BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
O możliwości zastosowania syntetycznego miernika zdolności kredytowej gminy w procesie kredytowania jednostek samorządu terytorialnego - przykład gmin województw dolnośląskiego i wielkopolskiego
About the Possibility of Application of Synthetic Indicator of Community's Creditability in Crediting Process - an Example of Lower Silesian and Greater Poland Voivodeships' Communities
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 124, s. 219-234, bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Bankowość detaliczna : idee - modele - procesy
Słowa kluczowe
Ryzyko kredytowe, Zdolność kredytowa, Samorząd terytorialny, Gmina
Credit risk, Credit capacity, Local government, District
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ocena zdolności kredytowej jest kluczowym elementem procesu kredytowania. W niniejszym artykule autor zaprezentował nowe rozwiązanie, które mogłoby być stosowane przez banki w procesie kredytowania jednostek samorządu terytorialnego, a którym jest syntetyczny wskaźnik zdolności kredytowej. Wyniki dotychczasowych badań, przeprowadzonych przez autora, wskazują, iż ratingi kredytowe polskich jednostek samorządu terytorialnego mogą być w niemal 100% odtworzone na podstawie informacji finansowych o tych jednostkach. Dlatego też, w celu odpowiedniej oceny zdolności kredytowej jednostek, zagregowano w jednym mierniku najistotniejsze informacje finansowe, opisujące sytuację jednostki. W celu zaprezentowania funkcjonowania zaprojektowanej miary, przebadano za jej pomocą gminy województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego.(abstrakt oryginalny)

The proper creditability assessment is the crucial part of the crediting process in banks, in this paper the author presented a new solution for banks, which can be used while crediting the communities the synthetic indicator of community's creditability. The former author's researches had shown that the credit rating of the communities in Poland could be rendered in almost 100% using the financial indices of the local government unit. Thus, the created indicator aggregates the financial information about the community in order to estimate its creditability. To exemplify the functioning of the indicator, the communities of Lower Silesia and Greater Poland were examined. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2.005.
 2. Galbarczyk T.A., Zarządzanie ryzykiem banku w procesach kredytowania jednostek samorządu terytorialnego, (w:) I. Węcławski, M. Kicia (red.), Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 3. Gonet W., Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego. Monografie i Opracowania nr 543, SGH, Warszawa 2006.
 4. Grabiński W., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1989.
 5. Janc A., Kraska M., Credit-scoring nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
 6. Korzeniowska A., Postrzeganie zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim przez banki oraz władze samorządowe, (w:) J. Węcławski, M. Kicia (red.), Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 7. Lipnick L.H., Rattner Y., Ebrahim L., The Determinants of Municipal Credit Quality, "Goveminent Finance Review", December 1999.
 8. Mayorga F., Streeter W., Gomez A., International Rating Methodology for Local and Regional Governments, Fitch Ratings 2006.
 9. Noel M., Brzeski J.W., Rynek obligacji komunalnych w Polsce stan, podstawowe problemy , największe wyzwania, (w:) Obligacje komunalne w Polsce, Zeszyty BRE Bank CaSE 2006, nr 84.
 10. Poniatowicz M., Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miast na prawach powiatu), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.
 11. Prunty R., Jacob K., Top 10 Ways to Improve or Maintain a Municipal Credit Rating, Standard & Poor's, New York-Boston 2002.
 12. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU z 2003, Nr 60, poz. 535, z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.
 14. Wiśniewski M., Analiza dyskryminacyjna jako narzędzie szacowania ocen wiarygodności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego - przegląd badań i próba aplikacji w Polsce, (w:) D. Appenzeller (red.), Wielowymiarowa analiza danych gospodarczych - metody i zastosowania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 124, UE, Poznań 2009.
 15. Wiśniewski M., Nowe podejście do limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, (w:) T. Juja (red.), Dylematy i wyzwania finansów publicznych. Zeszyt Naukowy Nr 141, UE, Poznań 2010.
 16. Wskaźniki do oceny finansowej jednostek samorządu terytorialnego w lalach 2005-2007, Ministerstwo Finansów, Warszawa, luty 2009, www.mf.gov.pl.
 17. Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życiu w Polsce w ujęciu dynamicznym, AE, Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu