BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurach Radosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Papla Daniel (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Inwestycje alternatywne w portfelach Otwartych Funduszy Emerytalnych
Alternative Investments in Open Pension Funds' Portfolios
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 1 (67), s. 71-81, tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje alternatywne, Dywersyfikacja, Metodologia badań, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Alternative investments, Diversification, Research methodology, Open Pension Funds (OPF)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wykazanie, iż dołączenie inwestycji alternatywnych do portfeli Otwartych Funduszy Emerytalnych powoduje pojawienie się korzyści dywersyfkacyjnych. W części pierwszej zostały przedstawione argumenty teoretyczne, wspierające to stanowisko. Następnie dokonano przeglądu obowiązujących regulacji, dowodząc, iż są one wysoce restrykcyjne i ograniczają tym samym możliwość redukcji ryzyka portfela. W części metodologicznej zaprezentowano testy [Opdyke, 2007; Ledoit, Wolf, 2008] wykorzystane w przeprowadzonym badaniu. Wyniki symulacji, dokonanej dla trzech przykładowych portfeli, nie pozwoliły na odrzucenie głównej hipotezy artykułu, wykazując, iż dołączenie inwestycji alternatywnych wywoływało każdorazowo pojawienie się korzyści dywersyfikacyjnych, które były statystycznie istotne. W części ostatniej wskazano kierunki dalszych badań w obszarze zarządzania portfelami funduszy emerytalnych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to provide evidence that the inclusion of alternative investments in the Open Pension Funds portfolios results in diversification benefits. We start from discussing the theoretical arguments supporting this vision. Then, we review the current regulations, proving that they are highly restrictive. Consequently, they diminish the portfolio risk-reduction potential. In the section devoted to the methodology of the study, we describe the tests proposed by [Opdyke, 2007; Ledoit and Wolf, 2008,] employed in our research. The results of a simulation conducted for three portfolio scenarios made it impossible to reject the paper's main hypothesis, showing that the achieved diversification gains were statistically significant in each case. Finally, we indicate the directions for further research in the area of pension fund portfolio management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander C. 2001 Market Models: A Guide To Financial Data Analysis, John Wiley & Sons Ltd., Chichester.
 2. Anson M. J. P. 2009 CAIA Level I: An Introduction to Core Topics in Alternative Investments, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
 3. Barberis N. 2000 Investing for the Long Run when Returns Are Predictable, "The Journal of Finance", vol. 55, no. 1.
 4. Blake D., Board J. 2000 Measuring Value Added in the Pensions Industry, ,,The Geneva Papers on Risk and Insurance", vol. 25, no. 4.
 5. Box G. E. P., Jenkins G. M., Reinsel G. C. 1994 Time Series Analysis: Forecasting and Control, 3rd ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.
 6. Brooks C., Kat H. 2002 The statistical properties of hedge fund index returns and their implications for investors, "Journal of Alternative Investments", vol. 5.
 7. Campbell J. Y., Lo A. W., MacKinlay A. C. 1997 The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, New Jersey.
 8. de Miguel V., Garlappi L., Uppal R. 2009 Optimal versus naive diversification: How inefficient is the 1/N portfolio strategy?, "Review of Financial Studies", vol. 22, no. 5.
 9. de Miguel V., Nogales F.J. 2007 Portfolio selection with robust estimation, Working Paper, SSRN, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ssrn.con/abstract=0911596, data wejścia: 15.05.2013].
 10. Engle R.F. 1982 Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of variance of United Kingdom inflation, "Econometrica", vol. 50.
 11. Fraser-Sampson G. 2007 Eppur si muove - Risk and alternative asset classes for pension funds, "Pensions", vol. 12, no. 2.
 12. Gasbarro D., Wong W. K., Zumwalt J. K. 2007 Stochastic dominance of iShares, "European Journal of Finance", vol. 13, no. 1.
 13. Horsecka A. 2005 OFE: Pieniądze należą do członków funduszy, "Gazeta Ubezpieczeniowa" z dn. 17.11.2005, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.gu.com.pl/ index.php?option=com_content&view=article&id=8281&catid=78&Itemid=4, data wejścia: 15.05.2013].
 14. Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W., Kuziak K., Wojtasiak A. 2004 Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych, istniejące rozwiązania i propozycje zmian, [w:] Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych, K. Jajuga, T. Szumilicz (red.), Zeszyt 3/2004, Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
 15. Jobson J. D., Korkie B. M. 1981 Performance hypothesis testing with the Sharpe and Treynor measures, "Journal of Finance", vol. 36.
 16. Kurach R. 2012 Stocks, Commodities and Business Cycle Fluctuations - Seeking the Diversification Benefits, "Equilibrium", vol. 7, no. 4.
 17. Lakonishok J., Shleifer A., Vishny R.W., Hart O., Perry G.L. 1992 The Structure and Performance of the Money Management Industry, ,,Brooking Papers on Economic Activity, Microeconomics".
 18. Ledoit O., Wolf M. 2008 Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio, "Journal of Empirical Finance", vol. 15.
 19. Malkiel B.G., Saha A. 2005 Hedge funds: risk and return, "Financial Analysts Journal", vol. 61, no. 6.
 20. Memmel C. 2003 Performance hypothesis testing with the Sharpe ratio, "Finance Letters", vol. 1.
 21. Opdyke J. D. 2007 Comparing Sharpe ratios: so where are the p-values?, "Journal of Asset Management", vol. 8, no. 5.
 22. Poterba J. M., Summers L. H. 1989 Mean Reversion in Stock Prices: Evidence and Implications, ,,NBER Working Papers", no. 2343.
 23. Sharpe W. F. 1966 Mutual Fund Performance, ,,The Journal of Business", vol. 39, no. 1, Part 2: Supplement on Security Prices.
 24. Sharpe W. F. 1975 Adjusting for Risk in Portfolio Performance Measurement, "Journal of Portfolio Management", Winter.
 25. Sharpe W. F. 1975 The Sharpe Ratio, ,,The Journal of Portfolio Management", vol. 21, no. 1.
 26. Spierdijk L., Bikker J.A., van den Hoek P. 2012 Mean reversion in international stock markets: An empirical analysis of the 20th century, "Journal of International Money and Finance", vol. 31, no. 2.
 27. Survey of Investment Regulations of Pension Funds 2013, OECD.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu