BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kukulak-Dolata Iwona (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ocena kapitału ludzkiego sektora mikroprzedsiębiorstw - perspektywa pracodawców
Assessment of Human Capital in Microenterprise Sector : Employers' Perspective
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 2 (68), s. 29-45, wykr., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Umiejętności pracownicze, Mikroprzedsiębiorstwo, Luka kompetencyjna, Kwalifikacje zawodowe, Kapitał ludzki
Employee skills, Micro-enterprise, Competence gap, Professional skills, Human capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera prezentację wyników badania na temat oceny jakości kapitału ludzkiego zaangażowanego w sektorze mikroprzedsiębiorstw. Oceny dokonano z perspektywy pracodawców i przeprowadzono ją w kontekście: wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego. Wymienione elementy kapitału ludzkiego analizowano w przekroju zawodów (opisanych trzema kodami cyfrowymi) osób pracujących w mikroprzedsiębiorstwach. Z przeprowadzonych analiz wynika, że pracodawcy pozytywnie oceniają zaangażowany kapitał ludzki, a występujące w nim luki mają charakter sporadyczny i dotyczą umiejętności praktycznych. Zjawisko to najczęściej ma miejsce w takich zawodach, jak: pracownik sprzedaży w sklepach, kucharz, kelner i barman. Artykuł przygotowano na podstawie wyników badań, które przeprowadził zespół Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w 2012 roku w ramach realizacji projektu na temat: "Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej". Wymieniony projekt był współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (abstrakt oryginalny)

The paper contains a presentation of the results of a research study on the assessment of the quality of human capital in microenterprises. The assessment was made from the perspective of employers - it regarded knowledge, skills, and professional experience. These elements of human capital were analyzed for particular occupations (identified by means of a three-digit code) of those employed in microenterprises. The research study shows that employers give a positive assessment of the stock of human capital in their enterprises. The existing gaps are sporadic and concern practical skills. They usually occur in such occupations as sales persons, cooks, waiters and bartenders. The analysis included 1,000 companies employing from 0 to 9 persons. The research study was carried out by the Institute of Labour and Social Studies in 2012 within the project "Analysis of the processes on the Polish labour market and in the area of social inclusion in the context of economic policy". The project was co-financed by the European Union under the European Social Fund. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Domański R. 1998 Kapitał ludzki- Stan i perspektywy, [w:] Kapitał ludzki, RSG przy Radzie Ministrów, Warszawa.
 2. Dostosowanie kształcenia zawodowego w branży mechatronicznej do potrzeb rynku pracy w województwie łódzkim. Technika 2013a, (red.) U. Jeruszka, M. Kabaj, I. Kukulak-Dolata, I. Poliwczak, H. Sobocka-Szczapa, GfK Polonia, Warszawa.
 3. Dostosowanie kształcenia zawodowego w branży mechatronicznej do potrzeb rynku pracy w  województwie łódzkim. Zasadnicze szkoły zawodowe 2013b, (red.) I. Kukulak-Dolata, U. Jeruszka, M. Kabaj, I. Poliwczak, H. Sobocka-Szczapa, GfK Polonia, Warszawa.
 4. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy 2007, (red.) M. Juchnowicz, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 5. Jak pokonać globalny niedobór talentów 2012, Gazeta Praca.pl, dodatek do "Gazety Wyborczej", poniedziałek, 20 sierpnia, nr 34 (930).
 6. Kapitał ludzki w  małych i średnich przedsiębiorstwach -przystosowania do technologii informatycznych. Wyniki badań empirycznych 2007, (red.) E. Kryńska, Studia i  Materiały, t. II, IPiSS, Warszawa.
 7. Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski 2012, (red.) J. Górniak, PARP, Warszawa.
 8. Kukulak-Dolata I., Sobocka- Szczapa H. 2007 Praca na własny rachunek w Polsce - wyniki badań jakościowych, [w:] Praca na własny rachunek - determinanty i implikacje, (red.) E. Kryńska, IPiSS, Warszawa.
 9. Kukulak-Dolata I., Sobocka-Szczapa H. 2013 Syntezą wyników badania mikropodmiotów w Polsce, IPiSS, Warszawa.
 10. Lipka A. 2005 W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 11. Obraz mikroprzędsiębiory działającego w Polsce - uwarunkowania wewnętrzne 2011, [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa.
 12. Oleksyn T. 2006 Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 13. Podkarpackie Obserwatorium Mikroprzdsiebiorczści. Raport z badań ankietowych prowadzonych wśród właścicieli mikroprzedsiębiorstw 2010, Rzeszów, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [porp.wup- rzeszow.pl/dokumenty/download/dok_id/10/.../zal.htm, data wejścia: 25.06.2013].
 14. Raport. Baza rynków pracy. Obserwatorium regionalnych rynków pracy 2010, PARP, Kraków.
 15. Sławecki B. 2011 Zatrudnienie po znajomości. Kapitał społeczny na tynku pracy, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 16. Sobocka-Szczapa H. 2011 Determinanty tworzenia miejsc pracy w podmiotach województwa mazowieckiego, [w:] Rozwój zasobów i miejsc pracy na Mazowszu. Uwarunkowania społeczno-gopodarcze, (red.) E. Kryńska, IPiSS, Warszawa.
 17. Strategia niszy rynkowej jako speyficzny element potencjału rozwojowego mikroprodsiębiorstw. Raport końcowy 2010, (red.) D. Śledź, Instytut Badań i Analiz, Grupa OSB, Olsztyn.
 18. Zarządzanie zasobami ludzkimi 2001, (red.) M. Armstrong, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 19. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji 2007, (red.) H. Król, A. Ludwiczyński, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu