BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Plecka Małgorzata (Akademia Pomorska w Słupsku)
Tytuł
Personalny wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego
Personal Approach of Economic Security
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.2, s. 183-194, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo ekonomiczne, Nierówności społeczne, Wykluczenie społeczne
Economic safety, Social inequality, Social exclusion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące różnych wymiarów bezpieczeństwa ekonomicznego człowieka. Zdefiniowano i opisano podstawowe urzędowe granice dochodowe, których osiągnięcie pozwoli człowiekowi zapewnić nie tylko przetrwanie (w sensie egzystencji), lecz także rozwój. Podkreślono, że państwo powinno zapewniać właściwe warunki ekonomiczne do rozwoju człowieka, gdyż stanowi ono podstawę do rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. W globalnym świecie, w którym najważniejsza jest przewaga konkurencyjna, to człowiek i jego umiejętności oraz warunki do jego rozwoju są decydującym warunkiem jego bytu, bezpieczeństwa i rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The article presents the author's refl ections on the economic approach to human security. Author defines and describes basic official income limits which enable people ensuring not only survival (or existence) but also development and cognitive activities. The author notes that the state should provide appropriate economic policy to guarantee their citizens development because it is personal income what guarantees development and safe live more than limits in a modern, knowledge-based economy. The attention is focused on economic limitations in human security because in a globalized world the most important factor is a competitive advantage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bobow D.B., Haliżak E., Zięba R., Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997.
  2. Human Development Raport 1994, United Nations Development Programme (UNDP), Oxford University Press, New York-Oxford 1994.
  3. Księżopolski K.M., Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania, Kolor Plus, Warszawa 2004.
  4. Kukułka J., Bezpieczeństwo a współpraca europejska: współzależności i sprzeczności interesów, "Sprawy Międzynarodowe" 1982, nr 7.
  5. Podgórski J., Subiektywne linie ubóstwa, w: S. Golinowska (red.), Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa 1997.
  6. Sperling J., Kirchner E., Economic Security and Cooperation in Post Cold War Europe, "Review of International Studies" April 1998.
  7. Strona internetowa Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, www.ipiss.com.pl/.
  8. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, DzU 2004, nr 64, poz. 593 z późn. zm.
  9. Waever O., Securitization and Desecuritization, w: R.D. Lipschutz (red.), On security, Columbia University Press, New York 1995.
  10. Wójcik-Żołądek M., Nierówności społeczne w Polsce, Infos nr 20, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2013, orka.sejm.gov.pl/Wyd.Basnsf/0/942250857B274E5CC1257C190049 BCDC/$fi le/Infos_157.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu