BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olbryś Joanna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Efekt przedziałowy współczynnika determinacji modelu rynku
Intervalling Effect on Coefficient of Determination of Market Model
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 2 (68), s. 75-84, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Transakcje giełdowe, Modele regresji, Rynek kapitałowy
Stock exchange dealings, Regression models, Capital market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W literaturze przedmiotu zauważa się, że konsekwencją obecności zakłóceń w procesach transakcyjnych mogą być pewne prawidłowości empiryczne dotyczące: własności szeregów stóp zwrotu spółek, indeksów giełdowych i portfeli inwestycyjnych, jak również modeli estymowanych z wykorzystaniem tych szeregów czasowych. Jedną z nich jest efekt wrażliwości współczynnika determinacji modelu rynku na zmiany długości przedziału czasowego pomiaru stopy zwrotu, czyli tzw. efekt przedziałowy współczynnika R2. W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych, których celem była weryfikacja hipotezy badawczej zakładającej, że na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA występuje efekt przedziałowy współczynnika determinacji modelu rynku. Analizowano okres od stycznia 2007 roku do grudnia 2012 roku i stwierdzono brak przesłanek do odrzucenia hipotezy. (abstrakt oryginalny)

According to the literature, some empirical phenomena can be attributed to frictions in trading processes. One of them is the impact of the return interval on the coefficient of determination of a market model, which is known as the intervalling effect in R-squared. In this paper, the author tests the hypothesis that the values of a market model R-squared for stocks differ significantly in the Warsaw Stock Exchange when various return intervals are used. The period investigated is from Jan 2007 to Dec 2012. The empirical results confirm that there is no reason to reject the research hypothesis that the so-called R-squared interval effect is present in the WSE. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman E.I., Jacquillat B., Levasseur M. 1974 Comparative Analysis of Risk Measures: France and the United States, "Journal of Finance", 29(5).
 2. Bekaert G., Harvey C.R., Lundblad C. 2007 Liquidity and Expected Returns: Lessons from Emerging Markets, "Review of Financial Studies", 20(6).
 3. Blume M. 1971 On the Assessment of Risk, "Journal of Finance", 26(1).
 4. Brzeszczynski J., Gajdka J., Schabek T. 2011 The Role of Stock Size and Trading Intensity in the Magnitude of the "Interval Effect" in Beta Estimation: Empirical Evidence from the Polish Capital Market, "Emerging Markets Finance & Trade", 47 (1).
 5. Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. 1997 The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, New Jersey.
 6. Cochrane D., Orcutt G.H. 1949 Application of Least Squares Regressions to Relationship Containing Autocorrelated Error Terms, "Journal of the American Statistical Association", 44.
 7. Cohen K.J., Hawawini G.A., Maier S.F., Schwartz R.A., Whitcomb D.K. 1980 Implications of Microstructure Theory for Empirical Research on Stock Price Behaviour, "Journal of Finance", 35.
 8. Fisher L. 1966 Some New Stock Market Indexes, "Journal of Business", 39.
 9. Fowler D.J., Rorke C.H., Jog V.M. 1979 Heteroscedasticiy, R2 and Thin Trading on the Toronto Stock Exchange, "Journal of Finance", 34(5).
 10. Hawawini G.A. 1980 The Intertemporal Cross Dependence in Securities Daily Returns and the Short Run Intervening Effect on Systematic Risk, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", 15.
 11. Lee C.F., Morimune K. 1978 Time Aggregation, Coefficient of Determination and Systematic Risk of the Market Model, "Financial Review", 13(1).
 12. Luszniewicz A., Słaby T. 2008 Statystyka z_pakietem komputerowym STATISTICA PL, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 13. Newey W.K., West K.D. 1987 A Simple, Positive Semi-Define, Heteroskesticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix, "Econometrica", 55(3).
 14. Olbryś J. 2011 Tarcie w procesach transakcyjnych i jego konsekwencje, "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia. Tendencje światowe a rynek polski", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 254, Wrocław.
 15. Olbryś J. 2014 Wycena aktywów kapitałowych na rynku z zakłóceniami w procesach transakcyjnych, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa.
 16. Pogue G.A., Solnik B.H. 1974 The Market Model Applied to European Common Stocks: Some Empirical Results, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", 9.
 17. Roll R. 1988 R2, "Journal of Finance", 43 (2).
 18. Schwartz R., Whitcomb D. 1977a The Time-Variance Relationship: Evidence on Autocorrelation in Common Stock Returns, "Journal of Finance", March.
 19. Schwartz R., Whitcomb D. 1977b Evidence of the Presence and Causes of Serial Correlation in Market Model Residuals, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", 12(2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu