BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dylkiewicz Beata Renata (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Czynniki ekonomiczne determinujące rynek pracy w ujęciu teoretycznym i empirycznym
Economic Factors Determining Labor Market in Theoretical and Empirical Terms
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 2 (68), s. 3-15, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Popyt na pracę, Podaż pracy, Teoria bezrobocia, Rynek pracy
Labour demand, Labour supply, Unemployment theories, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie istoty rynku pracy oraz analiza czynników ekonomicznych, które go determinują. Rynek pracy stanowi jeden z rynków czynników produkcji badanych w ekonomii. Obok niego funkcjonuje rynek dóbr i usług, rynek kapitału i rynek pieniądza. Każdy z nich rządzi się odmiennymi prawami i na każdy z nich oddziałują inne czynniki. Ukazanie czynników determinujących rynek pracy jest współcześnie niezbędne w ocenie tego rynku. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this paper is to show the nature of the labour market and to analyze the economic factors behind it. The labour market is one of the markets of production factors analyzed in economics. Apart from the labour market, there exist the market of goods and services, the capital market and the financial market. Each of them is governed by different rules and influenced by different factors. In-depth studies of the factors which determine the labour market is of vital significance for contemporary economic research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barnes W., Fallon P., Verry D. 1998 The Economics of Labour Markets, Philip Allan, New York.
 2. Dickens W. T., Lang K. 1992 Labour Market Segmentation Theory: Reconsidering the Evidence, ,,NBER Working Paper", no. 4087, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 3. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.biznes.org.pl/pl/komentarze/ 74-magia-cyferek-czyli-zludzenie-pieniadza, data wejścia: 05.01.2013].
 4. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.rynekpracy.edu.pl/?strona=wyniki-terytorialnie, data wejścia: 10.11.2012].
 5. Dolny E., Meller J., Wiśniewski Z. 1990 Zarys polityki zatrudnienia, PWE, Warszawa.
 6. Dunaj K., Sapińska M. 2009 Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w latach 2004- 2008, WUP Wydział Badań i Analiz, Szczecin.
 7. Francik A., Pocztowski 1993 Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 8. Góra G., Sztanderska U. 2006 Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy, Raport w ramach projektu: Analiza sytuacji na wybranych, powiatowych rynkach pracy, MPiPS Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Warszawa.
 9. Hodgoson G. M. 2011 The Eclipse of the Uncertainty Concept in Mainstream Economics, "Journal of Economic Issues", vol. 45, Issue 1, Lincoln: M.E. Sharpe Inc.
 10. Jarmołowicz W., Knapińska M. 2005 Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 11. Joll C., McKenna C., McNabb R., Shorey J. 1983 Developments in Labour Market Analysis, Allen and Unwin, London.
 12. Kabaj M., Koptas G. 1995 Bezrobocie długookresowe, Studia i Materiały IPiSS, Zeszyt 2, Warszawa.
 13. Keynes J. M. 1985 Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 14. Kotlorz D. 1995 Rynek pracy w systemie społecznej gospodarki rynkowej. Materiały do studiowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 15. Kryńska E., Suchecka J., Suchecki B. 1998 Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, IPiSS, Warszawa.
 16. Kwiatkowski E. 1988 Neoklasyczne teorie zatrudnienia. Tradycja i współczesność, PWN, Warszawa.
 17. Kwiatkowski E. 2002 Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa.
 18. Lipsey R. G. 1978 Structural and Deficient- Demand Unemployment Reconsidered, [in:] Employment Policy and the Labour Market, (ed.) A. M. Ross, University of California Press.
 19. Mitchell B. R 1981 European Historical Statistics 1750- 1975, Macmillan, London.
 20. Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody symulacji 2000, (red.) E. Kryńska, IPiSS, Warszawa.
 21. Mortensen D. 1986 Job Search and Labour Market Analysis, [in:] Handbook of Labour Economics, North Holland, Amsterdam.
 22. Mortimer-Szymczak H. 1992 Przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy i bezrobocia, [w:] Rynek pracy w trakcie transformacji systemowej w Polsce, (red.) U. Sztanderska, Polish Policy Research Group, Warszawa.
 23. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/bezrobocie- rejestrowane-w-polsce/, data wejścia: 26.01.2014].
 24. National Bureau of Economic Research, Cambridge June 1992, Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.nber.org/papers]. [06.10.2010]
 25. Quiggin J. D. 1999 Human Capital Theory and Education Policy in Australia, "Australian Economic Review", no. 32(2).
 26. Rothschild K W. 1993 Employment, Wages and Income Distribution, Critical Essays in Economics, Routledge, London.
 27. Sewastianowicz M. 2004 Współczesne teorie bezrobocia. Studia i opracowania, "Rynek Pracy", nr 6.
 28. Smandek I. M., Sroka B., Sypniewski K. 1992 Rynek pracy i jego teorie. Badania własne, Katowice.
 29. Wilczyński W. 2000 Rynek i pieniądz w Polsce u progu XXI wieku, WSB, Poznań.
 30. Wojciechowska R. 2003 Problem bezrobocia długotrwałego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Praca doktorska, SGH, Warszawa.
 31. Wojtyna A. 1994 Czy Polsce grozi efekt histerezy?, "Gospodarka Narodowa", nr 9.
 32. Zafirovski M. 2013 What is the Main Significance of Economic for Sociological Theory, The American Sociologist, vol. 44, Issue 2. Boston: Transaction Publishers, Inc.
 33. Zagóra-Jonszta U. 1998 Teoretyczne aspekty bezrobocia i rynku pracy, [w:] Rynek pracy w teorii i praktyce, (red.) D. Kotlorz, U. Zagóra-Jonszta, Wydawnictwo Uczelniane AE, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu