BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wpływ stopy bezrobocia na regionalnym rynku pracy na aktywność zawodową ludności wiejskiej w Polsce
The Influence of Unemployment Rate on the Regional Labour Market on the Economic Activity of Rural Population in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 11-14, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Regionalny rynek pracy, Stopa bezrobocia, Aktywność zawodowa ludności
Regional labour market, Unemployment rate, Activity rate of population
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zmiany poziomu aktywności zawodowej i stopy bezrobocia na obszarach wiejskich w Polsce w latach 2006-2010. Głównym celem pracy było określenie związku pomiędzy stopą bezrobocia a współczynnikiem aktywności zawodowej na regionalnym rynku pracy. Do oceny kierunku i siły zależności pomiędzy tymi wskaźnikami wykorzystano współczynnik korelacji liniowej Pearsona. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to analyse changes in the level of economic activity rate and unemployment rate among the rural population according to the provinces in the years 2006-2010. The goal of the paper was to determinate the statistically significant correlation between these both categories. To estimate this relation the author used Pearson 's correlation coefficient. It was stated that in the analysed period this coefficient was between -0,481 and-0,681, which shows the moderate negative correlation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. 2007-2011: GUS, Warszawa.
  2. Frenkel I. 2008: Przemiany demograficzne i aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w latach 2000-2006. Studia i Monografie, 2. IRWiR PAN, Warszawa, 40-41.
  3. Hybel J. 2003: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku pracy w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską. Wyd. SGGW, Warszawa, 77-78.
  4. Milewski R. (red.) 2002: Podstawy ekonomii. PWN, Warszawa, 533.
  5. Sobczyk M. 2007: Statystyka. PWN, Warszawa, 237-239, 283.
  6. Starzyńska W. 2002: Statystyka praktyczna. PWN, Warszawa, 293-294, 310.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu