BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Greta Marianna (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Endogeniczność w rozwoju regionów/euroregionów w aspekcie europejskich wyzwań smart specialisation
Endogenousness in Development of Regions/Euroregions and Challenges of European Smart Specialisation : Selected Issues
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 1 (67), s. 46-57, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Region, Euroregiony, Inteligentna specjalizacja, Strategia Europa 2020
Region, Euroregions, Smart specialization, Europe 2020 Strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu skoncentrowano się głównie na zagadnieniach związanych z potencjałem wewnętrznym regionów i możliwościami jego zastosowania w inteligentnej specjalizacji, która stanowi europejskie wyzwanie rozwojowe, bowiem wchodzi w zakres strategii rozwojowej "Europa 2020" i ma na celu rozpoznanie zasobów regionu. Staje się to zwłaszcza istotne w przypadku euroregionów, które z jednej strony, są peryferyjne ze wszystkimi tego konsekwencjami, ale z drugiej, doskonale przygotowane do rozpoznania swoich wewnętrznych możliwości i wykorzystania endogenicznych teorii rozwojowych w budowaniu własnych strategii rozwojowych. (abstrakt oryginalny)

The study is focused mainly on issues associated with the internal potential of regions and the possibilities of its exploitation for intelligent specialisation, which has become a challenge for European development. Intelligent specialisation falls within the scope of the Europe 2020 strategy and is aimed at the recognition of regional resources. It is becoming especially essential in the case of Euroregions which, on the one hand, are peripheral with all the consequences of the fact but, on the other hand, are perfectly capable of identifying their internal possibilities and using endogenous developmental theories for building their developmental strategies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barca F. 2011 Agenda for a Reformed Cohesion Policy, Luksemburg.
 2. Bartkowiak R. 2003 Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Dahlstrom K., P., Ekins, Nature of the 4 Capitals Model, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.srdtools.info, data wejścia: 24.04.2013].
 4. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://esw-tur.eu/, data wejścia: 24.04.2013].
 5. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.karpacki.pl/stowarzyszenie-karpaty/ projekty-wlasne/ polonia-ukraina-transcarpathia-nowe-otwarcie/, data wejścia: 24.04.2013].
 6. Domański R. 2002 Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Florida R. 2005 Toward the Learning Regions, Futures, vol. 27.
 8. Greta M. 2003 Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Komisja Europejska. Polityka spójności na lata 2014-2020. Strategie badawcze i innowacyjne na rzecz inteligentnej specjalizacji, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.ec.europa.eu, data wejścia: 7.10.2012].
 10. Kudłacz T. 2001 Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Krugman P. R. 1995 Development Geography and Economic Theory, MIT Press, Cambridge London.
 12. Krugman P. R. 1991 Geography and Trade, MIT Press-Leuven University Press, London - Leuven.
 13. Molle W. 2011 The Economics of European Integration. Theory, practice, Policy, The Fourth Edition, University Press, Cambridge.
 14. Nowińska-Łaźniewska E. 2004 Relacje przestrzenne w Polsce w okresie transformacji w świetle teorii rozwoju regionalnego, Prace habilitacyjne Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 15. Okresowe Raporty na temat społecznej i ekonomicznej sytuacji oraz rozwoju regionów Unii Europejskiej.
 16. Pietrzyk I. 2001 Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Regionomica Europe Consulting - Regional Affairs and Business Consultants Dusseldorf/Berlin, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.karpacki.pl, data wejścia: 24.04.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu