BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Szczepkowska-Flis Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Efekty BIZ dla produktywności - kreacja czy destrukcja?
Effects of FDI for Productivity - Creation or Destruction?
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.2, s. 93-108, tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Produktywność, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Twórcza destrukcja
Productivity, Direct investments, Foreign investment, Creative destruction
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza wpływu BIZ na kreatywną destrukcję w obszarze produktywności. Zastosowana metoda kwantyfikacji kreatywnej destrukcji umożliwia dekompozycję zmian produktywności na dwa komponenty: kreację (efekt innowacji) odzwierciedlającą skutki innowacji, imitacji i dyfuzji wiedzy oraz destrukcję (efekt selekcji) uwzględniającą konsekwencje działania selekcji rynkowej oraz towarzyszącej jej realokacji zasobów. Na podstawie opracowanej koncepcji oddziaływania BIZ na kreację i destrukcję w warunkach różnych rozmiarów luki technologicznej sformułowano następującą hipotezę badawczą: bezpośrednie inwestycje zagraniczne są czynnikiem wzmacniającym procesy kreatywnej destrukcji w obszarze produktywności, przy czym im niższa (wyższa) luka technologiczna, tym większa (mniejsza) rola BIZ w kształtowaniu procesów kreacji, a mniejsze (większe) ich znaczenie dla procesów destrukcji. Podstawą weryfikacji hipotezy było badanie ekonometryczne przeprowadzone dla krajów UE w latach 2000-2012. Odnotowane rezultaty wskazują, że BIZ zwiększały udział kreacji, a zmniejszały udział destrukcji w kształtowaniu zmian ogólnej produktywności, przy czym siła tego oddziaływania była mniejsza w warunkach dużych rozmiarów luki technologicznej. Podstawowa konkluzja z przeprowadzonych analiz sprowadza się do stwierdzenia, że w badanej zbiorowości państw BIZ pełniły funkcję stymulatora kreacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to analyze the infl uence of FDI on creative destruction in productivity. We propose a hypothesis that FDI strengthen creative destruction in productivity and the greater technology gap the smaller impact of FDI on creation and the stronger on destruction. The analysis, based on panel data on 24 countries - members of EU between 2000 and 2012 does not produce evidence supporting our hypothesis. Results indicate that FDI stimulate creation, but slow down destruction. Moreover, the infl uence of FDI on creation and destruction in productivity is weaker in high technology gap. The main conclusion of our analysis is that in UE countries FDI is a stimulus of creation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aghion P., Blundell R., Griffi th R., Howitt P., Prantl S., The Effects of Entry on Incumbent Innovation and Productivity, "The Review of Economics and Statistics" 2009, vol. 91, nr 1, s. 20-32.
 2. Aitken B.J., Harrison A.E., Do Domestic Firms Benefi t from Direct Foreign Investment? Evidence from Venezuela, "American Economic Review" 1999, vol. 89, nr 3, s. 605-618.
 3. Andersen E.S., From Schumpeter's Failed Econometrics to Modern Evometric Analysis: Creative Destruction as a Tale of Two Effects, 2004, www.business.aau.dk/~esa/evolution/ esapapers/esa04/schumpconf04.pdf.
 4. Blomström M., Foreign Investment and Productive Efficiency: The Case of Mexico, "The Journal of Industrial Economics" 1986, vol. 35, No. 1, s. 97-110.
 5. Blomström M., Kokko A., The Economics of Foreign Direct Investment Incentives, NBER Working Paper No. w9489, 2003.
 6. Castellani D., Zanfei A., Multinational Firms, Innovation and Productivity, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2006.
 7. Chang S.J., Xu D., Spillovers and Competition Among Foreign Firms in China, "Strategic Management Journal" 2008, vol. 29, s. 495-518.
 8. Chung W., Mitchell W., Yeung B., Foreign Direct Investment and Host Country Productivity: The American Automotive Component Industry in the 1980s, "Journal of International Business Studies" 2003, vol. 34, nr 2, s. 199-218.
 9. Dunning J.H., Lundan S.M., Multinational Enterprises and the Global Economy, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2008.
 10. Findlay R., Relative Backwardness, Direct Foreign Investment and The Transfer of Technology: A Simple Dynamic Model, "Quarterly Journal of Economics" 1978, vol. 92, s. 1-16.
 11. Glass A., Saggi K., International Technology Transfer and the Technology Gap, "Journal of Development Economics" 1998, vol. 55, nr 2, s. 369-398.
 12. Growiec J., Zagregowana funkcja produkcji w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 13. Kejžar K.Z., The Role of Foreign Direct Investment in the Firm Selection Process in a Host Country: Evidence for Slovenia, William Davidson Institute, Working Paper No. 841, 2006.
 14. Kokko A., Tansinis R., Zejan M.C., Local Technological Capability and Productivity Spillovers from FDI in the Uruguayan Manufacturing Sector, "Journal of Development Studies" 1996, vol. 32, nr 4, s. 602-611.
 15. Meyer K.E., Sinani E., When and Where Does Foreign Direct Investment Generate Positive Spillovers? A Meta Analysis, "Journal of International Business Studies" 2009, vol. 40, s. 1075-1094.
 16. Pessoa A., MNCs, FDI and Host Country Productivity: A Theoretical and Empirical Appraisal, "The Icfai University Journal of Managerial Economics" 2008, vol. 6, nr 4, s. 25-66.
 17. Saggi K., Trade, Foreign Direct Investment, and International Technology Transfer: A Survey, "World Bank Research Observer" 2002, vol. 17, nr 2, s. 191-236.
 18. Smarzynska-Javorcik B., Does Foreign Direct Investment Increase the Productivity of Domestic Firms? In Search of Spillovers through Backward Linkages, World Bank Policy Research Working Paper No. 2923, 2002.
 19. Torlak E., Foreign Direct Investment, Technology Transfer and Productivity Growth in Transition Countries. Empirical Evidence from Panel Data, CeGE - Discussion Paper No. 26, 2004.
 20. Vahter P., The Effect of FDI on Labour Productivity: An Overview of an Empirical Study of Estonia and Slovenia, TUTWPE Working Paper No. 123, 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu