BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybyłowski Adam (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Pomiar zrównoważonego rozwoju transportu w polskich województwach
Measurement of Sustainable Transport Development in Polish Voievodeships
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 3 (69), s. 184-194, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Analiza wskaźnikowa, Polityka transportowa, Transport, Rozwój zrównoważony
Ratio analysis, Transport policy, Transport, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W badaniach tych autor poszukuje metod operacjonalizacji wdrażania paradygmatu zrównoważonego rozwoju w dziedzinie, która angażuje bardzo duże nakłady finansowe. Docelowo chodzi o stworzenie narzędzi decyzyjnych do alokacji środków ze źródeł publicznych i z innych źródeł na inwestycje w transporcie w taki sposób, by przyczyniły się one do równoważenia systemów transportowych w wymiarze: środowiskowym, społecznym i ekonomicznym. Podstawowym celem artykułu jest zaprezentowanie stopnia zrównoważenia rozwoju transportu w 16 polskich województwach w 2011 roku, z uwzględnieniem inwestycji transportowych. Postawiono hipotezę, iż poziom tego zrównoważenia może być analizowany za pomocą modelu obejmującego wskaźniki trzech ładów: środowiskowego, społecznego i ekonomicznego. Badania oparto na analizie wskaźnikowej i metodzie analizy statystycznej. Dane pozyskano z baz danych Głównego Urzędu Statystycznego - Banku Danych Lokalnych oraz Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. (abstrakt oryginalny)

In his research the author sets out to establish methods for the operationalisation of sustainable development in the highly money intensive sector of transport. Since the costs of transport investments place a considerable burden on public finances, it is desirable that appropriate tools are created to help take decisions based on good monitoring systems and evaluation of their effectiveness in terms of environmental, social and economic effects. Using the available statistical data, the paper explores the situation in the 16 Polish voivodeships attempting to benchmark the sustainable transport development and transport investments in 2011. Environmental, social and economic indicators were selected to determine whether the regions in Poland are moving into the right direction thanks to the EU funding. The research uses indicator analysis and statistical analysis methods. The statistical data was obtained from the Central Statistical Office - Local Data Bank and the Ministry of Regional Development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartniczak B. 2013 Zrównoważony transport na poziomie regionalnym jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego, [w:] Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie,
 2. M. Michałowska (red.), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 3. Borys T. 2009 Pomiar zrównoważonego rozwoju transportu, [w:] Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, D. Kiełczewski, B. Dobrzańska (red.), WSE w Białymstoku, Białystok.
 4. Borys T. 2008 Analiza istniejących danych statystycznych pod kątem ich użyteczności dla określenia poziomu zrównoważonego transportu wraz z propozycją ich rozszerzenia, Raport z realizacji pracy badawczej, Ministerstwo Infrastruktury, Jelenia Góra, Warszawa.
 5. Burchard-Dziubińska M., Zielona gospodarka jako nowy obszar zainteresowania ekonomii, IX Kongres Ekonomistów Polskich: Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.pte.pl/kongres/referaty/, data wejścia: 14.06.2014].
 6. EPOMM, The European Platform of Mobility Management, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.epommweb.org, data wejścia: 27.02.2013].
 7. Grzelakowski A. S., Matczak M., Przybyłowski A. 2008 Polityka transportowa Unii Europejskiej i jej implikacje dla systemów transportowych krajów członkowskich, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
 8. Hellwig Z. 1968 Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny".
 9. Krajowe wskaźniki zrównoważonego rozwoju według ładów. Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju Polski 2011, GUS, Katowice, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_wskazniki_zrownowazonego_r ozwoju_Polski_us_kat.pdf, data wejścia: 12.04.2013].
 10. Litman T., Burwell D. 2006 Issues in Sustainable Transportation, International Journal of GlobalEnvironmentalIssues, vol. 6, no. 4.
 11. Litman T. 2004 Tranportation Cost and Benefit Analysis, VTPI, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.vtpi.org, data wejścia: 7.02.2012].
 12. Medhurst J. 2003 A Thematic Evaluation of the Contribution of Structural Funds to Sustainable Development: Methods and Lessons, Materiały konferencyjne REGIONET Network of Excellence Workshop, Manchester.
 13. Pawłowska B. 2013 Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społecz-no-- gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 14. Pluta W. 1977 Wielowymiarowa analizą porównawczą w badaniach ekonomicznych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 15. Przybyłowski A., Czechowski O. 2013 Analiza przesłanek zrównoważonego rozwoju transportu na przykładzie województwa pomorskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 16. Przybyłowski A. 2013, Inwestycje transportowe jako czynnik zrównoważonego rozwoju regionów w Polsce, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
 17. Przybyłowski A., Regionalny system transportowy w  Polsce w aspekcie zrównoważonego rozwoju, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.pte.pl/kongres/ refera-ty/Przyby%C5%82owski%, data wejścia: 12.01.2014].
 18. Stiglitz J. E., Sen A., Fitoussi J.P. 2013 Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarczą. Raport Komisji do spraw Pomiaru Wydajności Ekonomicznej i Postępu Społecznego, PTE, Warszawa.
 19. Sustainable Transportation Indicators A Recommended Program To Define A Standard Set of Indicators For Sustainable Transportation Planning 2008, By the Transportation Research Board (TRB) Sustainable Transportation Indicators (STI).
 20. Transport - wyniki działalności 2009-2011, GUS, Warszawa.
 21. Wskaźniki Rozwoju Zrównoważonego Polski 2011, GUS, Katowice.
 22. Zalewska M. E. 2013 Jak mierzyć zrównoważony rozwój Polski?, IX Kongres Ekonomistów Polskich: Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.pte.pl/kongres/referaty/, data wejścia: 14.06.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu