BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bocian Andrzej F. (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Globalizacja - dylematy etyczne
Globalisation : Ethical Dilemmas
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 1 (67), s. 3-24, wykr., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Etyka, Zadłużenie, Ekonomia, Kryzys gospodarczy
Globalization, Ethics, Indebtedness, Economics, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano podstawowe czynniki sprawcze globalizacji oraz efekty ekonomiczne i społeczne postępującej dynamiki procesów globalizacyjnych. Analizie poddano aspekty etyczne zachodzących zmian. Omówiono przyczyny i konsekwencje kryzysu gospodarczego lat 2007-2009. Ukazano pokłosie kryzysu, w wyniku którego wystąpiły: spowolnienie wzrostu globalnej gospodarki, wzrost długu publicznego w większości państw świata, wzrost bezrobocia i biedy, a także przesunięcia w strukturze światowych liderów gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

The paper characterises the main causative factors behind globalisation, as well as the economic and social effects of this dynamic phenomenon. Analysed are the ethical aspects of observed changes. The reasons for and results of the 2007-2009 economic crisis are discussed. Also depicted is the aftermath of the crisis: the slowing down of global economic growth, soaring public debts in most countries around the world, increased unemployment and poverty, and a shift in global economic leadership. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bocian A. F. 2012 Globalizacja - kontekst etyczny, [w:] Globalizacja. Polityka. Etyka, A.F. Bocian (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok.
 2. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.worldhunger.org, data wejścia: 20.03.2013].
 3. Fiedor B. 2010 Kryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki, "Ekonomista", nr 4.
 4. Madej Z. 2009 Idee rządzą światem, "Ekonomista", nr 5.
 5. Martin H. P., Schumann H. 1999 Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 6. Morawski W. 2010 Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Nawrot W. 2009 Globalny kryzys finansowy XXI wieku, CeDeWu, Warszawa.
 8. OECD 2012 Looking to 2060: A Global Vision of Long-Term Growth 2012, OECD Economics Department Policy Notes, no. 15, November .
 9. OECD Economic Outlook 2012, OECD Economic Outlook: Statistics and Projections (database), no. 91.
 10. Ossowska M. 1963 Podstawy nauki o moralności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Phelps E. S. 2010 Makroekonomia dla nowoczesnej gospodarki, "Gospodarka Narodowa, nr 3.
 12. Rozwój w dobie globalizacji 2010, A. Bąkiewicz, U. Żuławska (red.), Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 13. Sandel M. J. 2012 Czego nie można kupić za pieniądze, Kurhaus Publishing.
 14. Schary Ph. B., Skjott-Larsen T. 2002 Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Soros G. 1999 Kryzys światowego kapitalizmu, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa.
 16. Soros G. 2008 Nowy paradygmat rynków finansowych, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa.
 17. Stiglitz J. E. 2004 Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Stiglitz J. E. 2012 Wysoka cena amerykańskiej nierówności, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.obserwatorfinansowy.pl, data wejścia: 22.06.2012].
 19. Wojtyna A. 2008 Współczesna ekonomia - kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu?, "Ekonomista", nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu