BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baranowska-Prokop Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Analiza modelowa negocjacji offsetowych w warunkach oligopolu bilateralnego - implikacje dla polskiego przemysłu obronnego
Analysis of Offset Negotiations in Bilateral Oligopoly - Implications for the Polish Defense Industry
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.2, s. 11-21, rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Obronność, Przemysł obronny, Oligopole
Defences, Defense industry, Oligopolies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Za główny cel artykułu przyjęto zbadanie skutków negocjacji offsetowych w warunkach oligopolu bilateralnego. Zastosowaną metodą badawczą jest analiza modelowa wykorzystująca prostą grę dynamiczną opartą na tzw. dylemacie więźnia. Otrzymane wyniki uzasadniają stwierdzenie, że próby rządów niektórych państw odnośnie do skoordynowanej, wielostronnej redukcji ofert offsetowych mają niskie prawdopodobieństwo sukcesu w warunkach intensywnej konkurencji na rynkach uzbrojenia we współczesnej gospodarce światowej. Stąd wynika wniosek, że zjawisko konsolidacji polskiego przemysłu obronnego wpłynie na wzmocnienie pozycji negocjacyjnej w procesie zawierania przez Polskę umów offsetowych. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this paper is to evaluate the consequences of offset negotiations in the case of bilateral oligopoly. The employed research method is the analysis of a simple dynamic game based on the prisoner's dilemma. The results lead to the conclusion that any attempts of governments to coordinate multilateral reduction of offset packages have a low probability of success in the environment of intense competition on defense markets in the contemporary world economy. Hence, it can be stated that the consolidation processes in the Polish defense industry will strengthen the bargaining power of Polish offset negotiators. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson G., Moores B., The growing burden of offsets, "IHS Jane's Defence Weekly" 2013, 50(44), October 30.
 2. Baranowska-Prokop E., Kontrowersje związane z transakcjami offsetowymi jako uwarunkowaną formą wymiany międzynarodowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 3. Baranowska-Prokop E., Umowy offsetowe a modernizacja polskiego przemysłu obronnego, "Przegląd Zachodniopomorski" 2013, R. 28, z. 3.
 4. European Defense Agency, Code of Conduct on Offsets, Bruksela 2008, http://www.eda.europa. eu/docs/default-source/documents/The_Code_of_Conduct_on_Offsets.pdf.
 5. Flankowska J., Offset w Polsce: nie brać wszystkiego co dają, "Obserwator Finansowy NBP" 23.02.2011.
 6. Konarzewska A., Propozycje Komisji Europejskiej w sprawie europejskiego rynku uzbrojenia, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2008, nr 7-8.
 7. Markusen A., The Arms Trade as Illiberal Trade, Conference on Defense Offsets, Capetown, South Africa, 24-26.09.2002.
 8. NIK, Informacja o wynikach kontroli realizacji zobowiązań offsetowych wynikających z kontraktu na zakup samolotów F-16, Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, Warszawa, lipiec 2009.
 9. Sprawozdanie z wykonania umów offsetowych w 2012 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013, www.mg.gov.pl/fi les/upload/8305/Sprawozdanie_offset_2012 wersja skrócona.pdf.
 10. Tadelis S., Game Theory: An Introduction, Princeton University Press 2013.
 11. Umowy offsetowe zawarte przez Skarb Państwa RP reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki z zagranicznymi dostawcami, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013, www.mg.gov.pl/fi les/upload/8305/um_off_tabela_2013.12.12. pdf.
 12. Walaszczyk M., Konsolidacja: podejście trzecie, "Nasz Dziennik" 24.01.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu