BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frankowska Marzena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Model oceny efektywności systemu dystrybucji przedsiębiorstwa
Model of the Distribution Systems Efficiency
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego, 2010, nr 39, s. 235-247, rys., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Modelowanie procesów i systemów logistycznych
Słowa kluczowe
Efektywność, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Dystrybucja, Logistyka dystrybucji
Effectiveness, Enterprise management, Distribution, Distribution logistics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Efektywność w obrębie systemu dystrybucji opiera się na nowoczesnej koncepcji marketingowo-logistycznego działania przedsiębiorstwa. Uwaga ta jest o tyle istotna, gdyż stosunkowo często obserwuje się zbyt jednostronne (dziedzinowe) spojrzenie na problematykę systemu dystrybucji przedsiębiorstwa i ocenę jego efektywności. Przedstawiony w artykule model oceny efektywności systemu dystrybucji ma charakter ogólny i koncentruje się w istocie na jego podstawowych założeniach. Wprowadza on prakseologiczne pojecie efektywności systemu dystrybucji oraz akcentuje jej dualny charakter. Wskazuje również na konieczność równoczesnego procesu planowania i oceny w obszarach logistyki, marketingu oraz w wymiarze finansowym. W dalszej kolejności ważne będzie określenie zarówno kryteriów, jak i narzędzi oceny w wyżej wymienionych obszarach. Zagadnienie to jednak wykracza poza ramy niniejszego artykułu.(fragment tekstu)

As market raises new requirements, the role of the business processes, en- abling demand generation and satisfaction, increases. Effi cient distribution sys- tem, undeniably, is the source of competitive superiority of market entities. The main aim of the paper was the study of the concept of evaluation of the distribu- tion system effi ciency. The concept is based on the fi nancial as well as marketing and logistics criteria. However, according to many of the modern management concepts this evaluation is only one of the stages in a company's pursuance to perfection.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beier F.J., Rutkowski K., Logistyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998
 2. Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 2001 Christopher M., Strategia zarządzania dystrybucja, AW Placet, Warszawa 1999
 3. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002
 4. Czubała A., Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 1996
 5. Drucker P., Menedżer skuteczny, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Czytelnik, Kraków 1996
 6. Drucker P., Skuteczne zarządzanie - zadania ekonomiczne a decyzje związane z ryzykiem, Czytelnik, Kraków 1994
 7. Filser M., Les theories du canal de distribution: le dualisme des paradigmes, Faire de la recherche en logistique et distribution?, Vuibert, Paris 2000
 8. Grzesiak S., Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw - aspekty prakseologiczne i ekonomiczne, Zeszyty Naukowe US, Szczecin 1996, nr 17, s. 57
 9. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakościa, teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2008
 10. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1991
 11. Kaplan R., Norton D., Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa 2002
 12. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1982
 13. Lange O., Ekonomia polityczna, t. I, II, Warszawa 1980
 14. Leksykon marketingu, PWE, Warszawa 1998
 15. Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997
 16. Pfohl H.Ch., Systemy logistyczne, Biblioteka Logistyka, ILM, Poznań 1998
 17. Prymon M., Menedżerskie i społeczne aspekty współczesnego marketingu, Wyd. Ekspert, Wrocław 1999 Savall H., Zardet V., Maitriser les couts et les performances caches, Economica, Paris 1991
 18. Stern L.W., El-Ansary A.I., Coughlan A.T., Kanały marketingowe, PWN, Warszawa 2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-4281
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu