BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Becla Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Czaja Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rola kapitału ludzkiego i społecznego w określeniu ścieżki rozwoju ekonomicznego w regionach problemowych
Role of Human and Social Capital in Determining Economic Development Path in "Problematic" Regions
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 2 (68), s. 16-28, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Rozwój lokalny, Kapitał ludzki, Rozwój społeczno-gospodarczy
Social capital, Local development, Human capital, Social economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono pojęcie zasobów ekonomicznych (ujęcie statyczne) i form kapitału (ujęcie dynamiczne). Przede wszystkim wyeksponowano elementy kapitału ludzkiego i kapitału społecznego. Przedmiotem artykułu była modelowa prezentacja wybranych związków pomiędzy kreacją kapitału społecznego w wymiarze regionalnym (regiony problemowe) a wyzwaniami społeczno-ekonomicznymi (określanie ścieżek rozwoju cywilizacyjnego). Zatem elementem artykułu była również analiza istoty i pojęcia regionów problemowych oraz ich podstawowych cech. Na te cechy nałożono potencjalne ścieżki rozwoju ekonomicznego. Przybliżono szczególnie pożądaną ścieżkę w kierunku zrównoważonej i trwałej gospodarki opartej na wiedzy. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the notions of economic resources (static approach) and forms of capital (dynamic approach). The author particularly focuses on elements of human capital and social capital. The objective of the paper is to provide a model presentation of selected relationships between the creation of social capital in the regional dimension ("problematic", less developed regions) and socio-economic challenges (defining the paths of civilization development). Therefore, the paper also analyses the notion of "problematic" regions and their characteristics. The possible paths of their economic development are indicated and the most desirable path towards sustainable knowledge-based economy is discussed in detail. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czaja S., Becla A. 2007 Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  2. Czaja S., Becla A., Włodarczyk J., Poskrobko T. 2012 Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
  3. Czaja S. 2011 Czas w ekonomii. Sposoby interpretacji czasu w teorii ekonomii i w praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  4. Czaja S. 2008 Determinanty rozwoju lokalnego kapitału społecznego, "Ekonomia i Zarządzanie", Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, nr 11.
  5. Czaja S., Fiedor B., Jakubczyk Z. 1993 Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
  6. Czaja S., Fiedor B. 2003 Kapitał ludzki oraz mechanizmy i główne sfery jego rozwoju w Polsce w okresie transformacji, [w:] Problemy wzrostu gospodarczego w warunkach ustrojowej transformacji w Polsce, (red.) J. Mujżel, Instytut Nauk Ekonomicznych, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
  7. Czaja S. 2013 Spory wokół pojęcia kapitału w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  8. Domański S. 1993 Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
  9. Growiec K. 2011 Kapitał społeczny. Genezą i społeczne konsekwencje, Wydawnictwo SWPS Akademia, Warszawa.
  10. Kaczmarek T 2007 Globalistyka. Przyszłość globalnej gospodarki, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu