BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Romanowicz Wiesław (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Młodzież prawosławna wobec znaczenia tradycji religijnej
The Views of Orthodox Youth Regarding the Meaning of Religious Tradition
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2012, t. 6, nr 1, s. 133-145, tab., bibliogr. 11 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Młodzież, Religie chrześcijańskie, Kościół Prawosławny
Youth, Christian religions, Orthodox Church
Uwagi
Na stronach 139-145 dostępna wersja artykułu w jęz. ang.; streszcz., summ.
Abstrakt
W oparciu o pilotażowe badania autor prezentuje stanowisko młodzieży prawosławnej wobec tradycji religijnej. Z badań wynika, że religijność dla młodzieży prawosławnej stanowi zasadniczy element samoidentyfikujący. Wyraźnie widać, że młodzi definiują siebie poprzez pryzmat przynależności do konkretnego wyznania. Badana młodzież silnie utożsamia się z instytucją kościelną, która jest nośnikiem wartości i pozwala zachować odrębność. Respondenci trafnie interpretują istotę tradycji religijnej oraz podkreślają jej ważność w kontekście swojej konfesji. (abstrakt oryginalny)

The author presents the attitude of Orthodox youth towards religious tradition, based on pilot studies. The results of the research prove that religiousness is a basic element in the self-identification of Orthodox youth. It can be clearly seen that young people define themselves through the prism of belonging to a given religion. The surveyed young people strongly identified with the institution of the church which is a carrier of values and allows preserving individuality. The respondents accurately interpreted the essence of religious tradition and underlined its importance in the context of their confession.(original abstract)(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Huntington S. P. (2008), Zderzenie cywilizacji, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa, s. 8.
 2. Mariański J. (2004), Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej, Zakład Wydawniczy "Nomos", Kraków, s. 133.
 3. Olechnicki K., Załęcki P. (1999), Słownik socjologiczny, Wyd.Graffiti BC, Toruń, s. 215.
 4. Pawluczuk W. (1999), Prawosławie jako typ kultury, Wyd. Bractwo Młodzieży Prawosławnej św. Cyryla i Metodego, Białystok, s.46.
 5. Sadowski A. (1999), Świadomość religijna wyznawców Kościoła prawosławnego na białostocczyźnie, "ЕЛПІЕ", Zeszyt 1, s.147-169.
 6. Styk J., Tradycja w społecznym przekazie kultury, W: Adamowski J.Styk J., Tradycja: wartości i przemiany, Wydawnictwo UMCS. Lublin 2009, s. 18-19.
 7. Szacki J. (1971),Tradycja. Przegląd problematyki, Warszawa, s. 9.
 8. Szpociński A. (2008), Nowe formy tradycji, W: S. Krzemień-Ojak (red.), Przyszłość tradycji, Wyd. Libra SC, Białystok, s. 29.
 9. Sztompka P. (2005), Socjologia zmian społecznych, Wyd. Znak, Kraków, s. 70.
 10. Ware K. (2002), Kościół prawosławny, Wyd. Bractwo Młodzieży Prawosławnej św. Cyryla i Metodego, Białystok, s. 218.
 11. Zdaniewicz W. (red.) (2001), Religijność Polaków 1991-1998, Instytut Wydawniczy PAX, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Warszawa, s. 16-29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu