BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hanusik Krystyna (Uniwersytet Opolski), Łangowska-Szczęśniak Urszula (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Determinanty poziomu i zróżnicowania dobrobytu gospodarstw domowych w Polsce w latach 2004-2012
Determinants of the Level and Differentiation of Households' Welfare in Poland in 2004-2012
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.2, s. 311-327, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Dobrobyt, Konsumpcja gospodarstw domowych
Households, Prosperity, Consumption in household
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem badań przedstawionych w niniejszym artykule był dobrobyt gospodarstw domowych rozumiany w wąskim znaczeniu, czyli dobrobyt materialny. W szczególności analizie poddano zmiany poziomu i zróżnicowania dobrobytu gospodarstw domowych w Polsce w latach 2004-2012. Zbadano związek między dochodami, wydatkami konsumpcyjnymi i wyposażeniem gospodarstw domowych oraz poziom i zróżnicowanie mierników dobrobytu grup gospodarstw domowych wyróżnionych według kryterium głównego źródła dochodów. Zastosowano w badaniach modelowanie ekonometryczne i analizę statystyczną. W pracy wykorzystano przede wszystkim informacje źródłowe z prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny badań panelowych budżetów gospodarstw domowych, jak również dane zawarte w rocznikach statystycznych GUS. (abstrakt oryginalny)

The subject of the research presented in this article was the welfare of households, understood in the narrow sense, that is, material welfare. In particular, there were analyzed the level and differentiation of the welfare of households in 2004-2012 in Poland. In addition, there was examined the relationship between income, consumer spending and household equipment and the level and differentiation of measures of the welfare distinguished by the criterion of the main sources of income of households groups. In the study there was used econometrical and statistical analysis. The study was based on primarily source of information coming from the panel study of household budgets conducted by the Central Statistical Office, as well as the data contained in the statistical yearbooks of the Republic of Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barr N., Ekonomika polityki społecznej, Wydwnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1993.
  2. Bywalec C., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  3. Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Kształtowanie się poziomu i zróżnicowania dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2007 na tle przemian demograficznospołecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009.
  4. Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Dochody jako determinanta przestrzennego zróżnicowania modelu konsumpcji w Polsce w latach 1994-2008, "Handel Wewnętrzny" 2011, styczeń-luty.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu