BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Atroszko Mateusz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Zbucki Łukasz (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Zmienność zjawisk hydrologicznych na Dolnej Odrze
Variability of the Hydrological Phenomena on the Lower Odra River in 1947 - 2003
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2011, t. 5, nr 2, s. 38-55, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Analiza danych, Drogi wodne, Gospodarka narodowa
Data analysis, Waterways, National economy
Uwagi
Na stronach 47-55 dostępna wersja artykułu w jęz. ang.; streszcz., summ.
Kraj/Region
Odra
Abstrakt
Odra jest dugą co do wielkości rzeką Polski i najważniejszym szlakiem wodnym. Podczas badań analizowano dane hydrologiczne z posterunków wodowskazowych Słubice, Gozdowice, Widuchowa, Szczecin (Most Długi). Dane obejmowały codzienne stany wód z lat 1947 - 2003, przepływy 1949 - 1983 i występowanie zjawisk lodowych w latach 1947 - 2003. Zmienność i charakter zjawisk hydrologicznych jakie występują na Dolnej Odrze są bardzo istotne dla gospodarki narodowej i ludności nie tylko Polski, ale również Niemiec. (abstrakt oryginalny)

The Odra is the second largest river of Poland and the major waterway. Analysed in the study were the hydrological data collected from the gauging stations of Słubice, Gozdowice, Widuchowa and Szczecin (Most Długi). The data included the daily river stages recorded in 1947 - 2003, the flows from 1949 - 1983, and the ice phenomena observed in 1947 - 2003. Variability and characteristics of the hydrological phenomena observed on the lower Odra are of the key importance for the national economy and the people, not only in Poland but also in Germany. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., Hydrologia ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 2. Dane źródłowe - Codzienne stany wody na posterunkach: Słubice, Gozdowice, Widuchowa, Szczecin Most Długi, w latach 1984-2003, RZGW Szczecin.
 3. Dubicki A., Dorzecze Odry, Monografia powodzi lipiec 1997, IMGW, Warszawa 1999.
 4. Dynowska I., Ocena odnawialnych zasobów wód podziemnych w Polsce, W: T. Hess (red.], Prace geograficzne UJ, zeszyt 71, PWN Warszawa-Kraków 1988.
 5. Dziaduszko Z. "Wieloletnie wahania stanów wody", W: A. Majewski (red.J, Zalew Szczeciński, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1980.
 6. Dziaduszko Z., "Wahania poziomu morza", W: A. Majewski, Z. Lauer (red.], Atlas Morza Bałtyckiego, IMGW, Warszawa 1994.
 7. Mikulski Z., Zarys hydrografii Polski, PWN, Warszawa 1963.
 8. Orlewicz S., Mroziński Z., Hydrologia Doliny Dolnej Odry W: J. Jasnowska (red.], Dolina dolnej Odry, monografia przyrodnicza parku krajobrazowego, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Szczecin 2002.
 9. Rocznik Hydrologiczny, Odra, 1946-1983, IMGW, Warszawa.
 10. Woś A., Klimat Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 11. Woś K., Taktyka i organizacja akcji lodołamania na rzece Odrze, materiały niepublikowane, Akademia Morska w Szczecin, Szczecin 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu