BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbaniak Bogusława (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Polish and UK Experience in Managing an Ageing Workforce
Polskie i brytyjskie doświadczenia w zarządzaniu starzejącymi się zasobami pracy
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 6, s. 117-134, tab., bibliogr. 39 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiekiem, Zachowania pracownika, Zasoby pracy, Ludzie starsi, Rynek pracy
Age management, Employee behaviours, Labour resources, Elderly people, Labour market
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Wielka Brytania, Polska
United Kingdom, Poland
Abstrakt
W Polsce i w UK występują podobne trendy demograficzne, lecz zatrudnienie wśród osób, które ukończyły 50 rok życia jest w Polsce znacznie niższe. Oba kraje realizują politykę wsparcia aktywności zawodowej osób starszych, która ma zachęcić pracodawców do zatrudnienia osób 50+. Stosunkowo duży poziom zatrudnienia tej kategorii osób w UK i niski w Polsce można między innymi wiązać z odmiennym podejściem do instytucjonalnego wsparcia retencji starszych pracowników. Celem artykułu jest analiza wpływu regulacji instytucjonalnych, charakterystyki demograficznej zasobów pracy i sytuacji starszych pracobiorców na rynku pracy na praktyki podejmowane przez polskich i brytyjskich pracodawców, mające na celu retencję starszych pracowników. Potwierdzona została hipoteza zakładająca iż wysoki poziom regulacji rynku pracy wywiera silny wpływ na decyzje pracodawców. Jednakże nie zauważono, aby dzięki temu dochodziło do wzrostu zatrudni starszych pracowników, czego ilustracją jest przykład Polski. Artykuł jest oparty na wynikach polskiego projektu badawczego "Wyrównywanie szans na rynku prac dla osób 50+" realizowanego częściowo przez zespół z Uniwersytetu Łódzkiego. Sytuację starszych pracobiorców w UK przedstawiono na podstawie dostępnej literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

Although Poland and the United Kingdom are similar with respect to demographic trends, Poland has a much lower number of people aged 50+ who are still in employment. Both countries have decided to implement policies encouraging employers to recruit and retain workers aged 50+ in order to support older people on the labor market. One explanation of the relatively high level of employment in this age group in the UK and low level in Poland can be, inter alia, different institutional measures that the two countries have adopted to aid the retention of older employees. The aim of the article is to examine how institutional settings, workforce demographics, and the labor market situation of older people shape Polish and British employer practices for retaining their older workforce. The initial hypothesis that stronger labor market regulation has more influence on employer decisions has been confirmed. However, the case of Poland does not show that this increases the number of older people getting jobs as a result. The article is partly based on the results of the Polish "Equal Opportunities on the Labor Market for People Aged 50+" project implemented, among others, by a team from the University of Łódź. The situation of older employees in the UK is presented using the available topical literature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. ACAS, [http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=4468], April 4, 2014.
 2. The Guardian, http://www.theguardian.com/uk-news/2013/aug/05/zero-hours-contracts-cover-1m-uk-workers, April 25, 2014.
 3. Barney J. B. (1991), "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage," Journal of Management, Vol. 17.
 4. Barney J. B. and Wright P. M. (1998), "On Becoming a Strategic Partner: The Role of Human Resources in Gaining Competitive Advantage," Human Resource Management, No. 37.
 5. Becker G. S. (1964), Human Capital, Chicago, University of Chicago Press.
 6. Betteley C. (2013), "GlaxoSmithKline Has Formula to Protect Older Employees' Health," www.employeebenefits.co.uk, April 22, 2014.
 7. Canduela J., Dutton M., Johnson S., Lindsay C., McQuaid R. W., and Raeside R. (2012), "Ageing, Skills, and Participation in Work-Related Training in Britain: Assessing the Position of Older Workers," Work, Employment and Society, No. 26(1).
 8. Crocker A. and Eckardt R. (2013), "A multilevel Investigation of Individual- and Unit-Level Human Capital Complementarities," Journal of Management, Vol. XX, No. X.
 9. Farnham D. (2010), "Tackling Ageism in Employment: Age the Final Frontier of in Discrimination" in G. Moss (Editor), Profiting from Diversity: The Business Advantages and the Obstacles to Achieving Diversity, Basingstoke, Palgrave Macmillan.
 10. Gorynia M. (2000), "Teoria przedsiębiorstwa w okresie transformacji" [Theory of enterprise in the period of transformation], Ekonomista [The Economist], No. 2.
 11. European Commission, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, May 5, 2014.
 12. Employers' Forum on Age, www.efa.org.uk.
 13. Jamka B. (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał [The human factor in the contemporary enterprise: resource or capital], Warsaw, Wolters Kluwer Business Publishing House.
 14. Kaye B. and Jordan-Evans S. (2012), Zatrzymaj najlepszych. 26 strategii budowania zaangażowania pracowników [Love'em or lose'em: getting good people to stay], Warsaw, Wolters Kluwer Business Publishing House.
 15. The European Commission (2012), Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Świadomość korzyści biznesowych odnoszonych dzięki Europejskim Kartom Różnorodności [Managing diversity at work: Realizing the business benefits with European Diversity Charters], Luxemburg.
 16. Krajeenbrink J. (2011), "Human Capital in the Resource Based-View," in J. C. Spender and A. Burton-Jones (Editors), The Oxford Handbook of Human Capital, Oxford, Oxford University Press.
 17. Kryńska E., Krzyszkowski J., Urbaniak B., and Wiktorowicz J. (Editors) (2013), Diagnosis of the Current Situation of Women and Men Aged 50+ on the Labor Market In Poland: Final Report, Łódź, University of Łódź.
 18. Kryńska E. and Szukalski P. (Editors) (2013), Active Ageing Measures in Selected European Union Countries: Final Report, Łódź, University of Łódź.
 19. Lain D. (2012), "Working Past 65 in the UK and the USA: Segregation into 'Lopaq' occupations?" Work, Employment Society, No. 26(I).
 20. Lichtarski J. M., Wąsowicz M., and Stańczyk-Hugiet E. (2012), Raport nt. możliwości wykorzystania nowoczesnych metod zarządzania, w tym zarządzania wiedzą w obszarze aktywizacji osób starszych [Report on the possibility of using modern methods of management, including knowledge management, in the area of the professional activity of older workers], Wrocław, Dobre Kadry, Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
 21. Litwiński J. and Sztanderska U. (2010), Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach [Preliminary standards of age management in enterprises], Warsaw, PARP Polish Agency for Enterprise Development.
 22. Managing the Ageing Force: An Introductory Guide to Age Management for HR Professionals (2007), London, TAEN.
 23. Mitchell T. R., Holtom B. C., Lee T. W., Sablynski C. J., and Erez M. (2001), "Why People Stay: Using Job Embeddedness to Predict Voluntary Turnover," The Academy of Management Journal, Vol. 44.
 24. Morawski M., Niemczyk J., Perechuda K., and Stańczyk-Hugiet E. (2010), Zarządzanie. Kanony i trendy [Management. Canons and trends], Warsaw, C.H. Beck.
 25. Nyberg A. J., Moliterno T. P., Hale D. Jr., and Lepak D. P. (2014), "Resource-based Perspectives on Unit-level Human Capital: A Review and Integration," Journal of Management, Vol. 40, No. 1.
 26. O'Donnovan D. (2014), "Is HR Ready for Age Management?", www.employeebenefits.co.uk, April 20, 2014.
 27. Ployhart R. E. and Moliterno T. P. (2011), "Emergence of the Human Capital Resource: A Multilevel Model," Academy of Management Review, Vol. 36.
 28. Prahald C. K. and Hamel G. (1990), "The Core Competence of the Corporation," Harvard Business Review, Vol. 66.
 29. Portes J. (2013), "Ready for Ageing," Report of the House of Lords Committee on Public Services and Demographic Change, National Institute of Economic and Social Research, March, http://niesr.ac.uk/blog/ready-ageing-report-house-lords-committee-public-services-and-demographic-change, May 10, 2014.
 30. Ramlall S. (2003), "Managing Employee Retention as a Strategy for Increasing Organizational Competitiveness", Applied H. R. M. Research, No. 8.
 31. Stabryła A., Editor (2009), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy [Improving firm organizational structures in a knowledge-based economy], Warsaw, C.H. Beck Publishers.
 32. Stubert M. (2012), "Implementation Checklist for Diversity Management," http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/checklist_diversitymanagement_en.pdf, April 14, 2014.
 33. Taylor P. and Walker A. (1994), "The Ageing Workforce: Employers' Attitudes toward Older Workers," Work, Employment and Society, No. 8(4).
 34. The Age and Employment Network, www.taen.org.uk.
 35. Tomé E. and Susabowska K. (2013), "Human Resource Development, Sects and Culture: Theoretical Basis for a Comparative Study," Human Resource Management, No. 6.
 36. Urbaniak B. and Wiktorowicz J. (Editors) (2011), An Analytical Report on Programs for People 50+ Implemented in Poland between 2004 and 2009, Łódź, University of Łódź.
 37. Wernerfelt R. (1984), "A Resource Based View of the Firm," Strategic Management Journal, No. 5.
 38. Wright P. M. and McMahan G. C. (2011), "Exploring Human Capital: Putting 'Human' Back into Strategic Human Resource Management," Human Resource Management Journal, No. 21.
 39. Young J. A., Stone J., Aliaga O., and Shuck B. (2013), "Job Embeddedness Theory: Can It Help Explain Employee Retention among Extension Agents?" Journal of Extension, Vol. 51, No 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu