BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaruszewski Waldemar Kryspin (Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie)
Tytuł
Twarde i miękkie elementy bezpieczeństwa narodowego
Hard and Soft Elements of National Security
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2012, t. 6, nr 2, s. 133-144, rys., bibliogr. 22 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo narodowe, Kapitał intelektualny, Bezpieczeństwo obiektów, Modelowanie organizacyjne, Przegląd literatury
National security, Intellectual capital, Objects' safety, Organizational modeling, Literature review
Uwagi
Na stronach 139-144 dostępna wersja artykułu w jęz. ang.; streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie problematyki bezpieczeństwa narodowego z uwzględnieniem jego twardych i miękkich elementów. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej części wyjaśniono istotę bezpieczeństwa narodowego (BN) z uwzględnieniem ich podziału na twarde i miękkie elementy. W drugiej opisano wpływ elementów twardych i miękkich na rozwój i stan (BN). Przyjętą metodą badawczą jest analiza literatury i własny model organizacyjny bezpieczeństwa (8-E), obejmujący twarde i miękkie elementy, stanowiący bazę i fundamenty bezpieczeństwa narodowego. Przeprowadzone badania mają wykazać, w jakim stopniu wybrane elementy modelu bezpieczeństwa wpływają na stan bezpieczeństwa narodowego. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to familiarise the reader with issues of national security, taking account of its hard and soft elements. The paper is composed of two parts. In the first part, the nature of national security is explained, taking account of the division into its hard and soft elements. In the second part, the impact of the hard and soft elements on the condition and development of national security is described. The research methodology adopted here is an analysis of literature and of the author's own organisational model of security (8-E) which encompasses the hard and soft elements and forms the basis and the foundation for national security. The research is aimed at demonstrating to what degree the elements of the national security model influence the condition of national security.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Fehler W., (2002), O pojęciu bezpieczeństwa państwa, W: W. Śmiałek, J. Tymanowski (red), Bezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej, Toruń.
 2. Jakubczak R., Marczak J. (red), (2012), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Wydawnictwo BELLONA, Warszawa, s. 56.
 3. Jakubczak R., Marczak J., (red), (2008), Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, Wydawnictwo AON, Warszawa, s. 61.
 4. Jakubczak R., Marczak J., red), (2012), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Wydawnictwo BELLONA, Warszawa, s.14.
 5. Jaruszewski W.K., (2011), Kapitał intelektualny w strategii bezpieczeństwa narodowego, Collegium Balticum, Szczecin, s. 54-55.
 6. Kamiński A., (1993), Bezpieczeństwo Polski na tle rozwoju procesów politycznych w Europie. Uwagi metodologiczne, [w:], "Studia i Materiały PISM", nr 64, Warszawa.
 7. Kitler W.( 2011), Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System. Wydawnictwo AON, Warszawa, s. 22-25.
 8. Kitler W., (2006), Prawno organizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, W: Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, (kier. nauk.), T. Jemioło, AON, Warszawa.
 9. Kitler W., (2002), System zarządzania kryzysowego w dziedzinie bezpieczeństwa, W: Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce XXI wieku - wyzwania i dylematy, (red.), T. Jemioło, K. Rajchel, Wydawnictwo WSIZiA, Warszawa, s. 34-36.
 10. Koziej S. (2010), Wyzwania transformacyjne bezpieczeństwa Polski, W: "Kwartalnik Bellona" nr 2/2010. s. 13-15.
 11. Kunikowski J., (red.), (2000), Uwarunkowania procesu edukacji dla bezpieczeństwa, Wydaw two Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Instytut Pedagogiki, Siedlce, s.29.
 12. Kuźniar R., (2006), Międzynarodowe stosunki polityczne, W: Stosunki międzynarodowe, Geneza, struktura, dynamika. E. Haliżak, R. Kuźniar, (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 130.
 13. Nye jr. J.S., (2009), Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, tłumaczenie M. Madej, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa.
 14. Podgórski R.A., (2006), Socjologia. Wczoraj. Dziś. Jutro, Kompendium wiedzy socjologicznej, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów, s. 369.
 15. Pytkowski W., (1985), Organizacja badań i ocena prac naukowych, Wydawnictwo PWN, Warszawa, s. 174.
 16. Stoner J.A.F., Ch. Wankel, (2004), Kierowanie, Wydawnictwo PWE, Warszawa, s. 209.
 17. Sułek M., (2001), Podstawy potęgonomii i potęgometrii, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, Kielce, s. 164.
 18. Sułek M., (2009), Parametry potęgi (siły) państwa - stałe czy zmienne? W: M. Sułek., J. Simonides, (red.), Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s.71.
 19. Sułek M., (2010), Prognozowanie i symulacje międzynarodowe. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 94-95.
 20. Wojtaszczyk K.A., (2009), Bezpieczeństwo państwa - konceptualizacja pojęć, W: Bezpieczeństwo państwa, K.A. Wojtaszczyk, A. Majerska- Sosnowska, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, s. 12-15.
 21. Żukrowska K., (2006), Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja, W: Bezpieczeństwo międzynarodowe, [w:] K. Żukrowska, M. Grącik M (red.), Wydawnictwo, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 21-26.
 22. Żukrowska K. (red.), (2011), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu. Wydawnictwo IUSatTAX, Warszawa, s. 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu