BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dworak Janusz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Średnia arytmetyczna jako wyznacznik pozycjonowania rynkowego przedsiębiorstw
Arithmetic Average as Measure in Market Positioning of Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.2, s. 51-64, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Matematyka, Pozycjonowanie, Przedsiębiorstwo, Statystyka gospodarcza
Mathematics, Positioning, Enterprises, Economic statistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autor opracował koncepcję pozycjonowania, w średniej arytmetycznej. Ten stosunkowo prosty sposób tworzenia wizerunku podmiotu gospodarczego jest skierowany do tej części interesariuszy przedsiębiorstwa, którzy nie dysponują odpowiednią wiedzą teoretyczną z zakresu statystyki. Prezentowane metody, mimo ich wad, zdaniem autora, mogą być używane w tworzeniu koncepcji strategicznych. Artykuł ma charakter metodologiczny i jest kontynuacją poprzednich rozważań autora w tej dziedzinie. Nowe koncepcje zostały oparte wyłącznie na stymulantach. (abstrakt oryginalny)

The author developed the concept of positioning to the arithmetic average in this paper. This relatively simple way of creating the image of an enterprise is directed to that part of the stakeholders who do not have adequate theoretical knowledge of statistics. In the author opinion, presented methods, despite their shortcomings, can be used in the creation of strategic marketing concepts. The paper is methodological continuation of the previous author's considerations in this field. The new concepts were based solely on stymulants. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2002.
  2. Bielecka A., Statystyka w biznesie i ekonomii. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.
  3. Blaug M., Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
  4. Dworak J., Falencikowski T., (red.) Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, t. 2, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk 2009.
  5. Kotler Ph., Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
  6. Maślocha P., Stankiewicz. M.J. (red.), Zarządzanie w XXI wieku. Kierunki zmian, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Toruń 2010.
  7. Mayer Th., Prawda kontra precyzja w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  8. Mendyk I., Zdunek B., Pozycjonowanie marki oparte na idei CRS, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2012, nr 2.
  9. Niedziółka D., Nowoczesne relacje inwestorskie, "Marketing i Rynek" 2007, nr 2.
  10. Tworzyło D., Public relations - teoria i studia przypadków, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu