BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewski Wiesław (University of Zielona Gora, Poland)
Tytuł
Risk Analysis in Cultural Institutions
Analiza ryzyka w instytucjach kultury
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 345, s. 105-115, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Performance Measurement and Management
Słowa kluczowe
Ryzyko, Instytucje kultury, Controlling, Analiza ryzyka
Risk, Cultural institutions, Controlling, Risk analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Instytucje kultury funkcjonują w trudnych warunkach dużej konkurencji na rynku, przy jednoczesnym spowolnieniu gospodarczym. W takich warunkach kluczowym aspektem staje się racjonalne podejmowanie decyzji. Jednym z wielu możliwych do zastosowania narzędzi, charakteryzującym się dużym stopniem możliwości zastosowania, jest analiza ryzyka. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie procesu analizy ryzyka na przykładzie organizacji X, a także przedstawienie możliwości jego zaadaptowania do potrzeb instytucji kultury. Na początku artykułu omawiane jest pojęcie instytucji kultury ze szczególnym naciskiem na jej otoczenie biznesowe. Następnie przybliżony zostaje proces zarządzania ryzykiem oraz poddany dyskusji przykład (studium przypadku) wykorzystania wybranych elementów tego instrumentu w instytucji kultury.(abstrakt oryginalny)

Cultural institutions are now functioning in difficult conditions arising mainly from the strong competition on the market and a weak economy. Organizations are trying to make the most rational decisions. One of many possible tools, which are characterized by a high level of application, is risk analysis. The purpose of this paper is to present the risk analysis process on the example of organization X, as well as possibilities for its adoption by cultural institutions. The scope of issues presented in the article is as follows: at first the concept of cultural institution is presented with a strong emphasis on business environment of cultural institutions. Next, the risk management process is briefly shown and an example (case study) of using selected elements of this instrument in a cultural institution is discussed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Filipiuk B., 2007, Transparenz der Risikoberichterstattung. Anforderungen und Umsetzung in der Unternehmenspraxis, Gabler-Verlag, Wiesbaden.
 2. Głowacki J. et al., 2009, Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 3. http://rialto.gsu.edu/rental/.
 4. ISO/IEC 27000:2009, Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary.
 5. Jedynak P., Teczke J., Wyciślak S., 2001, Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach zorientowanych międzynarodowo, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 6. Kaczmarek T.T., 2008, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem: ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 7. Matt G., 2006, Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 8. Pomarańczowa księga. Zarządzania ryzykiem - zasady i koncepcje, 2004, Ministerstwo Skarbu JKM, London.
 9. Tarczyński W., Mojsiewicz M., 2001, Zarządzanie ryzykiem: podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa.
 10. Wasilewski W., 2010, Zarządzanie ryzykiem w zarządzaniu kryzysowym, [in:] A. Antonowicz (Ed.), Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 11. Wróblewski Ł., 2012, Strategie marketingowe w instytucjach kultury, PWE, Warszawa.
 12. Zellmer G., Wasilewski W., 2010, Ocena ryzyka przedsiębiorstwa - podstawy teoretyczne i praktyczne metody, [in:] J. Stankiewicz (Ed.), Problemy zarządzania strategicznego wobec przemian w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 13. Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2005 nr 249, poz. 2104.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.345.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu