BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prusak Błażej (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Premie i dyskonta w wycenach przedsiębiorstw
Premiums and Discounts in Business Valuation
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 2 (68), s. 85-102, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Wycena przedsiębiorstwa, Finanse
Enterprise valuation, Finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest ukazanie rodzajów i zasad stosowania korekt w wycenie przedsiębiorstw. Na podstawie literatury przedmiotu zaprezentowano wyniki badań dotyczące różnych koncepcji kalkulacji premii oraz dyskont, ich poziomów i czynników je kształtujących. Zaznaczono, iż podczas ich stosowania w wycenie spółki do każdego przypadku należy podchodzić indywidualnie i uwzględniać jego charakterystykę. W drugiej części opracowania przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na podstawie 1101 raportów finansowych, sporządzonych w latach 2009 -2012 celem wydania rekomendacji dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ukazano rodzaje korekt, ich poziomy, a także uzasadnienia ich stosowania w procesie wyceny akcji. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this paper is to present different types of adjustments and rules of applying them for the purpose of business valuation. On the basis of the literature review, various concepts of premium and discount calculation, along with their values and determinants on Polish and foreign markets, are shown. It is emphasized that any premium or discount must be individually adjusted to each case of business valuation. In the second part of the publication, the results of conducted survey are described. The sample consisted of 1,101 financial reports prepared in the years 2009-2012 to provide stock recommendations for the companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Types and levels of premiums and discounts as well as causes of their application are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Byrka-Kita K. Czerwiński M. 2013 Premia z tytułu kontroli na polskim rynku kapitałowym, "Ekonomista", nr 1.
 2. Byrka-Kita K. 2012 Korzyści z tytułu kontroli nad spółką w wycenie przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 10.
 3. Byrka-Kita K., Grudziński M.Z. 2012 Business Valuation Practice in Poland - Results of a Survey (Praktyka wyceny przedsiębiorstw w Polsce - wyniki badań ankietowych), September 2, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ssrn.com/abstract =2140331, data wejścia: 16.06.2013].
 4. Control Premium Study 4th Quarter 2012, Fact Set Mergerstat, LLC, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.bvmarketdata.com/pdf/CPS4q12.pdf, data wejścia: 19.06.2013] .
 5. Damodaran A. 2005 Marketability and Value: Measuring the Illiquidity Discount, July, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ pdfiles/papers/liquidity.pdf, data wejścia: 25.06.2013] .
 6. Davis Guy A. 2010 Control Premiums: Exploring the Complexities of a Seemingly Simple Concept, "Journal of Association of Insolvency & Restructuring Advisors", vol. 24, no. 4.
 7. Gurgul H. 2006 Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Horowitz J. L., Loughran T., Savin N.E. 2000 Three analyses of the firm size premium, "Journal of Empirical Finance", vol. 7, Issue 2.
 9. Jackowicz K., Mielcarz P. 2009 Premie w transakcjach blokowych w Polsce w latach 20022008, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 549, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 39, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ssrn.com/abstract =2116314, data wejścia: 24.06.2013].
 10. Kołodziejczyk M., Lasota J., Piechota P. 2013 Dyskonto z tytułu braku płynności w wycenie spółek notowanych na GPW, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 761, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 60, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.fmc.home.pl/upload/news/pdf_news_13651786 93.pdf, data wejścia: 18.06.2013].
 11. Kwit J. 2011 Wycena przedsiębiorstw na rynkach kapitałowych, [w:] Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, (red.) M. Panfil , A. Szablewski, Poltext, Warszawa.
 12. Lu Ching-Chih 2009 The Size Premium in the Long Run, December 25, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfmPabstract_ id=1368705, data wejścia: 25.06.2013].
 13. Mielcarz P. 2009 Przepływy ekskluzywne a metody wyceny akcji wchodzących w skład pakietów kontrolnych i niekontrolnych, "Bank i Kredyt", nr 40 (2).
 14. Nath E. W. 2011 Best Practices Regarding Control Premiums: Comments Regarding The Appraisal Foundation's Proposed White Paper On Control Premiums, "Journal of Business Valuation", vol. 2, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.ericnath.com/articles/ ControlPremiumWhitePaper.pdf, data wejścia: 20.06.2013].
 15. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) - Nota Interpretacyjna nr 5, pt.: "Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw" z dnia 11 kwietnia 2011 roku, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://pfsrm.pl/standardy, data wejścia: 19.06.2013].
 16. Pratt Shannon P. 2001 Business Valuation Discounts and Premiums, John Wiley&Sons, New York.
 17. Prusak B. 2012 Wskaźniki rynku kapitałowego - zastosowanie w wycenach przedsiębiorstw oraz w strategiach inwestycyjnych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 18. Shaobing Y. 2007 Marketability Discount Study: Evidence from China, "Euro-Mediterranean Economics and Finance Review", vol. 2, no. 2.
 19. Trojanowski G. 2003 Equity Block Transfers in Transition Economies: Evidence from Poland, EFA 2003 Conference Paper, no. 467, February 27, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ssrn.com/abstract=424887, data wejścia: 24.06.2013].
 20. Tuzimek R. 2011 Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą, [w:] Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, (red.) M. Panfil , A. Szablewski, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 21. Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, (red.) M. Panfil, A. Szablewski, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 22. Zarzecki D. 1999 Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 23. Zarzecki D., Byrka-Kita K. 2012 Premia z tytułu kontroli w warunkach polskich, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 24. Zarzecki D., Byrka K., Kozłowska-Nalewaj K., Relationship between P/E Ratio, P/BVRatio and Market Capitalization and Common Stock Returns. The Evidence for the Warsaw Stock Exchange, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.sba.muohio.edu/abas/ 1998/finalenglishversionofthepaper.pdf, data wejścia: 25.06.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu