BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borkowska Bożena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Paternalizm w państwowej regulacji rynków
Paternalism in Government Regulation of Markets
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.2, s. 35-50, bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Paternalizm, Rola państwa w gospodarce, Regulacyjna funkcja państwa, Ekonomia behawioralna
Paternalism, States' role in economy, Regulatory function of the state, Behavioral economics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest refl eksja nad behawioralnymi koncepcjami państwowej regulacji rynków, w kontekście koncepcji państwa paternalistycznego, wysuwanych na gruncie prawa, filozofii politycznej i ekonomii głównego nurtu. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że behawioralne koncepcje regulacji nie są nurtem dojrzałym, ponadto różnią się w porównaniu do ekonomii głównego nurtu pod względem założenia o naturze osób gospodarujących. W związku z tym trudno obie dziedziny traktować jako komplementarne. (abstrakt oryginalny)

The subject of this article are considerations on the concepts of behavioral state regulation of markets in light of the concept of a paternalistic state put forward on the basis of law, political philosophy and mainstream economics. The conducted considerations indicate that behavioral concepts of regulation are immature and vary compared to mainstream economics in terms of assumptions about the nature of economic agent. This makes difficult to treat both areas as complementary. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bechtold S., Information, Ideology, and Behavioral Public Policy, "Journal of Institutional and Theoretical Economics" 2013, vol. 169, nr 1.
 2. Blackburn S., Oksfordzki słownik filozoficzny, Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
 3. Budyn-Kulik M., Prawnokarna problematyka kazirodztwa w ujęciu paternalistycznym, "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2012, R. 85, nr 1-2, s. 59-71.
 4. Camerer C., Issacharoff S., Loewenstein G., O'Donoghue T., and Rabin M., Regulation for Conservatives: Behavioral Economics and Case for Asymetric Paternalism, "University of Pennsylvania Law Review" 2003, vol. 151, s. 1211-1254.
 5. Feinberg J., Legal Paternalism, w: R. Sardonis (red.), Paternalism, Mineapolis 1983.
 6. Fennel P., Inscribing Paternalism in the Law: Consent to Treatment and Mental Disorder, "Journal of Law and Society" 1990, vol. 17, nr 1.
 7. Gigerenzer G., Intuicja. Inteligencja nieświadomości, Prószyński i Ska, Warszawa 2009.
 8. Glaeser E., Paternalism and Psychology, "University of Chicago Law Review" 2006, vol. 73.
 9. Juurikkala O., The Behavioral Paradox: Why Investor Irrationality Calls for Lighter Simpler Financial Regulation, "Fordham Journal of Corporate and Financial Law" 2012, vol. 18, s. 34-93.
 10. Kahneman D., Thinking fast and slow, Allen Lane, London 2011.
 11. Klick J., Mitchell G., Government Regulation of Irrationality: Moral and Cognitive Hazards, "Minnesota Law Review" 2006, vol. 90.
 12. Kornai J., Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa 1985.
 13. Kymlicka W., Współczesna filozofia polityczna, Książka i Wiedza, Warszawa 2009.
 14. Loewenstein G., Haisley E., The Economist as Therapist: Methodological Ramifications of "Light" Paternalism, w: A. Caplin, A. Schotter (red.), The Foundations of Positive and Normative Economics. A Handbook, Oxford Universsity Press, Oxford 2010.
 15. Mitchell G., Libertarian Paternalism is an Oxymoron, "Northwestern University Law Review" 2005, vol. 99, nr 3.
 16. Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 17. Rawls J., Liberalizm polityczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 18. Smith V.L., Racjonalność w ekonomii, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 19. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 20. Sunstein C.R., The Storrs Lecture: Behavioral Economics and Paternalis, "The Yale Law Journal" 2013, vol. 122, iss. 7.
 21. Thaler R.H., Sunstein C.R., Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2008.
 22. Tversky A., Kahneman D., Rational Choice and the Framing if Decisions, w: R.M. Hogarth, M.W. Reder (red.), Rational Choice: The Contrast between Economics and Psychology, University of Chicago Press, Chicago 1987.
 23. Tyszka T., Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 24. Zaleśkiewicz T., Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu