BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pęciak Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Interpretacja fordyzmu i postfordyzmu w teorii regulacji
Interpretation of Fordism and Post-Fordism in the Theory of Regulation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.2, s. 169-181, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Teoria regulacji, Postfordyzm, Instytucje
Theory of regulation, Post-Fordism, Institutions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Teoria regulacji, która rozwija się w ramach francuskiej ekonomii heterodoksyjnej, bada przyczyny kryzysów w gospodarce kapitalistycznej. Jednym z konceptów bazowych podejścia regulacyjnego jest fordyzm, którego specyficzne cechy stanowiły podstawę dynamicznego wzrostu powojennego. Zdaniem regulacjonistów, w samym fordyzmie tkwiły elementy, które w latach 70. XX wieku doprowadziły do załamania gospodarczego, a w konsekwencji pojawienia się nowego systemu, nazywanego postfordyzmem. Z punktu widzenia teorii regulacji fordowski i postfordowski model produkcji stanowią tzw. reżim akumulacji. Każdy reżim akumulacji charakteryzuje się specyficznymi formami instytucjonalnymi oraz specyficzną ich hierarchią. Celem artykułu jest analiza, z punktu widzenia teorii regulacji, form instytucjonalnych charakterystycznych dla fordyzmu i postfordyzmu, a także wyjaśnienie przyczyn upadku fordowskiego systemu produkcji. (abstrakt oryginalny)

The theory of regulation develops within the framework of French heterodox economics, examines the reasons of crises in capitalist economy. One of the fundamental ideas of regulation approach is fordism, which specific features were the basis of postwar dynamic economic growth. In the opinion of regulationists, there were elements inside the fordism which led to economic breakdown in 70's and then led to emerge of the new system, called post-fordism. From theory of regulation point of view the model of production created by fordism and post-fordism constituted so-called accumulation regime. Each regime is characterized by specific forms of institutions and their specific hierarchy. The article's goal is the analysis, from the theory of regulation point of view, institutional forms peculiar to fordism and post-fordism, and also the explanation of the reasons of fordism system of production downfall. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aglietta M., Crises et régulation du capitalisme. L'éxperience des Etats-Unis, Calmann- -Lévy, Paris 1976.
 2. Amin A. (red.), Post-fordism. A reader, Blackwell, Oxford 1994.
 3. Bludnik I., Ratajczak M., Wallusch J. (red.) Ekonomia. Teoria, historia, praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
 4. Boyer R. (red.), Capistalisme fin de siècle, Presses Universitaires de France, Paris 1986.
 5. Boyer R., Théorie de la régulation, une analyse critique, La Découverte, Paris 1986.
 6. Boyer R., Du fordisme canonique à une variété de modes de développement, w: R. Boyer, Y. Saillard, Théorie de la régulation. L'état des savoirs, La Découverte, Paris 1995.
 7. Boyer R., Essor et crise d'une variante étatique du fordisme: le capitalisme français à la croisée des chemins, CEPREMAP, Paris 1995.
 8. Boyer R., L'ère de la mondialisation et de la finance: le point sur quelques recherches régulationnistes, "L'Année de la régulation" 1999, vol. 3.
 9. Boyer R., Feu le régime d'accumulation tiré par la finance, "Revue de la régulation" Spring 2009, nr 5, dostępny na stronie, http://regulation.revues.org/7367
 10. Coriat B., La théorie de la régulation. Origines, spécificités et perspectives, "Multitudes", septembre 1994, plik pdf, http://multitudes.samizdat.net/La théorie de la régulation. Origines, spécificités et perspectives.
 11. Jessop B., Sum N.-L., Beyond the Regulation Approach. Putting Capitalist Economics in their Place, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2006.
 12. Petit P., Formes structurelles et régimes de croissance de l'après-fordism, "L'Année de la régulation" 1998, vol. 2.
 13. Théret B., La place de l'Etat dans les théories de la régulation: revue critique et repositionnement à la lumière de l'histoire, "Régulation&Recherches" 1998, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu