BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górka Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Łuszczyk Marcin (Politechnika Opolska)
Tytuł
"Zielona gospodarka" i gospodarka oparta na wiedzy a rozwój trwały
Green Economy and Knowledge-Based Economy and Sustainable Development
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 3 (69), s. 22-31, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Ekorozwój, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Rozwój zrównoważony, Zielona gospodarka
Eco-development, Knowledge-based economy, Sustainable development, Green economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule tym autorzy przedstawili istotę "zielonej gospodarki" i jej przejawy w programach antykryzysowych i praktyce gospodarczej w USA i w Zachodniej Europie oraz próby podejmowane w tej dziedzinie w Polsce. Przeprowadzono także analizę porównawczą idei "zielonej gospodarki" i koncepcji Sustainable Development,, które szczególnie łączą się ze sobą, zwłaszcza w ujęciach teoretycznych. Na tej podstawie autorzy zaprezentowali krótkie porównanie następujących terminów i ocenę ich ewolucji: ekorozwój - rozwój samopodtrzymywany - zrównoważony rozwój - rozwój trwały i zrównoważony - "zielona gospodarka" - gospodarka oparta na wiedzy. Na zakończenie zarysowano perspektywy wdrożenia koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego z uwzględnieniem programów "zielonej gospodarki". (abstrakt oryginalny)

The authors discuss the concept of "green economy" and its implications in anti-crisis programmes as well as in the economic practice of the USA and western European countries, including the programmes launched by Poland. The paper also presents a comparative analysis of the green economy and sustainable development, which have much in common, particularly from a theoretical perspective. The authors offer a brief comparison, followed by a discussion of their evolution, of the following terms: eco-development - sustainable development - self-sustained development - balanced development - lasting (permanent) development - green economy - economy based on knowledge. Finally, the authors outline the prospects for the implementation of sustainable development, with particular attention to green economy schemes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brown L.R. 2001 Eco-Economy: Building an Economy for the Earth, W. W. Norton & Co., New York, Wyd. polskie, Brown L.R. 2003 Gospodarka ekologiczna na miarę Ziemi, Wydawnictwo "Książka i Wiedza", Warszawa.
 2. Burchard-Dziubińska M. 2013 Zielona gospodarka jako nowy obszar zainteresowań ekonomii, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 3. Chodyński A. 2007 Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 4. Górka K. 2010a Kwestie terminologiczne w ewolucji ekonomiki ochrony środowiska, "Aura", nr  12.
 5. Górka K. 2010b Kwestie terminologiczne w zakresie ekonomiki ochrony środowiska i ekonomii ekologicznej, "Ekonomia i Środowisko", nr 2 (38).
 6. Górka K. 2010c Uwagi recenzenta, [w:] Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania, B. Poskrobko (red.), WSE, Białystok.
 7. Górka K. 2012 Kwestie terminologiczne w zakresie ekonomiki ochrony środowiska i ekonomii ekologicznej, "Ekonomia i Środowisko", nr 3 (43).
 8. Kleer J. 2003 Co to jest GOW?, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy, A. Kukliński (red.), Wydawnictwo KBN, Warszawa.
 9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. z 1997, Nr 78, poz. 483.
 10. Łuszczyk M. 2013 Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 11. Mikuła B. 2006 Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w  Krakowie, Kraków.
 12. Poskrobko B. 2013 Paradygmat zrównoważonego rozwoju jako wiodący kanon w badaniu nowych obszarów ekonomii, "Ekonomia i  Środowisko", nr 3(46).
 13. Przedsiębiorstwo przyszłości 2000, W.M. Grudzewski, J. K. Hejduk (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 14. Przedsiębiorstwo w  warunkach zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy 2011, B. Powichrowska (red.), WSE, Białystok.
 15. Szwed D., Maciejewska B. 2010 Zielone miasto nowej generacji, Fundacja Zielony Instytut, Toruń, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http:/www.zieloni2004.pl/ download/zielone_miasto.pdf, data wejścia: 24. 03.2014].
 16. Szyja P. 2010 Antykryzysowy plan prezydenta Obamy i inwestycje na rzecz czystej energii, "Journal of Ecology and Health", no. 4.
 17. Szyja P. 2013a Rozwój zielonej gospodarki a kwestia bezpieczeństwa ekologicznego, "Europejskie Studia Społeczno-Gospodarcze", nr 3.
 18. Szyja P. 2013b Promowanie "zielonego rozwoju" a konkurencyjność przemysłu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 902, Kraków.
 19. Trittin J. 2008 Obama's Green New Deal. Die Stunde der Staaten, "Internationale Politik", no. 12.
 20. Zarządzanie zasobami informacyjnymi w  warunkach nowej gospodarki 2010, R. Borowiecki, J. Czekaj (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 21. Żylicz T. 2013 Zazielenianie PKB, "Aura", nr 7 i nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu