BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prokop Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wspólne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe w duopolu z kwadratowymi kosztami produkcji
Research Joint Ventures in a Duopoly with Quadratic Cost Functions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.2, s. 195-207, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Placówki badawczo-rozwojowe, Joint ventures, Kartel, Zmowa
R&D facility research, Joint ventures, Cartel, Collusion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie wpływu konkurencji na rynku produktu końcowego na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem wspólnego przedsięwzięcia. W odróżnieniu od dotychczasowej literatury założono, że koszty wytwarzania mają postać funkcji kwadratowej. Dla uproszczenia skoncentrowano się na gałęzi duopolistycznej. Najpierw przeanalizowano skutki konkurencji typu Cournot dla etapu prac badawczo-rozwojowych. Następnie zbadano wpływ powstania kartelu na poziom nakładów na obniżenie kosztów wytwarzania. Analiza numeryczna pokazała, że inwestycje badawczo-rozwojowe w ramach wspólnego przedsięwzięcia są najmniejsze, gdy przedsiębiorstwa nie koordynują swoich działań na żadnym z etapów. Natomiast firmy prowadzące wspólne przedsięwzięcie badawczo-rozwojowe dokonają największych inwestycji obniżających koszty wytwarzania, gdy całkowicie skartelizują daną gałąź. (abstrakt oryginalny)

The objective of this paper is to investigate the impact of competition in the final product market on R&D activity of firms, especially in the case of research joint ventures. In contrast to the preceding literature, it has been assumed that the manufacturing costs are described by a quadratic function. For simplicity, the case of duopoly has been considered. First, the effects of Cournot competition on the R&D investments have been analyzed. Next, the impact of cartel creation on the level of cost-reducing expenditures have been investigated. Numerical analysis has shown that research joint ventures generate the lowest level of R&D investments when the firms do not coordinate their decisions. The firms participating in a joint venture make the largest cost-reducing expenditures when they fully cartelize the industry. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. d'Aspremont C., Jacquemin A., Cooperative and Noncooperative R&D in Duopoly with Spillovers, "American Economic Review" 1988, s. 1133-1137.
  2. De Bondt R., Veugelers R., Strategic Investment with Spillovers, "European Journal of Political Economy" 1991, s. 345-366.
  3. Geroski P., Do spillovers undermine the incentive to innovate?, w: S. Dowrick (red.), Economic approaches to innovation, Edward Elgar Publishing, Aldershot 1995, s. 76-97.
  4. Kamien M.I., Muller E., Zang I., Research Joint Ventures and R&D Cartels, "American Economic Review" 1992, s. 1293-1306.
  5. Prokop J., Process of dominant-cartel formation, "International Journal of Industrial Organization" 1999, s. 241-257.
  6. Prokop J., Powstawanie i stabilność karteli heterogenicznych, "Gospodarka Narodowa" 2011, nr 10, s. 39-57.
  7. Prokop J., Karbowski A., Wpływ współpracy badawczo-rozwojowej na kartelizację gałęzi, "Przegląd Zachodniopomorski" 2013, z. 3, vol. 1, s. 259-272.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu