawienia możliwości wykorzystania sieci semantycznych dla potrzeb zarządzania wiedzą w procesach produkcyjnych. Bazując na istocie wiedzy i jej zarządzaniu w produkcji , autor za pomocą grafowej bazy danych implementuje rozwiązania sieci semantycznej dla potrzeb zarządzania rolniczą wiedzą produkcyjną. (abstrakt autora)

This article is an attempt to present the possibilities of using the semantic web for the purpose of knowledge management in manufacturing processes. Based on the essence of knowledge and its management in manufacturing, by using a graph database implements the semantic web solutions for the management of agricultural production knowledge. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berners-Lee T., Hendler J., Lassila O. (2001), The Semantic Web, "Scientific American".
 2. Berners-Lee T., Karger D.R., Stein L.A., Swick R.R., Weitzner D.J. (2000), PROPOSAL: Semantic Web Development, retrieved from W3C.
 3. BoińskiT.(2012),Procedury odwzorowania i łączenia ontologi dziedzinowych , Politechnika Gdańska , Gdańsk.
 4. Cost S., Finin T., Joshi A. (2002), A Case Study in the Semantic Web and DAML+OIL, IEEE Intelligent Systems.
 5. Duer I., Fotyma M., Madej A. (2004), Kodeks dobrej praktyki rolniczej, Instytut Uprawy , Nawożenia i Gleboznawstwa , Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa.
 6. Herman I. (2001), Semantic Web Activity. Statement, retrieved from W3C.
 7. Kopański W.(2007),Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem,HPS,Warszawa.
 8. Mazurkiewicz A.(2005), Znaczenie zarządzania wiedzą dla organizacji, [w]:Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy.Kapitał ludzki i intelektualny,cz.2, red.M.G.Woźniak , Mitel,Rzeszów.
 9. Mikuła B.,Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., (2002), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku.Wybrane koncepcje i metody, Difin,Warszawa.
 10. Morzy M. (2009), Semantic Technologies, czyli Oracle i Web 3.0, XV Konferencja PLOUG , Kościelisko.
 11. Muławka J.J.(1996), Systemy eksportowe , Wydawnictwo Naukowo-Techniczne , Warszawa.
 12. Perechuda K.(2005),Zarządzanie wiedzą w przesdiębiorstwie , WN PWN, Warszawa.
 13. Rivera W.M., Zijp W. (2002), Contracting for Agricultural Extension: International Case Studies and Emerging Practices, CABI Publishing, New York.
 14. Skrzypek E.(2002),Kapitał intelektualny jako czynnik stymulujący rozwój przedsiębiorstwa, [w]:Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce , red.S.Partycki , Wydawnictwo UMCS , Lublin.
 15. Strojny M.(2000), Teoria i praktyka zarządzania wiedzą, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ", nr 10.
 16. Subieta K. (1999), Słownik terminów z zakresu obiektowości, AOW PLJ, Warszawa.
 17. Watson M. (2011), Practical Semantic Web and Linked Data Applications, Mark Watson, Raleigh, N.C.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu