BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bizon Wojciech (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce
A Diversity of Human Capital in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.2, s. 295-310, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Produkt krajowy brutto (PKB), Edukacja, Siła robocza
Human capital, Gross domestic product (GDP), Education, Labour force
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu poddano analizie bieżący poziom wskaźników określających szeroko rozumiany kapitał ludzki w polskich województwach. Dokonując podziału na grupy metodą k-średnich, skonfrontowano rezultaty tego podziału z obserwowanym zróżnicowaniem geograficznym odnoszącym się do PKB per capita. Najwyższy poziom wskaźników obrazujących stan kapitału ludzkiego odnotowano w grupie uformowanej z województw dolnośląskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i małopolskiego. Jednocześnie nie odnotowano wyraźnego podobieństwa pomiędzy geograficznym zróżnicowaniem województw pod względem stanu kapitału ludzkiego a poziomem osiąganego dochodu na mieszkańca. (abstrakt oryginalny)

The article analyses the current level of human capital indicators among Polish provinces (NTS-2). Dividing them into groups by the k-means method enabled to evaluate regional diversity and collate the results with the GDP per capita. The highest level of indicators relating to a human capital was observed in a group formed by Lower Silesia, Wielkopolska, Pomerania and Małopolska. At the same time there is no obvious similarity between the geographical diversity of Polish provinces in terms of a level of human capital and a level of per capita income. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bizon W., Dobrobyt społeczno-ekonomiczny oraz gospodarka oparta na wiedzy w kontekście historycznych podziałów na Polskę A i Polskę B, "e-Mentor" 2011, nr 4.
 2. Bizon W., Zmiany stanu gospodarek i warunków życia ludności w krajach Unii Europejskiej w wyniku światowego kryzysu finansowego - perspektywa krótkookresowa, w: H. Ćwikliński (red.), Wyzwania dla polityki makroekonomicznej na początku XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
 3. Dobrowolska-Kaniewska H., Korejwo E. (red.), Endo i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Wrocław 2009.
 4. Fitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna - Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 5. Herbst M., Zróżnicowanie jakości kapitału ludzkiego w Polsce. Od czego zależą wynik edukacyjne?, "Studia Regionalne i Lokalne" 2004, nr 3.
 6. Janc K., Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego na Dolnym Śląsku, w: H. Dobrowolska-Kaniewska, E. Korejwo (red.), Endo i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Wrocław 2009.
 7. Schultz T.W., Investing in People: The Economics of Population Quality, University of California, Berkeley 1981.
 8. Sobiechowska-Ziegert A., Mikulska A., Measure of the Level of Socio-Economic Development in Provinces, "Quantitative Methods in Economics" 2013, vol. 14, nr 2.
 9. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 3, StatSoft, Kraków 2007.
 10. Starosta P. (red.), Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 11. Starosta P., Kapitał ludzki i kapitał społeczny a sytuacja materialna badanych i pozycja ekonomiczna powiatów w województwie łódzkim, w: P. Starosta (red.), Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 12. Węziak-Białowolska D., Ocena kapitału ludzkiego oraz jego zróżnicowanie demograficzne, społeczne i ekonomiczne w Polsce i województwie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu