BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Swadźba Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Zagóra-Jonszta Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Teoria Keynesa i Schumpetera - próba porównania i aktualność myśli
Keynese's and Schumpeter's Theory - Attempt to Compare and Reality Thought
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.2, s. 239-257, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Rola państwa w gospodarce, Innowacje, Polityka gospodarcza, Teoria ekonomii, Teoria rozwoju gospodarczego J. Schumpetera, Keynesizm, Twórcza destrukcja
States' role in economy, Innovations, Economic policy, Economic theory, J. Schumpeter theory of economic development, Keynesian theory, Creative destruction
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę porównania teorii dwóch najwybitniejszych ekonomistów pierwszej połowy XX wieku - Johna Maynarda Keynesa i Josepha Aloisa Schumpetera. Zwrócono uwagę na różnice i na podobieństwa w podejściu do analizy procesu gospodarczego oraz na stosunek obu do aktywnej roli państwa. Starano się również uwypuklić charakterystyczne cechy obu teorii. Teoria Keynesa wywarła przemożny wpływ na politykę gospodarczą państw zachodnich po II wojnie światowej, czas Schumpetera nadszedł znacznie później i nie był tak spektakularny, jak w przypadku "rewolucji keynesowskiej". W artykule zwrócono również uwagę na aktualność obu teorii. (abstrakt oryginalny)

This article compares theories the two most prominent economists of first half of the twentieth century: John Maynard Keynes and Joseph Alois Schumpeter. Article draws attention to the differences and similarities in the approach to the analysis of the economic process. Also shows the approach of both economists to the active role of state, attempted to highlight the distinctive features of both theories. The Keynese's theory influenced on the economic policy of the western countries after World War II. The Schumpeter's theory came much later and was not as spectacular as in the case of "Keynes revolution." (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czetwertyński S., Twórcza destrukcja w gospodarce internetowej, w: D. Bochańczyk-Kupka, S. Swadźba, (red.), Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty mikro i mezoekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 2. Danowska-Prokop B., Przybyła H., Zagóra-Jonszta U., Nieliberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003.
 3. Galbraith J.K., Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa 1991.
 4. Glapiński A., Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków. Wokół teorii Josepha Aloisa Schumpetera, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.
 5. Górski J., Sierpiński W., Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950, PWN, Warszawa 1975.
 6. Heilbroner R.L., Wielcy ekonomiści. Czasy. Życie. Idee, PWE, Warszawa 1993.
 7. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1956.
 8. Kozłowska A., Rola przedsiębiorcy w procesie kreatywnej destrukcji, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2008, z. 1.
 9. Maślak E., J.A. Schumpeter pół wieku później - współczesna recepcja teorii, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2002, z. 2.
 10. Schumpeter J.A., Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, McGraw-Hill, New York-London 1939.
 11. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 12. Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 13. Zorska A. (red.), Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu