BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Szczepkowska-Flis Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Aplikacja koncepcji kreatywnej destrukcji do analizy procesów rozwojowych w Unii Europejskiej
Application of the Concept of Creative Destruction to Analysis of Development Processes in European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.2, s. 109-124, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Teoria rozwoju gospodarczego J. Schumpetera, Analiza empiryczna, Twórcza destrukcja
Economic integration, J. Schumpeter theory of economic development, Empirical analysis, Creative destruction
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem badania jest określenie roli kreatywnej destrukcji w kształtowaniu procesów rozwojowych ugrupowania międzynarodowego - multistruktury. W artykule przyjęto hipotezę badawczą, zgodnie z którą natężenie kreatywnej destrukcji w danej gospodarce wpływa wprost proporcjonalnie na jej poziom rozwoju oraz jej udział w kształtowaniu procesów rozwojowych całego ugrupowania. Podstawą empirycznej weryfikacji sformułowanej hipotezy badawczej była analiza ekonometryczna przeprowadzona dla krajów Unii Europejskiej w latach 2006-2011. Otrzymane rezultaty wskazują, że kreatywna destrukcja była istotnym czynnikiem determinującym rozwój krajów UE: kreacja była dodatnio powiązana ze wskaźnikami rozwoju gospodarczego, destrukcja natomiast osłabiała procesy rozwojowe, co nie pozwoliło na pozytywną weryfikację przyjętej hipotezy badawczej. Podstawowa konkluzja wynikająca z podjętych analiz sprowadza się do stwierdzenia, że procesy rozwojowe ugrupowania zależą nie tylko od innowacji wprowadzanych przez pojedyncze podmioty gospodarcze, lecz także od łącznego oddziaływania selekcji na każdym szczeblu hierarchicznym multistruktury. Oznacza to, że wdrażanie innowacji jest koniecznym, ale nie jedynym warunkiem osiągania pożądanego tempa rozwoju gospodarczego. Błędnie działający mechanizm selekcji rynkowej może bowiem odsuwać gospodarkę i całe ugrupowanie od potencjalnie najwyżej położonej (przy danym poziomie innowacji) ścieżki wzrostu. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to determine the role of creative destruction in economic development of European Union countries. We propose a hypothesis, that creative destruction in the economy positively infl uences its development and raises its participation in development processes of the whole EU. The hypothesis was tested for panel data on 26 countries - members of EU between 2006 and 2011. Results indicate that creative destruction is a significant factor determining economic development: creation is positively linked with measures of economic development and destruction weakens development processes. The main conclusion from the study is that economic development of the economic union depends not only on innovations implemented in enterprises, but also on market selection which works on every level of economic structure of EU. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen E., Evolutionary Econometrics: From Joseph Schumpeter's Failed Econometrics to George Price's General Evometrics and Beyond, 2004, www.business.aau.dk/~esa/ evolution/esapapers/esa04/evometrics.pdf.
 2. Arjona L., Vázquez P., Evolutionary Development Economics: Bridging the Gap Between Micro and Macro in the Theory of Economic Development, 2007, www.fep.up.pt/conferencias/ eaepe2007/Papers%20and%20abstracts_CD/Arjona%20and%20Diaz.pdf.
 3. Bartelsman E., Haltiwanger J., Scarpetta S., Microeconomic Evidence of Creative Destruction in Industrial and Developing Countries, Tinbergen Institute Discussion Paper No. 04-114/3, 2004.
 4. Chung W., Mitchell W., Yeung, B., Foreign Direct Investment and the Host Country Productivity: The American Automotive Component Industry in the 1980s, "Journal of International Business Studies" 2003, nr 34, s. 199-218.
 5. Godziszewski B., Globalizacja a mikroekonomiczne czynniki wzrostu gospodarczego: w: M. Haffer, W. Karaszewski (red.), Czynniki wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 6. Griliches Z., Regev H., Productivity and Firm Turnover in Israeli Industry: 1979-1988, NBER Working Paper No. 4059, 1992.
 7. Grossman G., Helpman E., Endogenous Innovation in the Theory of Growth, "Journal of Economic Perspectives" 1994, vol. 8, nr 1, s. 23-44.
 8. Haffer M., Innowacyjność przedsiębiorstw jako czynnik wzrostu gospodarczego, w: M. Haffer, W. Karaszewski (red.), Czynniki wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 9. Kisiel-Łowczyc A., Współczesna gospodarka światowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 10. Kozłowska A. Ewolucja struktur gospodarczych w świetle Schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 11. Montgomery E., Wascher W., Creative Destruction and the Behaviour of Productivity over the Business Cycle, "Review of Economics and Statistics" 1988, vol. 70, nr 1, s. 168- 172.
 12. Nyström K., Patterns and Determinants of Entry and Exit in Industrial Sectors in Sweden, "Journal of International Entrepreneurship" 2007, vol. 5, nr 3-4, s. 85-110.
 13. Ouyang M., The Scarring Effect of Recessions, 2005, http://repec.org/sce2005/ up.15332.1107060421.pdf.
 14. Schumpeter J.A., Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, McGraw-Hill, New York 1939.
 15. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 16. Simonson G., Missiles and Creative Destruction in the American Aircraft Industry, 1956- 1961, "Business History Review" 1964, vol. 38, nr 3, s. 302-314.
 17. Strassmann W., Creative Destruction and Partial Obsolescence in American Economic Development, "Journal of Economic History" 1959, vol. 19, nr 3, s. 335-349.
 18. Tripsas M., Unraveling the Process of Creative Destruction: Complementary Assets and Incumbent Survival in the Typesetter Industry, "Strategic Management Journal" 1997, vol. 18, Special Issue, s. 119-142.
 19. Woś B., Polityka spójności w świetle nowej koncepcji Komisji Europejskiej, w: M. Bucka, J. Słodczyk (red.), Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 129-150.
 20. Yaşar M., Rejesus R., Mintemur I., Is There Evidence of Creative Destruction in the Turkish Manufacturing Sector? Lessons from a Cross-Industry Analysis of Aggregate Productivity Growth, "Applied Economics" 2004, vol. 36, nr 17, s. 1927-1945.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu