BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartoszewicz Michał (University of Economics in Katowice, Poland), Susabowska Katarzyna (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
The Transfer of Corporate Human Resource Routines in International Companies : an ERP Implementation Example
Transfer rutyn korporacyjnych w obszarze ZZL w przedsiębiorstwach międzynarodowych na przykładzie wdrożenia oprogramowania klasy ERP
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 6, s. 67-83, rys., bibliogr. 47 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Systemy ERP, Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Kultura organizacyjna
Human Resources Management (HRM), ERP system, International enterprise, Organisational culture
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest odkrycie praktycznych wyzwań związanych z transferem rutyn z firm-matek do ich spółek-satelit (spółek-córek) poprzez artefakty (na przykładzie wdrożenia systemu klasy ERP w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi). Struktura artykułu jest następująca: w pierwszej sekcji dostarczamy tła teoretycznego poprzez w skazanie głównych koncepcji związanych z kulturą organizacyjną i korporacyjną. W kolejnej części opisujemy założenia teoretyczne niezbędne do zrozumienia rutyn: tego, jak się zmieniają, oraz roli, jaką artefakty odgrywają w procesie transferu rutyn. Następnie opisujemy zastosowaną w badaniach metodologię. Artykuł kończy dyskusja dotycząca rezultatów badawczych, a także rekomendacje do dalszych badań. (abstrakt oryginalny)

The goal of this study is to provide knowledge about transferring routines from parent company to subsidiary in HRM area. We review concepts and theories of routines and then conduct the research. By examining company's best practices we show the routines transfer on the example of implementation of enterprise resource planning (ERP) system in international company XXX. Implications of the project's research design for interpretation of results, and for management of effective international HRM practices, are discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Albert Guangzhou H. (2004), "Multinational Corporations, Patenting, and Knowledge Flow: The Case of Singapore," Economic Development and Cultural Change, 52(4): 781-800.
 2. Barbour R. (2008), Doing Focus Groups, London, SAGE Publications.
 3. Becker M. C. (2004), "Organizational Routines: A Review of the Literature," Industrial and Corporate Change, 13(4): 643-678.
 4. Becker M. C., Lazaric N., Nelson R. R., and Winter S. G. (2005), "Applying Organizational Routines in Understanding Organizational Change," Industrial and Corporate Change, 14(5): 775-791.
 5. Blumer H. (1937), "Social Psychology," in E. P. Schmidt (Editor), Man and Society, Englewood Cliffs Prentice-Hall, 144-198.
 6. Breslin D. (2011), "The Evolving Organizational Routine," in F. Belussi and U. Staber (Editors), Managing Networks of Creativity, London, Routledge.
 7. Cohen M. D. and Bacdayan P. (1994), "Organizational Routines Are Stored as Procedural Memory: Evidence from a Laboratory Study," Organization Science, 5(4): 554-568.
 8. Cohen M. D., Burkhart R., Dosi G., Egidi M., Marengo L., Warglien M., and Winter S. G. (1996), "Routines and Other Recurring Patterns of Organisations: Contemporary Research Issues," Industrial and Corporate Change, 5(3): 653-698.
 9. Cui X. and Hu J. (2012), "A Literature Review on Organization Culture and Corporate Performance," International Journal of Business Administration, 3(2).
 10. D'Adderio L. (2010), "Artifacts at the Center of Routines: Performing the Material Turn in Routines Theory," Journal of Institutional Economics, 7(2): 197-230.
 11. D'Adderio L. (2008), "The Performativity of Routines: Theorizing the Influence of Artifacts and Distributed Agencies on Routines Dynamics," Research Policy, 37(5): 769-789.
 12. Deal T. E. and Kennedy A. A. (1982; 1998), Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life, Cambridge, Massachusetts, Perseus Publishing.
 13. Deal T. E. and Kennedy A. A. (2000), The New Corporate Cultures, Revitalizing the Workplace, after Downsizing, Mergers, and Reengineering, Cambridge, The Perseus Books Group.
 14. Dionysiou D. D. and Tsoukas H. (2013), "Understanding the (Re)Creation of Routines from Within: A Symbolic Interactionist Perspective," Academy of Management Review, 38(2): 181-205.
 15. Feldman M. S. (2000), "Organizational Routines as a Source of Continuous Change," Organization Science, 11(6): 611-629.
 16. Feldman M. S. and Pentland B. T. (2003), "Reconceptualizing Organizational Routines as a Source of Flexibility and Change," Administrative Science Quarterly, 48(1): 94-118.
 17. Flick U. (2007), Designing Qualitative Research, London, SAGE Publishers.
 18. Geertz C. (2005), Interpretacja kultur. Wybrane eseje [The interpretation of cultures: Selected essays], Cracow, Jagiellonian University Press.
 19. Gersick C. and Hackman R. J. (1990), "Habitual Routines in Task Performing Groups," Organizational Behavior and Human Decision Process, 47: 65-97.
 20. Gibbs G. (2007), Analyzing Qualitative Data. London, SAGE Publishers.
 21. Gupta A. K. and Govindarajan V. (2000), "Knowledge Flows within Multinational Corporations," Strategic Management Journal, 21(4): 473.
 22. Harrison R. (1972), "Understanding Your Organization's Character," Harvard Business Review, 50(3): 119-128.
 23. Hofstede G., Neuijen B., Ohavy D. D., and Sanders G. (1990), "Measuring Organizational Culture: A Qualitative and Quantitative Study across Twenty Cases," Administrative Science Quarterly, 35: 286-317.
 24. Howard-Grenville J. A. (2005), "The Persistence of Flexible Organizational Routines: The Role of Agency and Organizational Context," Organization Science, 16(6): 618-636.
 25. Kim S., Hwang H., and Suh E. (2003), "A Process-Based Approach to Knowledge-Flow Analysis: A Case Study of a Manufacturing Firm," Knowledge and Process Management, 10(4): 260-276.
 26. Kogut B. and Zander U. (1993), Knowledge of the Firm and the Evolutionary Theory of the Multinational Corporation, 24(4): 625-645.
 27. Krupińska G. and Stobińska K. (2002), "Kulturowy wymiar międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi" [The cultural dimension in international human resource management], in A. Pocztowski (Editor), Międzynarodowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Internationla human resource management], Oficyna Ekonomiczna [Economic Publishing House].
 28. Kumar N. (2013), "Managing Reverse Knowledge Flow in Multinational Corporations," Journal of Knowledge Management, 17(5): 695-708.
 29. Lazaric N. and Raybaut A. (2005), "Knowledge, Hierarchy and the Selection of the Routines: An Interpretative Model with Group Interactions," Journal of Evolutionary Economics, 15(4): 393-421.
 30. Lazaric N. (2011), "Organizational Routines and Cognition: An Introduction to Empirical and Analytical Contributions," Journal of Institutional Economics, 7(2): 147-156.
 31. Merriam-Webster-Online-Dictionary, "Artifact," http://www.merriam-webster.com/dictionary/artifacts, accessed 03/04/2014.
 32. Miao Y., Choe S., and Song J. (2011), "Transferring Subsidiary Knowledge in the Global Learning Context," Journal of Knowledge Management, 15(3): 478-496.
 33. Muduli A. (2011), "Performance Based Reward and National Culture: An Empirical Evidence from Indian Culture," Synergy, 9(1).
 34. Nelson R. R. and Winter S. G. (1982), Evolutionary Theory of Economic Change, Cambridge, Belknap Press/Harvard University Press.
 35. Pentland B. T. and Feldman, M. S. (2005), "Organizational Routines as a Unit of Analysis," Industrial and Corporate Change, 14(5): 793-815.
 36. Pentland B. T. and Feldman M. S. (2008), "Designing Routines: On the Folly of Designing Artifacts, while Hoping for Patterns of Action," Information and Organization, 18(4): 235-250.
 37. Pentland B. T., Feldman M. S., Becker M. C., and Liu P. (2012), "Dynamics of Organizational Routines: A Generative Model," Journal of Management Studies, 49(8): 1484-1508.
 38. Prasad P. and Prasad A. (2000), "Stretching the Iron Cage: The Constitution and Implications of Routine Workplace Resistance," Organization Science, 11(4): 387-403.
 39. Rerup C. and Feldman M. S. (2011), "Routines as Source of Change in Organizational Schemata: The Role of Trial-And-Error Learning," Academy of Management Journal, 54(3): 577-610.
 40. Schein E. H. (1984), "Coming to a New Awareness of Organizational Culture," Sloan Management Review (pre-1986), 25(2): 3.
 41. Schein E. H. (1992), Organizational Culture and Leadership: A Dynamic View, San Francisco, California, Jossey-Bass.
 42. Silverman D. (2005), Doing Qualitative Research: A Practical Handbook, London, SAGE Publishers.
 43. Spradley J. P. and McCurdy D. W. (2005), The Cultural Experience: Ethnography in Complex Society, Long Grove, Waveland Press, Inc.
 44. Sułkowski Ł. (2009), "The Problems of Epistemology of Corporate Culture," Journal of Intercultural Management, 1(1): 5-20.
 45. Susabowska K. and Tomé E. (2013), "Human Resource Development, Sects, and Culture: Theoretical Basis for a Comparative Study," Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 6(95): 13-30.
 46. Szulanski G. (1996), "Exploring Internal Stickiness: Impediments to the Transfer of Best Practice within the Firm," Strategic Management Journal, 17: 27-43.
 47. Turner S. F. and Rindova V. (2012), "A Balancing Act: How Organizations Pursue Consistency in Routine Functioning in the Face of Ongoing Change," Organization Science, 23(1): 24-46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu