BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tyluś Urszula (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Wczesna edukacja w obszarze wyrównywania szans - realia i obawy
Early Education in the Area of the Equalisation of Opportunities - Reality and Concerns
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2012, t. 6, nr 2, s. 39-54, rys., bibliogr. 11 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Edukacja, Wyrównywanie szans edukacyjnych, Dzieci szkolne
Education, Equal educational opportunities, School children
Uwagi
Na stronach 47-54 dostępna wersja artykułu w jęz. ang.; streszcz., summ.
Abstrakt
Wyrównywanie szans edukacyjnych to bardzo ważny obszar w całokształcie procesu kształcenia. Jest on ważny w każdym etapie edukacyjnym. Jednak szczególnego nabiera znaczenia, kiedy wdrażany jest od początku edukacji, a więc od etapu wychowania przedszkolnego. Celem niniejszego tekstu jest ukazanie pewnych niedociągnięć w obszarze wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym i edukacją wczesnoszkolną. Biorąc pod uwagę istniejące realia wyrównywania szans edukacyjnych dzieci na etapie wczesnej edukacji można stwierdzić, iż są one jeszcze niewystarczające i połowiczne. Wszelkie działania w tym zakresie wymagają dogłębnej refleksji i dalszych udoskonaleń w zakresie świadomych i przyszłościowych inwestycji oświatowych w dzieci i uczniów potrzebujących wsparcia i pomocy. (abstrakt oryginalny)

The equalisation of educational opportunities is a particularly important area in the overall education process. It is important at every education stage. However, it takes on a special meaning when it is implemented from the very beginning of education, i.e. from the pre-school education stage. This study aims at the presentation of certain shortcomings in the area of the equalisation of educational opportunities for children and pupils receiving pre-school and early-school education. When considering the existing conditions for the equalisation of educational opportunities for early-school children, we can state that it is still insufficient and incomplete. Any actions undertaken in this area require deep reflection and further improvements in the field of conscious and prospective educational investments in children and pupils who are in need of support and assistance.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Górniak K., Kalbarczyk A., Tarkowska E. (2005), Ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody ich zwalczania. Raport z badań.
 2. Kwiatkowska H. (1997), Edukacja nauczycieli, konteksty, kategorie, praktyki, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 3. Przetacznik M., Makieło-Jarża G. (1985), Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, PWN, Warszawa.
 4. Reber: A. S. (2008), Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 5. Schaffer H.R.(2005), Psychologia dziecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Szymański M. (2000), Szkice z socjologii edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 7. Szymański M. (2001), Kryzys i zmiana, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 8. Tyluś U. (2012), Wyrównywanie szans edukacyjnych jako aktualny problem społeczny W: E. Jagiełło, R. Matysiuk, U. Tyluś, Edukacja-wczoraj, dziś i jutro t. III, Dyskurs wokół wybranych problemów społecznych i oświatowych, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, s. 92-115.
 9. Więckowski R. (1993), Pedagogika wczesnoszkolna, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 10. Witkowski L.(1989), Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruń.
 11. Żebrowska M. (1969), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu