BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fiedorczuk Julita (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Rola Rządowego Funduszu Emerytalnego na tle problemów rozwoju społeczno-gospodarczego Norwegii
Role of Government Pension Fund Against Problems of Economic and Social Development in Norway
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 2 (68), s. 59-74, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Państwo opiekuńcze, Fundusze emerytalne, Rozwój społeczno-gospodarczy
Welfare state, Pension funds, Social economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Norwegia
Norway
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie problemów rozwoju społeczno-gospodarczego na gruncie skandynawskiej gospodarki i zobrazowanie działania Rządowego Funduszu Emerytalnego Norwegii. Artykuł zawiera teoretyczne uwagi na temat: rozwoju, jego mierników, welfare state oraz dane empiryczne odnoszące się do gospodarki Norwegii. W kraju tym jest realizowany model państwa dobrobytu. Działanie tego modelu jest możliwe dzięki jego sytuacji ekonomiczno-finansowej. Swoje bogactwo i poziom rozwoju Norwegia zawdzięcza w głównej mierze posiadanym zasobom, które są ograniczone. Wysoki poziom rozwoju wiąże się również z wieloma niekorzystnymi skutkami, takimi jak.: narastającym napływem imigrantów, starzejącą się populacją, wyższymi kosztami opieki medycznej i emerytur. Norwegia postanowiła akumulować i inwestować zyski z surowców w imieniu kolejnych generacji, aby nie zostać oskarżoną o zbyt intensywne ich wydobycie w pogoni za zyskiem przeznaczanym na bieżącą konsumpcję. Świadectwem sprawiedliwości i świadomości problemu ograniczoności surowców jest Rządowy Fundusz Emerytalny. Fundusz zarządza przychodami z sektora naftowego w celu gromadzenia aktywów finansowych. Został on stworzony z myślą o równej redystrybucji bogactw płynących z norweskich złóż pomiędzy pokoleniami. Przeznaczenie przyszłych wydatków państwa, jakie miałyby być finansowane z funduszu, nie zostało jeszcze określone. Jednak, zgodnie z ideą funduszu, głównym celem obecnej akumulacji kapitału jest zamortyzowanie skutków spadku poziomu rozwoju po wyczerpaniu zasobów. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to explore aspects of the economic and social development of Norway, as well as the functioning of the Norwegian Government Pension Fund. The paper offers some theoretical remarks about development and its measurement, welfare state and empirical data on Norway's economic and financial situation. Norway has been implementing the welfare state model, which is an example of active attitude of the authorities towards the social problems of society. The functioning of this model is possible because of the good financial standing of the country. Norway owes its wealth and level of development to the possession of natural resources, which are limited. The high level of development results in numerous negative effects, for example: inflow of immigrants, rise in non-productive age population, higher costs of medical care and pensions. Norwegian governments accumulate and invest revenues from oil so as not to be accused by future generations of overly intense exploitation of resources and squandering of the profits on current consumption. The Government Pension Fund is proof of fairness and high awareness of the problem of limited natural resources. The Fund manages profits from the oil sector in order to accumulate capital. It was established to equalise the distribution of income from Norwegian resources across generations. The main aim of future state expenditures which will be financed from the Fund has not been defined yet. In accordance with the Fund's idea, the purpose of current capital accumulation is to cushion the effects of economic decline after the oil supplies have been depleted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambachtsheer K. P., Ezra D. D. 2011 Fundusze emerytalne, Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych "ABC", Kraków.
 2. Anioł W. 2013 Szlak Nordycki, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 3. Araszkiewicz K. 2008 Znaczenie norweskiej ropy naftowej i gazu w Norwegii, [w:] Z  badań nad geografią polityczną i gospodarczą, (red.) T. Dębowski, M. Sienkiewicz, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław.
 4. Bachnik K. 2010 Skandynawskie uwarunkowania kulturowe w procesach zarządzania, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 5. Begg D., Fisher S., Dornbusch R. 2007 Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_ EN_Complete.pdf,data wejścia: 25.11.2012].
 7. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.ssb.no/en/, data wejścia: 12.03.2013].
 8. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.swfinstitute.org/fundrankings/, data wejścia: 13.10.2013].
 9. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table. do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=y es&labeling=labels&plugin=1, data wejścia: 12.03.2013].
 10. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://hdrstats.undp.org/en/countries/ profiles/NOR.html, data wejścia: 25.10.2012].
 11. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://npd.no/Templates/OD/Article. aspx?id=4323&epslanguage=en, data wejścia: 02.02.2013].
 12. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://stats.oecd.org/, data wejścia: 04.12.2012].
 13. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.nbim.no/en/About-us/Govern ment-Pension-Fund-Global/, data wejścia: 12.10.2013].
 14. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.nbim.no/en/Investments/ benchmark-indices/, data wejścia: 13.10.2013].
 15. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.oecd- ilibrary.org/sites/factbook-2011-en/03/05/01/index.html?itemId=/content/chapter/factbook-2011-31-en, data wejścia: 29.11.2013].
 16. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.regjeringen.no/en/sub/styrer-rad-utvalg/ethics_council.html?id=434879, data wejścia: 13.02.2013].
 17. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.regjeringen.no/en/dep/fin/ press-center/ press-releases/ 2012/further-development-of-the-investment-st.html? id=677409, data wejścia: 13.05.2012].
 18. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.regjeringen.no/en/dep/fin/ press-center/press-releases/2012/long-term-good- management-of-our-common-. html?id=677408, data wejścia: 13.03.2012].
 19. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.regjeringen.no/en/dep/fin/ Documents-and-publications/propositions-and-reports/Reports-to-the-Storting/ 2010-2011/report-no-15/3.html?id=644669, data wejścia: 13.05.2012].
 20. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.regjeringen.no/en/dep/oed/ Subject/Oil-and-Gas/norways-oil-and-gas-resources.html? id=443528, data wejścia: 11.05.2012].
 21. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.regjeringen.no/en/dep/oed/ Subject/Oil-and-Gas/norways-oil- history-in-5-minutes.html?id=440538, data wejścia: 11.05.2012].
 22. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.regjeringen.no/en/dep/fin/ Selected- topics/the-government-pension-fund/government-pension-fund-global-gpfg/market-value-and-capital-inflow.html?id=696852, data wejścia: 13.10.2013].
 23. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.ssb.no/dode_en/, data wejścia:25.03.2013].
 24. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.ssb.no/en/priser-og-prisindekser/ statistikker/ppp, data wejścia: 25.10.2012].
 25. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.statsbudsjettet.no/Upload/ Statsbudsjett_2005/pdf/budget2005.pdf, data wejścia: 16.10.2013].
 26. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.undp.org.pl/content/download/ 140/518/file/raport-pl.pdf, data wejścia: 19.12.2012].
 27. Finanse międzynarodowe 2006, (red.) B. Bernaś, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 28. Gruszewska E, 2007 Rozwój i czynniki rozwoju gospodarczego, [w:] Ekonomia ogólna, (red.) K. Meredyk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 29. Kowalczewski W. 2011 Wiedza jako czynnik rozwoju gospodarki, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Materiały do studiowania, (red.) B. Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
 30. Nasiłowski M. 2010 System rynkowy, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 31. Nowiak W. 1995, Folketrygden - "kamień węgielny" norweskiego państwa dobrobytu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 32. Nowiak W. 2011 Nordycki model "welfare state" w realiach XXI wieku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Poznań.
 33. Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej Polski w 2011 roku, 2011, Materiały na konferencję prasową pt.: "Wyniki wstępne Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011", GUS, Warszawa.
 34. Samuelson P. A., Nordhaus W. D. 2004 Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 35. Teoria ekonomii 2003, (red.) K. Meredyk, Tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 36. The petroleum sector - Norway's largest industry, dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://npd.no/Global/Engelsk/3-Publications/Facts/Facts2012/Figures/Chapter- 03/Fig-3-3.pdf, data we3jścia: 02.05.2011
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu