BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janczewska Danuta (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Znaczenie zarządzania marketingowo-logistycznego w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych mikroprzedsiębiorstw MŚP - ujęcie regionalne
Significance of Marketing-Logistic Management in Creation of Entrepreneurship of Micro Enterprises Regional Approach
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2014, vol. 10, s. 85-93, rys., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Mikroprzedsiębiorstwo, Rozwój przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Badania ankietowe, Wyniki badań
Entrepreneurship, Micro-enterprise, Enterprise development, Enterprise management, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Przedsiębiorstwa mikro z sektora MŚP w Polsce stanowią większość wśród firm w sferze działalności przemysłowej, produkcyjnej i usługowej. Rola i znaczenie sektora MŚP w gospodarce jest w ostatnich latach przedmiotem wielu rozważań oraz dyskusji, jednak niewielka liczba badań i opracowań teoretycznych dotyczy firm mikro. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badań własnych nad kształtowaniem postaw przedsiębiorczych mikroprzedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego. Przedstawiono w nim opinie 80 mikroprzedsiębiorstw z tego województwa, dotyczące identyfikacji czynników marketingowych i logistycznych stymulujących proces zarządzania oraz rozwój przedsiębiorczości. Badania własne mikrofirm z województwa kujawsko-pomorskiego wskazują na zależność pomiędzy wprowadzaniem współczesnych metod zarządzania a rozwojem przedsiębiorstw z sektora MŚP. (abstrakt oryginalny)

The micro-enterprises are the main group among all the companies in the area of production industry and services in Poland. The role and importance of SMEs in the economy is under many discussions and deliberations. At present, one of the main goals in the management area is to increase competiveness of the micro-enterprises. The aim of article is to present the results of the author's research on developing entrepreneurship of the micro-enterprises based in the Kujawsko-Pomorskie region. It presents the results of research conducted in 80 companies in the Kujawsko-Pomorskie region relating to the identification of management process and factors in support of their development. There are observed possibilities of developing the researched micro-enterprises by the support of marketing and logistics management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białoń, L., Janczewska, D. (2006). Menedżer marketingu w firmie przyszłości. W: L. Białoń (red.), The Quality of Specialist Education in Terms of Managing Methods. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.
 2. Brussa, A., Tarnawa, A. (2010). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: PARP.
 3. Drucker, P. (2009). Zarządzanie XXI w. Wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
 4. Drucker, P. (1992). Innowacja i przedsiębiorstwo. Warszawa: PWE.
 5. Gaweł, A. (2007). Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 6. Gołembska, E. (1994). Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 7. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Sankowska, A., Wańtuchowicz M. (2010). Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Warszawa: Poltext.
 8. GUS, (2012). Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2011 r. Warszawa: GUS.
 9. Janczewska, D. (2010). Zarządzanie marketingowo-logistyczne jako element konkurencyjności przedsiębiorstwa z grupy MŚP. Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie. 1, tom X, 49-62.
 10. Janczewska, D. (2013). Doskonalenie procesów logistycznych w mikroprzedsiębiorstwie. Zarządzanie i Finanse. 11, nr 1, część 4, 185-200.
 11. Janczewska, D. (2013a). Logistyczne aspekty formułowania strategii rynkowej w mikro przedsiębiorstwie. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji i zarządzania, tom XIV, zeszyt 3, 235-258.
 12. Juchniewicz, M., Grzybowska, B. (2010). Innowacyjność mikro przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: PARP.
 13. Koładkiewicz, I., Lutostanski, Ł. (2004). Mali mistrzowie w działaniu. Dobre praktyki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 14. Koźmiński, A.K. (2004). Zarządzanie. W: A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Kuchciak, I. (2012). Korzyści z wymiany informacji dla mikro- i małych przedsiębiorstw podmiotu. W: J. Buko (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2012, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 16. Masłyk-Musiał, E. (2003). Organizacje w ruchu. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 17. Matwiejczuk, R. (2006). Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 18. Nogalski, B., Karpacz, J., Wójcik-Karpacz, A. (2004). Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza AJG.
 19. Penc, J. (1999). Innowacje i zmiany w firmie. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 20. Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 21. Starczewska-Krzysztoszek, M. (2008). Kondycja sektora MŚP 2008 - Ranking Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Warszawa: Lewiatan.
 22. Tarczyński, W., Mojsiewicz, M. (2001). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: PWE.
 23. Targalski, J. (2003), Przedsiębiorczość i zarządzanie. Studium przypadków. Warszawa: C.H. Beck.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu