BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oleksiuk Adam (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju innowacji na Ukrainie
Conditions of Development of Innovation in Ukraine
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 2 (68), s. 103-115, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Patenty, Teoria rozwoju gospodarczego J. Schumpetera, Przedsiębiorstwo
Innovations, Patent, J. Schumpeter theory of economic development, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Innowacje są istotnym czynnikiem konkurencyjności danego kraju, gdyż zwiększają wzrost gospodarczy i poprawiają poziom życia, a także podnoszą prestiż państwa na arenie międzynarodowej. W opracowaniu zdiagnozowano zarówno uwarunkowania sprzyjające, jak i opóźniające rozwój innowacji na Ukrainie. Szczególne miejsce poświęcono: wydatkom na działalność innowacyjną, problematyce patentów i własności przemysłowej oraz intelektualnej. Stan innowacyjności gospodarki Ukrainy jest niski, o czym świadczy poziom wydatków na działalność innowacyjną, jak również rankingi innowacyjności i konkurencyjności, w których to państwo zajmuje odległe pozycje. Mimo wielu trudności, rośnie wśród analityków przekonanie, że najbliższe lata mogą stać się przełomowe dla Ukrainy, jeśli chodzi o rozwój innowacji. Należy oczekiwać ukraińskich innowacji w dziedzinie: biotechnologii, nanotechnologii i nanomateriałów, IT i wielu obszarów ekoinnowacji. Kraj ten poszukuje swojego miejsca w gospodarce światowej już nie tylko dzięki posiadanym surowcom, ale w coraz większym stopniu bazując na wynalazkach technologicznych i naukowych. Od tego, jak owocne będą te poszukiwania, uzależniona jest poprawa pozycji Ukrainy na arenie międzynarodowej, co powinno przełożyć się na poziom i jakość życia obywateli tego kraju. (abstrakt oryginalny)

Innovation constitutes an important factor of a country's competitiveness - it stimulates economic growth, improves standards of living, and increases the international prestige of the country. The study identifies both favourable conditions and inhibitors of innovation in Ukraine. Special attention has been given to: expenditures on innovation activities, the granting of patents, as well as industrial and intellectual property rights. The level of innovation of the Ukrainian economy is low, as evidenced by the size of expenditures on innovation activities and by the rankings of innovativeness and competitiveness, in which Ukraine occupies distant positions. Despite many difficulties, there is a growing belief among analysts that the next few years may bring a breakthrough for Ukraine in the sphere of innovation. Ukrainian innovations are expected in the fields of biotechnology, nanotechnology and nanomaterials, in many areas of IT and in many dimensions of eco-innovation. Ukraine bases its search of a place in the global economy not only on the presence of resources, but also - to a growing extent - on technological and scientific inventions. The success of the said efforts will determine the degree of improvement of Ukraine's position on the global scene, and consequently will have a pronounced impact on the level and quality of life of the inhabitants of that country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://www.globalin novationindex.org/gii/ main/fullreport/index.html, data wejścia: 14.01.2012.
  2. Kapuśniak T. 2008 Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa-Lublin.
  3. Oleksiuk A. 2012 Uwarunkowania i mechanizmy tworzenia innowacji jako czynniki rozwoju gospodarczego , Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn.
  4. Наукова та іноваційна діяльність (1990-2012pp), Państwowy Urząd Statystyczny Ukrainy, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.ukrstat.gov.ua/, data wejścia: 18.01.2013].
  5. Науково-технічна діяльність (щоквартальні показники), Państwowy Urząd Statystyczny Ukrainy, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.ukrstat.gov.ua/, data wejścia: 18.01.2013].
  6. Основніпоказники соціально-економічного розвитку України (щомісячна інформація), Państwowy Urząd Statystyczny Ukrainy, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.ukrstat.gov.ua/, data wejścia: 12.09.2013].
  7. Pічний звіт 2011 2012 Офіційне Видання Державної Служби Інтелектуальної Власності, Київ .
  8. Schumpeter J.A. 1960 Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
  9. Stiglitz J.E. 2009 Głos ma opozycja , [w:] Kryzys, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
  10. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Podręcznik Oslo 2008, OECD, Eurostat, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu