BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bochańczyk-Kupka Dominika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rola państwa w ochronie praw własności
The Role of State in the Ownership Protection
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.2, s. 23-34, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Własność w gospodarce, Prawo własności, Rola państwa w gospodarce, Wolność gospodarcza
Ownership in economy, Property law, States' role in economy, Economic freedom
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka związana z własnością należy do fundamentalnych zagadnień ekonomii. Typ własności determinuje rodzaj systemu gospodarczego, a ochrona praw własności jego efektywność, lecz zagadnienia dotyczące własności są coraz rzadziej tematem rozważań w ramach tej nauki społecznej. Wydaje się jednak, że nie wszystkie kwestie zostały rozstrzygnięte i uporządkowane. Dodatkowo współczesne procesy zachodzące w gospodarce światowej powodują konieczność ponownego przeanalizowania i zaktualizowania tych zagadnień. Celem artykułu jest zdefiniowanie, a następnie uplasowanie własności i jej ochrony (rozumianej jako miara efektywności systemu gospodarczego) w ramach zagadnień dotyczących roli państwa w gospodarce i szeroko rozumianej wolności gospodarczej. Skupiono się również na przedstawieniu podstaw prawnych dotyczących ochrony własności oraz przedstawiono i opisano powszechnie znane i akceptowane miary ochrony praw własności. (abstrakt oryginalny)

The issues connected with the ownership are crucial for economics. The type of ownership determines the type of economic system and the ownership protection influences its efficiency. However these issues are rarely present in nowadays considerations within the social studies. In addition, the contemporary processes which take place in global economy cause the necessity of renewed analysis and updating of these issues. The main goal of this article is to define and reside the ownership and ownership protection (understood as the measure of economic system efficiency) within the scope of issues connected with the role ofstate and economic freedom. The article also focuses on describing the legal background of ownership protection and the well-known and widely accepted measures of ownership protection. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acemoglu D., Johnson S., Robinson J., Reversal of Fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World Distribution of Income, "Quarterly Journal of Economics" 2002, nr 117(4).
 2. Adler-Karlsson G., Functional Socialism. A Swedish Theory for Democratic Socialization, Bogforlaget, Prisma 1967.
 3. Bossak J., Systemy gospodarcze a globalna konkurencja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 4. Buchanan J., Post-Socialist Political Economy. Selected Essays, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 1997.
 5. Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 6. International Property Rights Index. Raport 2012, Property Rights Alliance, Waszyngton 2012.
 7. Jarosz-Żukowska S., Konstytucyjna zasada ochrony własności, Zamykacze, Kraków 2003.
 8. Kozłowski S., Systemy ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
 9. Pistoł T., Instytucja wywłaszczenia a prawo do własności jako prawo człowieka, "Państwo i Społeczeństwo" 2010, nr 1.
 10. Polszakiewicz B., Boehlke J. (red.), Własność i kontrola w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.
 11. Schwab K., Global Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum, Geneva 2013.
 12. Sozański J., Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej, PWP Iuris, Warszawa 2008.
 13. Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Liber, Warszawa 2000.
 14. Włudyka T., Smaga M. (red.), Instytucje gospodarki rynkowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu