BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Romanowicz Wiesław (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Religia i religijność jako przedmiot badań socjologicznych
Religion and Religiosity as Subjects of Sociological Studies
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2012, t. 6, nr 2, s. 101-114, bibliogr. 23 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Religia, Teologia, Socjologia, Badania socjologiczne
Religion, Theology, Sociology, Sociological research
Uwagi
Na stronach 108-114 dostępna wersja artykułu w jęz. ang.; streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki badawczej socjologii religii w zakresie religijności. W pracy ukazano różnice pomiędzy socjologią religii, a innymi naukami o religii, a w szczególności pomiędzy teologią i religioznawstwem. Przedstawiono problemy związane z definiowaniem religii i religijności w kontekście różnorodnych ujęć teoretycznych. Na tle tak skomplikowanych ustaleń autor w końcu artykułu ukazuje różne perspektywy prowadzenia badań nad religijnością we współczesnych społeczeństwach. (abstrakt oryginalny)

This article aims to present the study issues in the sociology of religion related to religiosity. It points to the differences between the sociology of religion and other fields concerned with religion, particularly theology and religious studies, presenting problems associated with defining religion and religiosity in the context of various theoretical approaches. In the context of these complex issues, the author describes a variety of approaches to studying religiosity in contemporary societies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berger P.L.(1997), Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii, Nomos, Kraków.
 2. Boguszewski R.,(2007) "Polak-katolik" casus polskiej religijności w warunkach globalizacji na podstawie badań empirycznych CBOS, [w:] M. Libiszowszka-Żółtkowska(red.), Religia i religijność w warunkach globalizacji, Nomos, Kraków.
 3. Borowik I.(1997), Procesy instytucjonalizacji i prywatyzacji religii w powojennej Polsce, Wyd. UJ, Kraków.
 4. Borowik I.(2006), Religia jako konstrukt. Jamesa Beckforda analiza społecznego tworzenia religii, [w:] J. Beckford, Teoria społeczna a religia, Nomos, Kraków.
 5. Borowik I., Doktór T. (2001), Pluralizm religijny i moralny w Polsce, Nomos, Kraków.
 6. Durkheim E.(1983), Elementarne formy życia religijnego, [w:] F. Adamski(red.), Socjologia religii. Wybór tekstów, WAM, Kraków.
 7. Geertz C.(1992), Religijność jako system kulturowy, [w:] E. Mokrzycki (red.), Racjonalność i styk myślenia, PWN Warszawa.
 8. Grotowska S.(1999), Religijność subiektywna. Studium socjologiczne na podstawie wywiadów narracyjnych, Nomos, Kraków.
 9. Kehrer G.(1997), Wprowadzenie do socjologii religii, Nomos, Kraków.
 10. Libiszowska-Żółtkowska M.(1991), Postawy inteligencji wobec religii, Studium socjologiczne, PWN, Warszawa.
 11. Maciuszko J. T.(1992), Wprowadzenie do nauk o religii, ChAT, Warszawa.
 12. Malinowski B.(1990), Mit, magia, religia, PWN, Warszawa.
 13. Mariański J.(2004), Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej, Nomos, Kraków.
 14. Piwowarski W.(1996), Socjologia religii, RW KUL, Lublin.
 15. Piwowarski W., Zdaniewicz W.(1986), Z badań nad religijnością polską. Studia i materiały, Pallottinum, Poznań- Warszawa.
 16. Robertson R.(1983), Podstawowe problemy definicyjne, [w:] F. Adamski(wybór), Socjologia religii. Wybór tekstów, WAM, Kraków.
 17. Robertson R.(1998), Główne zagadnienia analizy religii, [w:] W. Piwowarski(wybór), Socjologia religii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków.
 18. Stark RGlock., Ch.(1998), Wymiary zaangażowania religijnego, [w:] W. Piwowarski(wybór), Socjologia religii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków.
 19. Weber M.(1984), Szkice z socjologii religii, Książka i wiedza, Warszawa.
 20. Wójtowicz A. (2002), Badania jakościowe i ich związek z badaniami ilościowymi. Projekt morfologii religijności. [w:] J. Mariański i S. Zaręba (red.), Metodologiczne problemy badań nad religijnością, Apostolicum, Ząbki.
 21. Wójtowicz A.(2004), Socjologia religii [w:] Leksykon socjologii religii, Verbinum, Warszawa.
 22. Wysocka E.(2000), Religijność a tolerancja. Obszary zależności, Nomos, Kraków.
 23. Zdybicka Z. J.(1988), Religia i religioznawstwo, RW KUL, Lublin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu