BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielawska Kamila (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Zmiany w polskim systemie emerytalnym w świetle Białej Księgi : agenda na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur
Changes in Polish Pension System in Light of White Paper : Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 1 (67), s. 103-114, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Nabywanie uprawnień, Emerytury, Wiek emerytalny, System emerytalny, Biała Księga, Świadczenia emerytalne, Efektywny wiek emerytalny
Acquiring rights, Pensions, Retirement age, Pension schemes, White Paper, Retirement benefits, Effective retirement age
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy zmiany w polskim systemie emerytalnym w zakresie warunków nabywania uprawnień emerytalnych, których implementacja rozpoczęła się z początkiem 2013 roku, są spójne z wytycznymi przedstawionymi w Białej Księdze: Agenda na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur. Jak wynika z przeprowadzonych badań, stopniowe podwyższenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn od 2013 roku będzie sprzyjało podwyższeniu efektywnego wieku emerytalnego, który w Polsce nadal jest relatywnie niski. Natomiast wprowadzenie nowego rodzaju świadczenia, to jest emerytury częściowej, która może stanowić przejściowo "dodatek" do płacy do momentu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego, jest sprzeczne z wytycznymi Białej Księgi w zakresie adekwatności emerytur i może przyczynić się do wzrostu ryzyka ubóstwa wśród przyszłych emerytów. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to answer the question of whether the changes in the Polish pension system regarding the conditions of old-age pension entitlements, the implementation of which started at the beginning of 2013, are consistent with the guidelines set out in the document entitled "White Paper: An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions". The research outcomes show that the gradual increase in the retirement age for men and women started in 2013 will be consistent with the aim of raising the effective retirement age, which in Poland is still relatively low. However, the introduction of a new type of benefit, a "partial old-age pension", which can be temporarily used to supplement pay until the increased retirement age is reached, is contrary to the guidelines of the White Paper as regards the adequacy of pensions, and may contribute to higher risk of poverty among future retirees. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Reforma system emerytalno-rentowego w Polsce 1997, Biuro Pełnomocnika Rządu d/s Reformy Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa.
  2. European Commission, Green Paper towards adequate, sustainable and safe European pension system 2010, COM(2010) 365 final.
  3. European Commission, White Paper ,,An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions" 2010, C0M(2012) 55 final.
  4. OECD 2012 Pensions Outbok, Paryż.
  5. PolSenior, Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce 2013, M. Mossakowska, A. Więcek P. Błędowski (red.), dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://polsenior.iimcb.gov.pl/monografia, data wejścia: 20.06. 2013].
  6. The 2012 Ageing Report 2012 Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010-2060), European Economy, no. 2.
  7. Ustawa z dnia 11 maja 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U., poz. 637, 2012.
  8. Uzasadnienie do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, projekt z  dnia 13 lutego 2012 roku.
  9. Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych 2010, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://zus.pl/files/ Wa%C5%BCniejsze%20informacje%20z%20zakresu%20ubezpiecze%C5%84% 20spo %C5%82ecznych%202011%20r.pdf, data wejścia: 20.06. 2013].
  10. Żukowski M. 2006 Reformy emerytalne w Europie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu